Praktisk info for Ullernåsen Boligsameie

Liste over alle seksjonsnummer med bolignummer (H-nr), garasje- og sportsbodnummer

Styret er opptatt av at den enkelte beboer enkelt skal ha tilgang til sitt eget bolignummer H-nr.), samt riktig garasjeplass og tilhørende sportsbod med samme nummer. I og med at garasjeplassene følger den opprinnelige seksjonsbegjæringen, er det viktig at det blant annet ved salg/overdragelse blir gitt riktig informasjon. Flere i sameiet har byttet plass med naboer som således kun er en privat avtale så lenge partene er enige om det.

Du finner de korrekte opplysningene for din leilighet/garasjeplass i de vedlagte oversiktene.

Finn seksjonsnummeret ditt i listen som er sortert etter adresse og du vil finne ditt bolignummer (H.nr), nummer til parkeringsplass (P.nr) og nummer til bod som er tilhørende garasjeplassen din. Ved avvikende plass for parkering og bod, står hvilken parkeringsplass boden er på i parentes. I garasjen er avvikende nummer merket på hvit vegg for garasjeplass og på grå dør for bodnummer.
I tillegg noen endringer i parentes som skal gjøres for å merke riktige nummer på riktig plass.

Alle garasjeplasser for leie er oppført og om det er tilhørende bod til plassen.

Ved feil eller mangelfull merking, vennligst send melding til daglig leder via hjemmesidens kontaktfane. https://ullernaasen.no/contact_board

Grunnlag for nummerering:
Seksjonsbegjæringen fra 1975 m/ garasje nummerering.
Garasjeplasser markert med ring er sameiets felles garasjeplasser som er for utleie eller lagerlokaler.

Bolignummer er regulert av Kartverket. Nye boligmerker er bestilt av sameiet og vil bli satt på leilighetsdørene innen utgangen av februar 2019.

https://www.kartverket.no/eiendom/adressering/bruksenhetsnummer/Oslo-og-Barum/

https://www.oslo.kommune.no/plan-bygg-og-eiendom/kart-og-eiendomsinformasjon/bolignummer/#gref

Vedlegg: