Praktisk info for Ullernåsen Boligsameie

 • BEBOERINFORMASJON - oversikt over alle nyhetsbrev

  Hvert kvartal publiseres en Beboerinformasjon - en enkel nyhetsavis - på denne nettsiden, og på Facebooksiden "Vi som bor i Ullernåsen Boligsameie". Utskrift av denne beboerinformasjonen vil være tilgjengelig i Joker-butikken ved siden av informasjonstavlen der.

  Beboerinformasjonen inneholder nyheter og saker som har å gjøre med sameiets drift og utviklingen. Hensikten er å gi god og tilstrekkelig informasjon mellom de årlige sameiermøtene. Styret og daglig leder tar gjerne mot tips og ideer til saker som ønskes behandlet og omtalt her.

  Les mer
 • Hva gjør jeg når brannalarmen går?!

  Brannsikkerhet er viktig for oss alle. De siste årene har sameiet lagt ned store ressurser i å forbedre denne, med brannvarsling i garasjene direkte til Oslo brannvesen og ved å bygge forskriftsmessige brannoppstillingsplasser til alle blokkene. I alle fellesarealene er det digitale røykvarslere, og de beboerne som ønsker det, har også fått installert brannvarslere i egen seksjon.

  Heldigvis har så godt som alle valgt denne løsning, opprinnelig levert av GET Futurehome, nå Telia. Vårt sameie er tilknyttet Safe4 sin vaktsentral.

  Brannvarslingssystem heter nå Futurehome Safe og består av trådløse seriekoblede kombinasjonsdetektorer, med mulighet for tilkobling av vannlekkasjesensorer. Løsningen er spesielt utviklet for boligsammenslutninger for å ivareta sikkerheten til alle beboerne. Den enkelte beboer vil etter hvert få tilgang til Futurehome Safes nye app og styret/daglig leder vil via en egen app få oversikt når alarmen går. Per i dag varsles beboer med SMS om alarmen går i egen seksjon.

  Dessverre har vi opplevd at brannalarmen går – i garasjen eller at røykdetektoren går av i egen seksjon uten at det brenner. Falsk alarm er selvsagt bedre enn brann, men hyppigheten av falske varsler er så stor at styret nå har tatt tak i dette, for å finne ut hva vi kan gjøre for at vårt samlede brannvarslingssystem skal fungere bedre. Dette er en prioritert sak for styret, og vi vil komme tilbake med mer informasjon senere, men allerede nå noen råd og veiledning.

  Så hva gjør du?

  1. LES BRANNVARSLINGSRUTINENE SOM HENGER PÅ OPPSLAGSTAVLEN I HVER OPPGANG

  2. HVIS DETEKTOREN GÅR AV I EGEN SEKSJON?

  Hvis detektoren utløses, får alarmsentralen, Safe4, automatisk beskjed.

  Alarmsentralen skal da kontakte beboer og avklare situasjonen. Ved falsk alarm kan beboer trykke på den runde knappen i midten av røykvarsleren eller fortelle alarmsentralen at det er falsk alarm.

  Hvis alarmen hos beboer ikke dempes eller om alarmsentralen ikke oppnår kontakt med beboer i løpet av 2 minutter, utløses alarmen i alle røykvarslere i sonen. Alle beboere tilknyttet boligen får sms-varsel.

  Ved brann eller uavklart situasjon utløses brannalarmen i hele sonen, dvs. hele oppgangen, og alarmsentralen kontakter brannvesenet direkte. Det sendes også ut SMS til samtlige beboere med informasjon om hvor det er registrert røyk/CO/temperatur-økning.

  Detektorens batterier må byttes regelmessig, varigheten er fra 3 til 5 år. Detektoren gir beskjed når batteriene må byttes. Den enkelte beboere er ansvarlig for å gjøre dette, på samme måte som man tidligere har gjort det med vanlige røykvarslere.

  Dersom du har spørsmål om detektorene i egen seksjon, anbefales å kontakte Futurehome kundeservice/SAFE Support 23506847 eller support@futurehome.no

  Ved eierskifte, må beboer selv sørge for oppdatering av registreringen på seksjonen. Denne bruksanvisningen finnes i Beboermanualen. Les mer om brannvarsling på sameiets nettside: www.ullernaasen.no.

  3. HVIS ALARMEN GÅR I FELLESAREAL (OPPGANGENE)

  Ved alarm i fellesareal vil alarm utløses umiddelbart i hele oppgangen. Alarmsentralen kontakter administrator (daglig leder) for å avklare situasjonen, og alle i bygget får SMS om hvor det er registrert røyk/CO/temperaturøkning. Alarmsentralen kontakter brannvesenet.

  Dersom det ikke er en faretruende hendelse, har boligselskapets administrator mulighet til å avstille alarmen gjennom appen, eller ved å opplyse alarmsentralen om at det ikke er faretruende branntilløp. Dette kan beboere også gjøre ved å kontakte alarmsentralen.

  4. HVIS ALARMEN GÅR I GARASJEN

  Alarmen i garasjen er levert av Elotec AS og går direkte til brannvesenet, men også til vaktsentralen Safe4.

  Ved falsk alarm, kan denne slåes av på displayet. Hver garasje har eget anlegg. Gjør deg kjent med ditt, der du parkerer. Veiledning er slått opp ved siden av sentralen.

  Oppgangskontaktene har fått/vil få opplæring i bruk av alarmen. Den enkelte beboer skal normalt ikke foreta seg noe ved brannalarm i garasjen.

  VED BRANN SKAL HELE OPPGANGEN EVAKUERES, LES VEILEDNINGEN PÅ OPPSLAGSTAVLEN

  VIKTIGE TELEFONNUMRE:

  Brannvesenet: 110

  Alarmsentralen Safe4: 815 69 049

  Futurehome Kundeservice/SAFE support: 23 50 68 47

  Les mer
 • OPPUSSING AV OPPGANGER - STYRET GIR STØTTE TIL FRIVILLIG INNSATS

  Oppussing av oppgangene ble i den store rehabiliteringen utsatt til fase 2, og er lagt inn i Langtidsplanen. Opprinnelig skulle dette arbeidet begynne i 2017, men ligger nå i langtidsbudsjettet fra 2024 til 2029 med foreslått beløp på til sammen 30 mill. kroner.

  Mange er blitt utålmodige og flere har tatt til orde for en midlertidig oppussing på dugnad. Det er begrenset hva som er mulig å gjøre, men med kreativitet og lokal egeninnsats bør det være mulig å gjøre oppgangene penere for en rimelig penge.

  I hovedsak snakker vi om maling av rekkverk, evt. listverk og dørene til garasjen. Noen steder er lyset i oppgangen dårlig, og en overgang til ledlys vil både redusere vaktmesterens arbeid med bytte av pærer og gjøre det triveligere i oppgangene. Noen steder er det byttet til nye lamper uten at takene er malt opp på nytt. Der det har skjedd, vil det være fint om også takene ble malt.

  Å bytte fliser, fjerne aspest eller modernisere belysningen er kostbart og må vente til den store oppussingen.

  Styret har besluttet at maksimalt 25 000 kroner stilles til disposisjon per oppgang for oppussing på dugnad. Oppussingen skal gjennomføres etter fastsatt fargesjablong. En person i oppgangen må velges av beboerne som "oppussingsansvarlig" . Hva som skal gjøres i den enkelt oppgang, skal kvalitetssikres av daglig leder før iverksettelse.

  Les mer
 • OVERSIKT OVER OPPGANGSKONTAKTER

  Oppgangskontakten velges av den enkelt oppgang. Det er opp til den enkelt oppgang å velge hvem som skal representere oppgangen. Oppgangskontakten er bindeledd mellom styret og beboerne i sameiet og vil sørge for å ivareta de interesser beboerne har. Vanligvis arrangeres det to møter mellom styret og de tillitsvalgte hvert år, ett om våren og ett om høsten. Se vedlegget for detaljer.

  Les mer
 • Beboermanual

  Styret har i lengre tid arbeidet med å sammenstille en beboermanual som tar for seg blant annet hvilke ansvarsområder, rettigheter og plikter hver enkelt sameier har versus sameiet som sådan.

  Beboermanualen inneholder informasjon om sameiet, vedlikeholdstips, praktisk informasjon om ordninger og skal fungere som et supplement til vedtekter og annen informasjon som finnes f.eks. her på hjemmesiden.

  Den distribueres som et pdf dokument slik at du kan laste den ned som 'ditt oppslagsverk'.

  Vi håper den kommer til nytte enten du er nyinnflyttet eller har bodd her siden sameiet ble oppført.

  Beboermanualen er under oppdatering. Dersom du har innspill til innhold i manualen, er det fint om du tar kontakt med daglig leder.

  Les mer
 • Hvem sitter i styret?

  Her kan du se en oversikt over nåværende styremedlemmer i Ullernåsen Boligsameie.

  STYRELEDER:

  Ragnvald Nærø

  Ullernkammen 26

  Tlf.: 900 80 303

  ragnvaldnaero@gmail.com

  STYREMEDLEMMER:

  Irene Synnøve Måsøval

  Ostadalsveien 64

  Tlf: 476 73 467

  irenemaasoeval@gmail.com

  Katrin Syse

  Ostadalsveien 48

  Tlf. 936 79 014

  katrinfred@gmail.com

  Mathias Gellein

  Ostadalsveien 58

  Tlf. 473 11 727

  mathias.gellein@dnb.no

  Morten Bakken

  Ostadalsveien 62

  Tlf. 924 30 748

  morten.bakken@hotmail.no

  Philip Olliver Hegerland

  Ostadalsveien 79

  Tlf.: 993 15 657

  philip.hegerland@gmail.com

  Les mer
 • Lyn og torden!

  Vi går mot varmere og våtere tider, dermed også mer lyn og torden. Hva har det å si for vårt elektriske utstyr, er vi beskyttet? Både ja og nei! Vi er beskyttet med overspenningsvern, men det holder ikke alltid. Morten Eriksson i DE-Elektro AS skriver:

  Det er montert overspenningsvern i alle hovedfordelinger.

  Det er montert overspenningsvern i underfordelinger til enheter, der vi har byttet innmat i skapet. Dette gjelder mange, men ikke alle.

  Har man ømfintlig utstyr anbefales ytterligere beskyttelse med pulggbart finvern til utstyret dette måtte gjelde.

  Mvh

  Morten Eriksson

  Prosjektleder

  PS

  Man kan også gjøre som i "gamle dager"; Ta ut støpselet av stikk kontakten.

  Mvh

  Arne Jensen

  dl

  48 48 11 70

  Les mer
 • Vedtekter og ordensregler

  Gjeldende vedtekter og ordensregIer for sameiet vedtatt i årsmøte.

  Les mer
 • Maur gift.

  Hei

  Vi har noen maur som plager oss. Disse har vi forsøkt fjernet med gift. Giften er av merke Trinol.

  Mer info finner dere på; www.trinol.no eller www.vilomix.no

  mvh

  Arne Jensen

  daglig leder

  Les mer
 • Om Ullernåsen Boligsameie

  VAKTTELEFON BYGÅRDSSERVICE: 905 20 631 (NB!Ikke SMS)

  Besøksadresse kontor/ Styrerom:

  Ullernåsen Boligsameie

  Ostadalsveien 83

  0380 Oslo

  post@ullernaasen.no

  Daglig leder Arne Jensen: ‭905 37 147

  Postadresse:

  1212 Ullernåsen Boligsameie

  c/o OBOS EIENDOMSFORVALTNING AS

  Postboks 6668 St. Olavs plass

  0129 Oslo

  Org nr. 971 493 666

  Faktura på mail sendes til: fakturamottak@obos.no

  Ullernåsen Boligsameie (Gnr. 28, Bnr. 827, Oslo kommune) ble etablert 21. oktober 1975.

  Sameiet består av 9 terrasseblokker og et kontor/ Styrerom med tilsammen 422 boligenheter og 1 næringsenhet på Ullerntoppen. Bebyggelsen ble oppført av Selvaagbygg i perioden 1974-1976. http://selvaaggruppen.no

  Kontor/ Styrerom ligger midt i sameiet ved leke- og ballplass i Ostadalsveien 83.

  Fem av blokkene har adresse Ostadalsveien 48-50, 52-56, 58-64, 66-72 og 75-81, og tilhører bydel Vestre Aker med post nr. 0753 Oslo.

  De øvrige fire blokkene har adresse Ullernkammen 17-23, 18-22, 25-27 og 24-28 og tilhører bydel Ullern, med post nr. 0380 Oslo.

  Bydelsgrensen går med andre ord midt på sameiets område.

  Sameiets hjemmeside https://ullernaasen.lettstyrt.no/#/oppslagstavle organiseres via lettstyrt, der hver beboer kan lage egen bruker på sin boenhet.

  Opprette bruker:

  1. Gå inn på "Logg inn"

  https://ullernaasen.lettstyrt.no/#/sign_in

  2. Trykk på "Glemt passord eller logg inn for første gang? https://ullernaasen.lettstyrt.no/persons/password/new

  3. Legg inn e-post. Hvis din e-post ikke er registrert vil du ikke kunne opprette bruker. Send melding til daglig leder med navn, seksjonsnr, e-post, telefon nr, innflyttingsdato og om du er eier/ familie av eier eller leier.

  Sameiet ligger i et rolig og barnevennlig område uten gjennomgangstrafikk. Det er kort avstand til marka, skole, idrettshall og butikk. Du finner også god kommunikasjon til sentrum med både buss og T-bane i nærheten.

  http://ruter.no

  Servicetilbud

  Nærmere informasjon om servicetilbudet i nærmiljøet finnes på hjemmesidene til bydelene Ullern:

  http://www.bydel-ullern.oslo.kommune.no

  Vestre Aker:

  http://www.bydel-vestre-aker.oslo.kommune.no

  Les mer
 • Brukermanual fra Futurehome AS

  Varsling og brannsikkerhet i Ullernåsen boligsameie

  Som dere sikkert vet har vi i sameie installert røykvarslere i våre fellesarealer og i de enkelte seksjonen fra Futurehome AS gjennom vår leverandør Talia Safe AS.

  Brannvarslingsanlegget i garasjene er levert av Elotec AS, som signal-rapporterer til Vaktsentralen AddSecure AS, men som også varsler direkte til Oslo Brann og Redningssentral (OBRE).

  Grunnen til denne umiddelbare responstiden i garasjen er brannbelastningen. Her er det både bensin, diesel og batterier som kan ta fyr.

  Det er viktig at dere som er beboere i sameiet setter dere inne i hvordan de branntekniske ting fungerer; Rømningsplaner, slukkeutstyr og viktigst les manualen som omhandler røykvarslerne i ditt eget hjem.

  Sammen med våre leverandører går vi gjennom rutiner og utarbeider korrekte manualer, slik at når du har lest dem kan føle deg trygg på hva du skal gjøre når alarmen går.

  Her er det noen telefon nummere som du kan notere deg:

  Telefonen til brannvesenet ved brann er 110

  Safe 4 alarmsentral har telefonen 815 69 049

  Futurehome sin kundeservice kan dere treffe på telefon 23 50 68 47

  Futurehome sin kundeservice telefon kan hjelpe deg med alt som er levert av brannvarslingsutstyr som er levert til hjemmet ditt gjennom UBS.

  Om få dager vil det legges ut brukerveiledning på røykvarsler utstyret her. Det samme materialet vil også bli lagt ut i papirutgave i postkassene. Samt det vil komme nye oppslag i oppgangene.

  08.10.21

  Arne Jensen

  Les mer
 • Sluk og avløpsrør bodtak og balkonger

  Det er etter sameiets ordensregler sameiers ansvar å holde renne og sluk åpen, både fra bodtak og balkongdekke. Det er flere tak som er fulle av vann forårsaket av tette avløpsrør. Det må være en rist over hver sluk som stopper løv og annet før dette stenger vannavrenning.

  Om du mangler rist kan dette hentes på kontoret i kontortiden.

  Se vedlagte bilde av rist for bodtak og balkong.

  Ved mangelfull avstand (min. 10cm, som på vedlagte bilde) til å sette på plass rist fra avløpsrør til vannrenne, må dette sendes inn via hjemmesiden med bilde til daglig leder. https://ullernaasen.no/contact_board

  For å stake opp tette avløpsrør kan stakefjær kjøpes hos de fleste jernvarer eller Biltema til rundt kr. 50,- https://www.biltema.no/bygg/vvs/avlopsrensere/stakefjar-husholdning-2000034470

  Gardintrapp er plassert i søppelrommet i hver oppgang ved behov for å nå opp på bodtak. Ved ekstern hjelp kan kanskje en hyggelig nabo hjelpe, eller OBOS App Nabohjelp eller Finn.no.

  Sameiet har ikke kapasitet til slike oppgaver.

  Utdrag fra Ordensregler:

  4.5 Det er seksjonseiers ansvar å sørge for at renner og sluk holdes i en slik stand at de ikke hindrer fritt utløp av vann. Ved store snømengder om vinteren er det nødvendig å fjerne snø for å hindre vannmengder ved smelting. Seksjonseier er, i samsvar med alminnelige erstatningsrettslige prinsipper, økonomisk ansvarlig for eventuelle skader på egen og/eller naboers boenhet eller på sameiets fellesarealer grunnet manglende etterlevelse av sin vedlikeholdsplikt.

  Les mer
 • ARKIV ÅRSMØTET 2021

  Her følger innkalling og protokoll fra sameiermøtet 2021

  Les mer
 • ARKIV ÅRSMØTET 2020

  Her følger innkalling og protokoll fra sameiermøtet 2020

  Les mer
 • Rammeavtaler

  Vaktmestertjeneste: Bygårdservice AS Tlf. 905 20 631

  Sommer og vintervedlikehold: Skaaret Landskap AS Tlf. 66 76 17 70

  Rørlegger: Marthinsen & Brodahl Tlf. 22 19 44 30 http://www.martinsenbrodahl.no

  Elektriker: DE-Elektro AS Tlf. 948 41 300 http://www.de-elektro.no

  Nøkler og låser: Nordic - Security tlf. 67 90 02 00

  Glass leverandør: Lysaker Glass Telefon: 67 580 580 Mail: post@lysakerglass.no
  Døgnåpen vakt tlf.: 906 907 91

  Ventilasjon: Energima AS Tlf. 22 51 10 20

  Markiser: Hilmar Hammerhei AS Tlf. 22 29 81 25

  Maxbo: Rabattavtale kundenummer. 623901
  Les mer
 • Liste over alle seksjonsnummer med bolignummer (H-nr), garasje- og sportsbodn...

  Styret er opptatt av at den enkelte beboer enkelt skal ha tilgang til sitt eget bolignummer H-nr.), samt riktig garasjeplass og tilhørende sportsbod med samme nummer. I og med at garasjeplassene følger den opprinnelige seksjonsbegjæringen, er det viktig at det blant annet ved salg/overdragelse blir gitt riktig informasjon. Flere i sameiet har byttet plass med naboer som således kun er en privat avtale så lenge partene er enige om det.

  Du finner de korrekte opplysningene for din leilighet/garasjeplass i de vedlagte oversiktene.

  Finn seksjonsnummeret ditt i listen som er sortert etter adresse og du vil finne ditt bolignummer (H.nr), nummer til parkeringsplass (P.nr) og nummer til bod som er tilhørende garasjeplassen din. Ved avvikende plass for parkering og bod, står hvilken parkeringsplass boden er på i parentes. I garasjen er avvikende nummer merket på hvit vegg for garasjeplass og på grå dør for bodnummer.
  I tillegg noen endringer i parentes som skal gjøres for å merke riktige nummer på riktig plass.

  Alle garasjeplasser for leie er oppført og om det er tilhørende bod til plassen.

  Ved feil eller mangelfull merking, vennligst send melding til daglig leder via hjemmesidens kontaktfane. https://ullernaasen.no/contact_board

  Grunnlag for nummerering:
  Seksjonsbegjæringen fra 1975 m/ garasje nummerering.
  Garasjeplasser markert med ring er sameiets felles garasjeplasser som er for utleie eller lagerlokaler.

  Bolignummer er regulert av Kartverket. Nye boligmerker er bestilt av sameiet og vil bli satt på leilighetsdørene innen utgangen av februar 2019.

  https://www.kartverket.no/eiendom/adressering/bruksenhetsnummer/Oslo-og-Barum/

  https://www.oslo.kommune.no/plan-bygg-og-eiendom/kart-og-eiendomsinformasjon/bolignummer/#gref

  Vedlegg:
  Les mer
 • Kost, spade og gardintrapp i alle oppganger

  Sameiet har gått til innkjøp av noen praktiske hjelpemidler til alle oppganger for å begrense henvendelser om oppgaver beboere selv er ansvarlige for. Disse er merket med inngravert nummer for hvilken oppgang de tilhører.

  Kost og spade
  Kost er plassert ved inngangsdøren slik at beboere kan rengjøre inngangspartiet for smuss og snø. Spade er plassert i søppelrom eller under trapp i nederste etasje. Dette utstyret kan også benyttes på egen balkong for å rense vannrenner, sluk (husk slurist), eller fjerne snø på egen terrasse, samt bodtak.

  Snømåking blir utført foran gangbruer frem til der snøsmelteanlegget starter. Gangbroene må derfor både sommer og vinter holdes i orden av beboerne selv.

  Gardintrapp
  Gardintrapp er plassert i søppelrom eller under trapp i nederste etasje. Denne kan benyttes ved måking av bodtak, samt ved bytting av lyspærer mm. Lånetid maks 2 timer.
  NB! Stigen er kun til bruk for lettere vedlikeholdsarbeid, ikke eget oppussingsarbeid.

  Sameiet vil fornye manglende elementer hvert tredje år, slik at beboerne selv må skaffe nye elementer ved tap innen den tid.
  Les mer
 • Databehandleravtale for Ullernåsen Boligsameie for å ivareta GDPR

  Alle virksomheter som benytter seg av en underleverandør har plikt til å ha en databehandleravtale. Databehandleravtalen skal sikre at personopplysninger blir behandlet i samsvar med regelverket og setter en klar ramme for hvordan databehandleren kan behandle opplysninger.

  Ullernåsen Boligsameie har utarbeidet en prosedyre og en dataavtalemal som ivaretar personopplysningen for sameierne. Denne prosedyren og avtalen ivaretar kravene til dokumentasjon og prosesser.

  Sameierne i Ullernåsen Boligsameie har allerede ved kjøp av enhet samtykket til innsamling av personopplysning som skal brukes til legalt formål for å ivareta sameiernes interesse og oppfølging. Videre skal styret på vegne av sameierne sikre at personopplysninger er sikret i henhold til lov ved oppstart av prosjekter som krever utlevering av personopplysning på sameiere.

  Ullernåsen Boligsameie har i dag flere databehandeleravtaler som er inngått med sameiet, et eksempel på det er en data avtale med OBOS.

  Videre skal vi etter databehandlerprosedyre ha til enhver tid oversikt over langtidskontrakter og prosjekter hvor en har gitt tilgang på personopplysning. Dette for å ivare ta personopplysningen ang sameierne ikke kommer på avveie. (ROPA ,records of presessers activies)

  Det er i prosedyren lagt inn et eget punkt som beskriver tiltak om det oppstår brudd. Dvs om Databehandler ikke forholder seg til avtalen som er signert.

  Om du har spørsmål rundt databehandlingsavtalene til sameiet ta kontakt med Styreleder.


  Definisjoner
  Behandlingsansvarlig er den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke hjelpemidler som skal brukes. Behandlingsansvarlig har ansvaret for at opplysninger behandles i tråd med personopplysningslovens krav. Dette er Ullernåsen sameie.

  En behandling av personopplysninger er enhver bruk av personopplysninger, som for eksempel innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering eller en kombinasjon av slike bruksmåter.

  En databehandler er den som behandler personopplysninger på vegne av den behandlingsansvarlige. Databehandleren har et selvstendig ansvar for å ha tilfredsstillende informasjonssikkerhet, for å verne personopplysningene som behandles på vegne av behandlingsansvarlige. Databehandleren skal bare behandle personopplysninger i tråd med det som er avtalt med den behandlingsansvarlige.
  En databehandler vil ha selvstendig ansvar for personopplysninger som behandles på egne vegne, eksempelvis opplysninger om egne ansatte.
  Les mer
 • Beboertilbud ved rehabilitering av bad - rør-i-rør

  Nå er alt klart for alle seksjonseiere til å bytte interne rørføringer inne i boenhetene.

  Det er lekkasje fra boenheter som er hovedårsaken til ca. 1 skadetilfelle i måneden, som også påfører underliggende boenhet skader.

  Stigeledningsrehabilitering er planlagt med oppstart 2026, men allerede nå er det tilrettelagt for at alle skal kunne bytte egne interne rør tilrettelagt for de nye stigeledningene.

  Vedlagt følger beboertilbud fra Martinsen & Brodahl på bytte av de gamle rør til nytt rør-i-rør-system, og samtidig om ønskelig oppgradering baderom.

  Det er frister for bestilling grunnet leveringstid på riktig fordelerskap tilpasset veggen.

  De som ønsker skriftlig utgave av TFU kan få dette ved å kontakte daglig leder.
  Les mer
 • Rutine ved ønske om felling av trær på sameiets område eller på naboeiendommer

  Styret får jevnlige henvendelser om trær som ønskes fjernet fra fellesarealene. Styret er satt til å ivareta hensynet til alle sameierne, og det er vanskelig å ta stilling til spørsmålet om trær uten å ha kjennskap til hvor mange som tiltrer slike henvendelser av de som blir direkte berørt. Styret har ved en rekke anledninger erfart at det ofte er sterke ønsker om å beholde og om å felle samme tre.

  Styret har på bakgrunn av dette utarbeidet en rutine som tar sikte på å ivareta flest mulig berørtes interesser ved eventuell fjerning av trær. I medhold av dette skal trefelling heretter være en årlig prosess som kan initieres hver høst.

  Styret har forståelse for at også sameiere som ikke er direkte berørt av trefelling (gjennom å ha utsikt til eller bo i nærheten av de aktuelle trærne) kan ha oppfatninger om spørsmålet om felling. Det er imidlertid ansett at oppfatningen til de som er direkte berørt må være mer tungtveiende for styrets vurdering.

  Mærradalen - Landskapsvernområde
  Sameiet kan ikke felle eller beskjære trær som befinner seg i vernesonen, uavhengig av om disse er på sameiets grunn.

  Oslo kommune er kontaktet, og vil p.t. ikke gi noen form for dispensasjon fra reguleringsplanen for Mærradalen.

  Ved ønske om felling av trær over 3 meter på sameiets grunn skal følgende prosedyre følges:
  1. Vedlagte skjema for signatur henges opp i berørte byggs oppganger av oppgangskontakt/-er, med minimum 1 måneds frist for signatur.

  NB! Årets siste frist for å henge opp blir 1/12.

  2. Signerte skjemaer sendes via Lettstyrt til kontaktfanen ”Hagelagets leder” innen 1. Januar.

  3. Hagelaget gjennomgår innkomne forslag

  4. Hagelaget avgir sin innstilling til styret, som fatter endelig beslutning om felling etter nyttår
  Les mer
 • Drenering av blomsterkasser

  Flere beboere melder om problemer med dreneringen i egne blomsterkasser.

  Årsakene til dette er sammensatt.

  Vi erfarer at en vanlig årsak er at jorden gjennom mange år er blitt «pakket sammen» slik at vannet ikke lenger har en god og hurtig drenering, men blir liggende som et basseng i kassen. Selve dreneringen kan også ha gått tett eller blitt ødelagt. Som første forsøk på løsning anbefaler vi å forsøke å stikke en tykk ledning opp gjennom dreneringsrøret for å se om dette kan ha gått tett.

  I forbindelse med rehabiliteringen fikk alle pristilbud om å bytte innholdet i blomsterkassene og nye dreneringsslanger ble satt inn. De nye dreneringsslangene som er valgt har begrenset levetid dersom jorden ikke ble byttet samtidig og ivaretok krav til en god drenering. De som byttet jord skal ha fått en tilfredsstillende løsning med drenering i bunn av kassen, en løsning som bør vare i mange år.

  Om dreneringen av kassen ikke fungerer etter rehabiliteringsarbeidet må innholdet være byttet til lecakuler og dreneringsduk for at det kan være reklamasjon til Selvaag Prosjekt.

  Det er den enkelte beboers ansvar å skifte jord og sørge for en dertil hørende drenering i egne blomsterkasser. Vi anbefaler at alle som sliter med dette nå, velger en løsning som vil holde over tid. Dette kan løses på følgende måte:

  • Tømme innhold fra blomsterkasse og deponere dette på Smestad gjenbrukstasjon.
  • Montere slange med fuging rundt dreneringshull.
  • Montere rist over dreneringshull.
  • Lecakuler til drenerende masse.
  • Dreneringsduk oppå lecakuler.
  • 10cm jord for beplantning av blomster, andre vekster etter behov.
  • Jord må ikke fylles høyere enn 8-10cm under laveste kant.

  Sameiet har rist og slange tilgjengelig og den enkelte sameier kan hente dette i kontortid til daglig leder. Selve skifte av jord, dreneringsmasse, oppboring av hull og montering av ny drenering må den enkelte besørge selv.
  Les mer
 • Isekk - eller annet avfall på fellesarealene

  Det er mange som pusser opp egne leiligheter for tiden i tillegg til en intensiv periode for alle som rehabiliterer bad.

  Dette fører til utstrakt bruk av Isekk eller liknende for avfallshåndtering, også tilhengere.

  Vi minner om at alle må sørge for at:

  • Sekker skal fjernes etter maks fem dager og ikke stå over helgen.

  • Alle Isekker skal merkes med ansvarlig sameiers navn og telefonnummer.

  • Sekkene plasseres slik at de ikke er til hinder for øvrige beboere eller nødvendige tilførselsveier.

  • Hensatt avfall ikke skader blomster, eller plen.

  • Ved bruk av Isekk over mer enn en uke skal det sendes beskjed til daglig leder.
  Les mer
 • Vintervedlikehold - snøbrøyting, strøing og salting

  Vi har inngått avtale med Skaaret Landskap på vintervedlikehold med følgende forutsetninger:

  1. Snøbrøyting oppstart 15. oktober og avsluttes 15 april.

  Maskinell og manuell snøbrøyting per sesong.

  Inkludert i ovenstående er all snømåking gjennom vinteren (også manuell snørydding hvor det er behov mot inngangsdører og porter).

  • Maskinell snøbrøyting kan foregå mellom kl. 06.00 og 23.00.

  • Alle bilveier skal være måket innen kl. 07.00 ved mer enn 5 cm snøfall.

  • Gangveier, gangbroer og trapper skal måkes så raskt som mulig etter at bilveier er ryddet, senest kl. 08.00.

  • Parkeringsplasser ryddes når de er ledige, evt. setter vaktmester opp skilt med varsel om snørydding etter avtale med brøyter.

  • Utplassering av nødvendige veistikker.

  • Deponi på avtalte områder. Bortkjøring ved store mengder etter nærmere avtale.

  2. Strøing, salt og sand oppstart 15. oktober og avsluttes 15 april.

  Maskinell og manuell strøing pr. Sesong Inkludert i beløpet er grus/salt ut fra løpende behov.

  • Alle bilveier skal være strødd og evt. saltet ved behov innen kl. 07.00.

  • Gangveier strøs evt. saltes etter at bilveier er ferdigstilt.

  • Trapper skal strøs og evt. saltes fortløpende.

  Vakthavende brøyter kontaktes på: post@skaaret.no
  Les mer
 • FASE 2 - Informasjon om rehabiliteringen

  TFU - TOTALPLAN FOR UTEOMRÅDET
  Totalplanen er overordnet hva som er planlagt utført i fase 2.
  Godkjente tegninger oppdateres når prosjektering og tiltak er godkjent, samt vedtatt for gjennomføring av styret.

  Vedlagt ligger foreløpige tegninger på:
  - L102 Innkjøring Ullernkammen.


  Godkjente tegninger:
  - UBS TFU Totalplan for uteområde for Ullernåsen Boligsameie.
  - UBS TFU versjon lekeplasser final. Juli 2017.
  - Orienteringsskilt OV.
  - Orienteringsskilt UK.
  - L200 Brøyteplan.
  - L400 Skjøtselsplan plen og eng.

  - L100 Orienteringsplan.
  - L101 Innkjøring Ostadalsveien.
  - L102 Innkjøring Ullernkammen.
  - L104 Brannoppstillingsplasser bygg 4.
  - L105 Brannoppstillingsplasser bygg 6, 7, 8 og 9.
  - L106 Landskapsplan B1 og B5.
  - L107 Gangvei Ostadalsveien/ Aslakveien.
  - L108 Snuplass B4-B7.

  - LA501 Lekeplass 1. Juli 2017.
  - LA 502 Lekeplass 2. Juli 2017.
  - LA 503 Lekeplass 3. Juli 2017.

  GANGBRUER
  Se vedlagt info.


  UKESINFO
  Se vedlagt ukesinfo.
  Les mer
 • Sommervedlikehold

  Vi har inngått avtale med Skaaret Landskap AS på skjøtsel av grøntareal. I samarbeid er det utarbeidet skjøtselsplaner som skal oppgradere alle uteområdet på sameiet til et pent og frodig bomiljø.

  Arbeidet vil bli koordinert med oppgaver Hagelaget ønsker å utføre.

  PLEN
  Plen- og kantklipping rundt steiner og andre hindringer en gang pr. uke, inkludert nødvendig kalk og
  gjødsel.

  ENG
  Den største endringen er etablering av eng, farget gul som vi har to typer av, blomstereng og natureng. Alle busker og trær under 3 meter som ikke er ønsket blir fjernet jevnlig.

  Blomstereng blir det slått 2 ganger pr. sesong.
  Gresset blir slått og liggende for avmodning, dvs at frøene skal slippe blomster for nydannelse før gresset blir fjernet etter ca 2 uker .

  BLOMSTERBED
  Hagelagets blomsterbed med ansvar for beplantning og vedlikehold. Alle som ønsker å bidra oppfordres til å kontakte Hagelagets leder.

  SKOG
  Ingen arbeid blir utført på uskjøttet mark/naturområde.

  HEKK 1,8 OG 2,5 METER
  Hekker på fellesareal trimmes til riktig høyde og bredde 2 ganger pr sesong.

  BUSKER UNDER 3 METER OG NEDHENGENDE GRENER FRA TRÆR
  Trimming av busker opp til 3 meter og grener som er til hinder.

  Hekker som ikke er merket er beboere sitt ansvar å vedlikeholde i samråd med
  Hagelaget/berørte naboer.


  Vanning utføres av vaktmester som følger kommunens retningslinjer.
  Les mer
 • Brukerveiledning for avtrekkssystemet

  Friskluft tilføres leiligheten via ventiler i yttervegg/vindu som må stå åpne og være rengjort. Hvis friskluftventiler stenges vil det bli undertrykk og vil man kunne oppleve trekk fra vinduer, dører, kontakter og kondens på vinduer innvendig.

  Avtrekket suges ut gjennom kjøkken og bad via kanaler i sjakt til avtrekksvifter som står på taket og er felles for hele oppgangen.

  Vifter med motor på kjøkken eller bad vil endre grunnlaget for avtrekk til de andre som er i oppgangen med lukt, støy og endret luftmengde.


  KJØKKENAVTREKK

  Resirkulasjonsmodeller

  Det skal benyttes motorisert kjøkkenventilator m/ kullfilter som IKKE er tilkoblet felles avtrekkskanal. Luften filtreres igjennnom kullfilter som bør byttes 1 gang pr år og fettfilter rengjøres hver mnd i oppvaskmaskinen pga brannfare og hygiene. En fordel med denne er mindre varmetap fra leilighet.

  På avtrekkskanal må det monteres en avtrekksventil slik som på bad.

  Avtrekksmodeller

  Avtrekksventilator m/fettfilter som er tilkoblet avtrekkskanal som går til avtrekksviften på taket. Luften føres ut av leiligheten som vil medføre noe mer varmetap fra leilgheten. Fettfilter må rengjøres hver mnd i oppvaskmaskinen for brannfare og hygiene.


  BADEROMSAVTREKK

  Standard eller fuktstyrt avtrekksventil

  Det anbefales å byttes den gamle ventilen på badet til standard avtrekksventil i plast eller fuktstyrt avtrekksventil EHV-B som vår ventilasjonsleverandør Energima kan levere.
  Les mer
 • ARKIV ÅRSMØTET 2019

  Her følger protokoll fra ordinært sameiermøte i 2019

  Les mer
 • Opprinnelig prospekt UBS fra 1974

  Vedlagt ligger opprinnelig prospekt fra Selvaag bygg for Ullernåsen Boligsameie. Her kan du se hvordan din egen leilighet opprinnelig er tegnet ved et evnt salg.

  Informasjon om garasjeplasser med tilhørende bod sendes ut i et eget dokument. https://ullernaasen.no/info_pages/2656

  Vedlegg:
  Les mer
 • Rundskriv 2018

  Vedlagt ligger rundskriv publisert i 2018.
  Les mer
 • ARKIV ÅRSMØTET 2018

  Her følger innkalling og protokoll til ordinært sameiermøte i 2018.
  Les mer
 • INFORMASJONSBREV 2017

  Her er informasjonsbrev over pågående arbeider på Ullernåsen Boligsameie i 2017.
  Les mer
 • Gasspeis

  Gasspeis er tillatt, under forutsetning at den er montert av en autorisert installatør.
  Avgassrøret kan bare føres ut gjennom yttervegg på egen terrasse og må være slik at det ikke er til sjenanse for andre sameiere.
  Det er ikke tillatt å føre avgassen gjennom gavler eller tak.
  Insetting av ny gasspeis skal meldes til styret.

  Peisselskapet har montert gasspeis på kontor/ styrerom for demo SL 350. http://www.peisselskabet.no/produkter/gasspeiser/sl350/
  Les mer
 • Spørsmål og svar vedrørende juridiske forhold i Ullernåsen Boligsameie

  Styret får ofte juridiske spørsmål.

  Dette er en oversikt over endel spørsmål som er stilt - og besvart- gjennom tidene.

  * Jeg har kjøpt en seksjon i sameiet, og det er feil/mangel på seksjonen, eller arbeid i seksjonen er
  utført i strid med gjeldende regelverk. Kan sameiet hjelpe?

  Kjøp og salg av fast eiendom reguleres av avhendingsloven. Sameiet er ikke part i denne
  prosessen. Anførsler om feil eller mangel skal derfor snarest mulig tas opp med selger. Som
  nåværende eier er det imidlertid du som er juridisk ansvarlig overfor sameiet for seksjonens
  tilstand.

  * Jeg har kjøpt en seksjon i sameiet, og selger har oppgitt feil bod og/eller garasjeplass. Kan jeg få
  tildelt den boden/garasjeplassen jeg trodde at jeg hadde i stedet?

  Sameiet er som sagt ikke part i en kjøp/salgsprosess mellom sameiere, og har ikke kontroll på hva
  som opplyses dem imellom. Sameiet forholdet seg til den parkeringsplassen som formelt er tildelt
  seksjonen. Dersom det er ønskelig å benytte en annen parkeringsplass enn den tildelte, og denne
  er ledig for utleie, kan plassen leies på ordinære vilkår.

  * Hva er sameiebrøken i UBS?

  Sameiebrøken i UBS er lik for alle. Hver seksjon har 1/423-dels sameiebrøk.

  * Kan sameiebrøken endres?

  Sameiebrøken kan endres, og den har vært endret ved reseksjonering av sameiet to ganger siden
  opprettelsen, senest i 2010. Reseksjoneringen kom som følge av salg av tidligere
  vaktmesterleiligheter. Endring av sameiebrøk forutsetter 2/3 flertall blant de fremmøtte på
  årsmøtet.

  * Fordeles fellesutgiftene etter sameiebrøken eller pr. kvadratmeter?

  Ingen av delene. Fellesutgiftene fordeles etter verdien på utgangsskjøtene fra den gang sameiet
  ble opprettet. Det ble i vurderingen av verdien på utgangsskjøtene blant annet sett hen til
  beliggenhet, solforhold etc., og ikke til størrelse på seksjonen som sådan. Dette betyr at endring
  av sameiebrøken ikke vil påvirke fordeling av fellesutgiftene i vårt sameie.

  * Kan fordelingen av fellesutgiftene endres?

  I teorien kan den endre endres. Dette forutsettes dog såkalt universell oppslutning, det vil si at
  alle med stemmerett samtykker i dette (det er én stemme per seksjon). Dette betyr at hvis bare én
  stemmeberettiget er uenig, faller et eventuelt forslag om endring av fordeling. Den nye
  eierseksjonsloven § 29, annet ledd har de samme reglene som den gamle på dette punkt, slik at
  den fastsatte fordelingen fra sameiets opprettelse fremdeles står seg.

  * Hva er styrets oppdrag?

  Styret har plikt til å sørge for at sameiet vedlikeholdes og driftes forsvarlig, og ellers sørge for
  forvaltningen av sameiets anliggender i samsvar med lov, vedtekter og beslutninger på årsmøtet. I
  dette ligger at styret både har ansvar for å planlegge konkrete detaljer vedrørende vedlikehold og
  drift av sameiet, og hvordan dette skal finansieres.

  * Hva har styret hjemmel til å avgjøre?

  Styret skal ta alle beslutninger som ikke i loven eller vedtektene er lagt til andre organer.
  Beslutninger som kan tas med et vanlig flertall​ på årsmøtet, kan også tas av styret - om ikke annet
  følger av lov, vedtekter eller årsmøtets beslutning i det enkelte tilfelle.

  Styret kan ikke ta beslutninger eller handle på en måte som er egnet til å gi noen seksjonseiere
  eller utenforstående en urimelig fordel på andre seksjonseieres bekostning.

  * Hvordan kan styret gripe inn overfor enkelte sameiere?

  Den enkelte rår som eier av sin seksjon, jf. eierseksjonsloven § 24. Det betyr at styret har
  begrensede muligheter til å gripe inn i hvordan seksjonen i seg selv forvaltes. Styret har ikke
  hjemmel til å pålegge sameiere å gjøre bestemte bygningsmessige endringer inne i seksjonen, som
  eksempelvis å flislegge et bad.

  Dersom bruk av seksjonen er til skade eller ulempe for øvrige sameiere på en urimelig eller
  unødvendig måte, eksempelvis ved støy, har sameiet rett til å gripe inn. I første omgang søkes
  problemet løst ved at klager, styret eller daglig leder tar kontakt med angjeldende. I ytterste
  konsekvens kan sameiet begjære tvangssalg av seksjonen. Det skal imidlertid svært mye til før
  dette anses aktuelt.

  * Kan sameiet føre oppsyn med styrets beslutninger gjennom året, eksempelvis
  budsjettdisponeringer, og eventuelt påvirke disse gjennom avstemninger eller liknende?

  Styret er gitt tillit av sameierne til på deres vegne å håndtere sameiets drift på løpende basis. I
  årsmøtet blir regnskap for foregående år lagt frem til godkjenning, og budsjett for kommende år
  blir lagt frem til orientering. Årsmøtet kan da velge å stemme for å ikke godkjenne regnskapet for
  foregående år. Budsjettet er imidlertid ikke gjenstand for avstemning, før det foreligger som et
  regnskap etter at budsjettåret er avsluttet.

  * Kan sameiet innføre/vedtektsfeste forbud mot utleie?

  Enhver sameier har rett til å leie ut sin seksjon etter eierseksjonloven § 24, første ledd. I teorien
  kan et utleieforbud vedtektsfestes. For at en slik vedtektsendring skal være gyldig, kreves det etter
  eierseksjonsloven § 24, annet ledd eksplisitt samtykke fra alle de seksjonseiere dette skal gjelde
  (altså ikke kun de fremmøtte på årsmøtet, men også de som ikke er møtt frem).

  * Det kreves 2/3 flertall for vedtektsendring/vedtektsfesting. Kan man i vedtektene gyldig innføre
  noe som krever universell oppslutning, og derved "komme rundt" sistnevnte flertallskrav,
  eksempelvis endring i fordeling av fellesutgiftene eller utleieforbud?

  En slik vedtektsendring er ikke gyldig og vil ikke kunne håndheves. UBS ønsker å være et
  profesjonelt og seriøst sameie, og styret vil ikke støtte vedtektsendringer av denne type.

  * Har sameiet rett til tilgang til min seksjon for å utføre arbeider, for eksempel på felles rør eller oppføring av brannvarselanlegg?

  I henhold til eierseksjonsloven § 33, annet ledd jf. samme § første ledd skal beboere gi sameiet tilgang til sin bruksenhet «for å vedlikeholde, installere og kontrollere» felles installasjoner, herunder brannvarselanlegg.

  Arbeidene skal varsles i rimelig tid og gjennomføres slik at det ikke skaper unødvendig ulempe for seksjonseieren eller andre brukere.

  Forutsatt at det gis rimelig varsel og utvises tilbørlig hensyn ved monteringen kan seksjonseier med andre ord ikke nekte slik installering.

  Sameiet kan dersom seksjonseier stadig nekter adgang ikke tiltvinge seg adgang med makt, men må skaffe en rettslig beslutning (midlertidig forføyning) og få namsmannens bistand til å få adgang. Seksjonseieren må betale sameiets saksomkostninger forbundet med denne prosessen.

  Les mer
 • Vaktmester fra Bygårdsservice

  Jan Ove Kvernberg er vår vaktmester med 3 dagsverk i uken som utfører faste og variable oppgaver i sameiet.

  Kontakt Jan Ove ved å sende melding via kontaktfanen Vaktmester på https://ullernaasen.no/#/kontakt_styret

  Ved akutte saker kan han nås på tlf 406 75 308
  Les mer
 • Sykler i sameiet

  SYKKELBODER/ STATIV - FORDELING OG PLASSERING

  Sameiet ønsker å tilrettelegge for at flest mulig sykler, men for å utføre vedlikehold og rengjøring må stativ og boder tømmes jevnlig.
  Sykler som ikke er i kjørbar stand vil bli fjernet.

  Der det er stativ i 2 høyder, oppfordres de som klarer å løfte sykkelen til øverste nivå til å benytte disse, da barn og eldre kan benytte de nederste stativene.

  SYKKELBODER:

  Sykkelbodene skal rengjøres i forbindelse med vårdugnaden, og må derfor tømmes i forkant. Sykler som ikke er fjernet innen vårdugnaden, vil bli fjernet av sameiet, mellomlagret i 6 mnd og deretter donert til veldedige formål.
  Dagen etter dugnad for respektive boder kan sykler settes tilbake i boden.
  Låsene vil bli klippet og kastet.

  SYKKELSTATIV:

  Frittstående sykkelstativ samles inn den første november hvert år. Dette gjør vi for å få måkt gangveiene skikkelig om vinteren. Sykler som ikke er fjernet innen første november, vil bli fjernet av sameiet, mellomlagret i 6 mnd og deretter donert til veldedige formål. Låsene vil bli klippet og kastet. Sykkelstativene blir satt ut igjen første april, i god tid før vårdugnaden.

  Det vil bli sendt ut varsel via sms før opprydding, mottar du ikke sms-varsling fra sameiet, kontakt daglig leder.

  Alle sameiere har tilgang via nøkkelbrikke til sykkelbod i henhold til følgende oversikt.

  Bygg 1 - UK20 U.etg mot barnehage
  Bygg 2 - UK27 og UK24
  Bygg 3 - OV70 og OV72
  Bygg 4 - OV52 og OV56
  Bygg 5 - UK20
  Bygg 6 - UK24 og UK28
  Bygg 7 - OV52 og OV56
  Bygg 8 - OV50 og OV52
  Bygg 9 - OV81
  Les mer
 • Bygningsforsikring ULLERNÅSEN BOLIGSAMEIE - FREMTIND K.NR. 3015402

  Her finner du viktig informasjon om hvilke rutiner som skal følges ved oppstått skade, vannlekkasje, innbrudd i din leilighet, samt når og hvordan sameiets forsikringsavtale med Fremtind Forsikring AS vil tre i kraft i slike tilfeller.

  Sameiets forsikringsselskap er Fremtind Forsikring AS tlf. 915 02300 med kundenummer 3015402. Forsikringsbevis og vilkår ligger som vedlegg.

  Rutiner ved vannlekkasje /forsikringsskade Ullernåsen 2019.

  Huskeliste - hva du må gjøre ved vannlekkasjer:
  1. Begrens skadeomfanget
  2. Finn skadeårsaken
  3. Rekvirer om nødvendig Rørlegger Martinsen & Brodahl, Vakttlf: 974 66 211.
  4. Kontakt Fremtind Forsikring på tlf. 915 02300 hele døgnet, evnt kan skade meldes til storskadebygning@fremtind.no med kopi til daglig leder på post@ulleraasen.no m/ bilder og beskrivelse.

  Egenandel:
  - Bygningsskade kr. 10.000,-*
  * Ved vannskade som følge av rørbrudd i bad, som ikke er modernisert etter 2009, er egenandelen forhøyet til kr 25.000.
  - Bruddskade glass og sanitær kr. 3.000,-
  - Naturskade kr. 8.000,-

  Dekkes ikke: Skade på gulv og vegger i våtrom som skyldes at våtrommet ikke er vanntett.

  Dekkes: Følgeskader av utett våtrom påført annen seksjonseier.

  Vannlekkasje
  Når det oppstår en vannlekkasje, er hovedfokus å begrense skadeomfanget i størst mulig grad. Ved vannskade som skyldes brudd på vannrør med trykk, gjelder det å finne stoppekranen slik at vannet så raskt som mulig stenges av og deretter tørke opp overflatevann fra de områdene man har tilgang til. Det er således viktig at den enkelte beboer kjenner til hvor stoppekranen i leiligheten befinner seg, vet at den virker og er kjent med hvordan den brukes. Normalt er denne i kjøkkenbenk og i garasjetaket for hele sjakten.
  Årsaken til skaden er retningsgivende om en skade blir erstattet av sameiets forsikring, og om det videre kan forventes bistand fra forsikringsselskapet til skadeutbedring. Dersom skadeårsaken ikke er åpenbar eller det er mistanke om lekkasje fra bygningens rørsystem, anbefaler vi at seksjonseier rekvirerer rørlegger for bistand til søk etter lekkasjen og utbedring av eventuell rørlekkasje. Her har vi samarbeid med rørlegger Martinsen og Brodahl. Deretter skal daglig leder kontaktes.

  Ved skade som ikke dekkes av forsikringsselskapet vil styret vurdere om ansvaret tilfaller sameiet eller seksjonseier.

  Dekkes skaden av forsikringsselskapet, vil det bistå med vurdering av skadeomfanget samt skadeutbedring. Dersom sameiets bygningsforsikring blir benyttet, vil sameiet bli belastet
  med en egenandel

  Sameiet dekker egenandel der sameiet har vedlikeholdsansvar eller eierforhold, som utvendige tak, vegger, gulv, garasjer dører, porter, tekniske installasjoner mm.
  Seksjonseier dekker egenandel der seksjonseier har vedlikeholdsansvar og eierforhold ved skade eller tyveri inn i eller til boenhet, boder og tekniske installasjoner i hht vedtekter og lovverk.

  Ved tyveri hos seksjonseier må sameier sjekke om innboforsikring dekker bygningsmessige skader for sameiet, slik at det bare blir en egenandel.

  Utdrag fra vedtektenes §7 Vedlikehold
  "Innvendig vann- og avløpsledninger omfattes av denne vedlikeholdsplikten til og med forgreningspunkt inn til boligenheten og elektriske ledninger til og med enhetens sikringsboks." Ved en forsikringsskade vil forsikringsselskapet kun dekke utbedringskostnadene for å få satt leiligheten tilbake i samme eller vesentlig samme stand som den var før skaden oppstod.
  Arbeider utover dette må seksjonseier selv bekoste.
  Sameiet vil imidlertid oppfordre den enkelte til å vurdere om det samtidig bør utføres forbedringer som redusere risikoen for fremtidige lekkasjer, for eksempel å legge membran på bad dersom det ikke forefinnes.

  Med vennlig hilsen Styret i UBS
  Les mer
 • ARKIV ÅRSMØTET 2017

  Her følger innkalling, presentasjoner og protokoll fra ordinært sameiermøte i 2017.
  Les mer
 • Skadedyrkontroll

  Sameiet har avtale med Pelias Skadedyrkontroll på forebyggende og bekjempende arbeid mot maur, rotter og mus.

  Alle beboere kan kontakte Pelias uforpliktende på tlf. 33 33 00 00 ved mistanke om skadedyr. Se info på bilde/vedlegg.

  Duepigger kan beboere bestille via https://www.skadedyrshop.no og montere selv for å hindre duer til sitte på kanter som er sjenerende.
  Les mer
 • Rundskriv 2016

  Vedlagt er alle rundskriv fra 2016.
  Les mer
 • RUNDSKRIV 2017

  Vedlagt ligger rundskriv publisert i 2017.
  Les mer
 • Oppgangskontakter

  Det er ofte saker og ting som må ordnes av den enkelte sameier.

  I vedleggene finner du kontaktdata til oppgangskontaktene og presentasjon fra oppgangskontaktmøter.
  Les mer
 • Get, vår TV- og internettleverandør

  Vi har en kollektiv avtale med Get med kundenr: 90990020.

  I grunnpakken som inngår i felleskostnadene inngår:

  TV - Kanalpakken MINI og Get box Micro.
  Bredbånd - Kollektiv 100 inkl. Wifix.

  Oppgradering utover dette dekkes av hver enkelt beboer.
  Husk å opplyse om vår kollektive avtale for Ullernåsen Boligsameie.

  Vi har utendørs WIFI på vaktmesterboden mot festplassen.

  Logg på nettverket: GET-WIFI
  Passord: getconnected
  Les mer
 • Ladestasjon til Hybridbil Plug-In og Elbil.

  Alle beboere i sameiet kan bestille ladepunkt mode 3, type 2 for Hybrid Plug-In og Elbil. Andre ladestasjoner kan leveres på forespørsel.
  Vi har avtale med DE-Elektro for etablering av ladepunkter. Dette for å sikre at arbeid i fellesarealene blir inkludert i sameiets FDV.

  Det er heller ikke tillatt å benytte "vanlige kontakter" til lading av elbiler. Dette av brannmessige hensyn.

  https://www.dsb.no/lover/elektriske-anlegg-og-elektrisk-utstyr/tema/elbil---lading-og-sikkerhet/#bruk-av-eksisterende-kontakter

  Pris for tjenesten er følgende:
  Fysisk etablering av ladepunkt u/ladekabel til bil. Merk at prisen på Smartladere nå har økt til 15900,- eks mva 19 875,- ink mva (faktureres av DE-Elektro)

  Fast beløp for tilknytning kr 13 400,- (faktureres av sameiet) som dekker administrasjon og nedbetaling av anlegg installert i alle garasjer for tilrettelegging til ladning.
  Pris per måned er kr 250,- som dekker strømforbruk, drift og vedlikehold. (faktureres av sameiet).

  Normal leveringstid mellom 2-4 uker.

  Avtale vedlagt signeres og sendes daglig leder i sameiet.
  Etablering bestilles deretter av daglig leder.
  Les mer
 • Rabatt på markiser fra Hilmar Hammerhei AS

  Nå når sommeren snart er her igjen, og fasadene har fått et strålende utseende, kan det være at enkelte ønsker å sette opp/bytte markiser. Vi har innhentet pristilbud fra noen av aktørene i markedet og fått en god pakkepris for levering til vårt sameie.

  Hilmar Hammerhei AS leverer 3 forskjellige stativer, med/uten motor, mm, samt duk etter ønske. Tilbudet fra Hammerhei var beste totalpakke for våre behov.

  Viser også til boligsameiets vedtekter ved valg av farge på duk. I beboerreglene § 8.3. står: ”Ved skifte av duk/markise på terrassene henstilles sameierene om valg av fargene blå, offwhite, grønn eller gul i ensfarget eller stripet mønster.”

  Om du ønsker å benytte deg av dette tilbudet, kontakt Vidar Finsand ved Hilmar Hammerhei AS på vidarfinsand@gmail.com eller tlf. 22 29 81 25 for avtale om befaring.
  Les mer
 • Leieavtale for gitterbod og garasjeplass.

  Vedlagt finner du vilkår og avtale for leie av bod og garasjer.
  Minste leieperiode er 12 måneder, etter 12 måneder er det 1 måneds oppsigelse.

  GARASJEPLASS
  Kr. 500,- pr. mnd for standard garasjeplass.
  Ledige plasser:
  Bygg 5: 13, 20, 28, 33, 39, 42, 43, 46.
  Bygg 6: 86, 104, 111.
  Bygg 8: 15, 88.

  GARASJEPLASS OPPVARMET
  Kr. 1.000,- pr. mnd for oppvarmet garasjeplass.
  Ledige plasser:
  Bygg 5 U.etg: 22, 24, 26.


  GITTERBOD INNVENDIG
  Kr. 300,-/ 400,-/500,-/ 600,-/ 700,- pr. mnd for henholdsvis 3/ 4/ 5/ 6/ 7m2 gitterbod i Bygg 3.
  Inngangen til bodene er igjennom hoved inngangsdør. Dere får tilgang til arealene på alle deres brikker.
  Ledige bodstørrelser:
  OV68/ 5m2, 5m2.
  OV70/ 4m2, 5m2, 5m2, 5m2, 5m2 , 3m2.
  OV72/ 5m2, 5m2, 5m2, 8m2, 3m2.

  Fyll ut ønsket leieavtale og send til daglig leder.
  Les mer
 • Hvordan vedlikeholde terrasser, vinduer, dører m.m. (FDV).

  Etterhvert som vi får nye dører, vinduer, terrasser, nymalte vegger m.m. så vil det før eller siden bli behov for å vedlikeholde disse.

  For at du best mulig skal finne ut av hvordan dette bør gjøres vil det bli lagt ut vedlegg her med veiledning fra de ulike leverandørene. Dersom det er noe du ikke finner eller lurer på ut over det du finner her så kan daglig leder kontaktes (velg "Kontakt" og deretter "Daglig leder").

  Informasjon blir lagt ut så snart dette er tilgjengelig fra leverandøren.

  - Fargekoder.
  Les mer
 • Nyhetsbrev fra Selvaag rehabilitering av UBS

  Selvaag Prosjekt bringer detaljert informasjon for de kommende 3 ukene av rehabiliteringen av Ullernåsen Boligsameie. Denne finner du vedlagt.

  Kontakt Selvaag Prosjekt:
  Mats Christian Johansen Tlf: 482 30 224
  Mail: Mats.Johansen@selvaagprosjekt.no
  Kaare Rudshagen Tlf: 948 08 142
  Mail: kaare.rudshagen@selvaagprosjekt.no

  Les mer
 • Arkiv årsmøte 2016

  Her finner du diverse dokumentasjon/ arkiv årsmøtet i sameiet 2016.
  Det ønskes gjerne tilbakemelding dersom det er dokumenter som savnes i oversikten slik at vi har en best mulig oppdatert oversikt i dokumentarkivet.
  Les mer
 • Prospekt for rehabiliteringsprosjektet

  Vedlagt finner du prospekt som ble utarbeidet i forbindelse med rehabiliteringen av sameiet i perioden 2014 - 2016.
  Les mer
 • Rundskriv for styreperioden 2015 - 2016

  Vedlagt er alle rundskriv som ble distribuert for styreperioden 2015 - 2016.
  Les mer
 • Arkiv årsmøte 2015

  Her finner du diverse dokumentasjon/ arkiv fra tidligere årsmøte i sameiet 2015.
  Det ønskes gjerne tilbakemelding dersom det er dokumenter som savnes i oversikten slik at vi har en best mulig oppdatert oversikt i dokumentarkivet.
  Les mer
 • Dyrehold

  I Ullernåsen Boligsameie er det tillatt med dyr, men vi har visse regler som må overholdes...

  I våre Beboerregler, pkt 10, er følgende vedtatt av sameiermøtet:

  10.1 Dyrehold er tillatt så fremt dette ikke medfører urimelig sjenanse for naboer.

  10.2 På sameiets fellesarealer gjelder båndtvang hele året.

  10.3 Beboere med ansvar for hund plikter å fjerne hundens ekskrementer fra sameiets fellesarealer umiddelbart, likeså spor etter sølete hundepoter m.v. i oppgangene.

  10.4 Lekeplasser skal skjermes spesielt av hensyn til hygiene og barnas miljø.

  I tillegg bes alle om å være vennlige mot våre firbente venner.
  Les mer
 • Navneskilt og nøkler

  Hva gjør jeg om jeg mangler navneskilt eller har mistet en nøkkel eller ønsker å bytte lås?

  Klikk på pdf-dokumentet nedenfor, så finner du ut hvem du skal kontakte og hvordan du skal gå frem for å finne en løsning :-:)

  Alle beboere kan bytte lås slik at dere kan benytte samme brikke som ytterdøren, men det er bare dere som administrerer tilgangen, ikke sameiet. Se tilbudet.
  Les mer
 • Arkiv årsmøte 2014

  Her finner du diverse dokumentasjon/ arkiv fra tidligere årsmøte i sameiet 2014.
  Det ønskes gjerne tilbakemelding dersom det er dokumenter som savnes i oversikten slik at vi har en best mulig oppdatert oversikt i dokumentarkivet.
  Les mer
 • Vinterhager - innglassing av balkonger/terrasser

  Dersom du ønsker å oppføre vinterhage må du vite følgende:

  Sameiet har gjennom beboerreglene pkt. 13 (senest endret på ordinært årsmøte i 2017) vedtatt at det kun er den omforente tekniske løsning som lovlig kan oppføres i sameiet.
  Styret har besluttet å ikke godkjenne leverandører, kun godkjenne søknader og befare sluttproduktet. Det er opp til hver seksjonseier å velge leverandør som tilfredsstiller tiltaksklasse 2 iht krav i TEK 17.
  Den leverandøren du kontakter må følge sameiets tegninger, og må ha sentral godkjennelse i tiltaksklasse 2 på prosjektering og utførelse.
  Når byggesaken er sendt inn til Oslo Kommune, sendes søknad til styret med kopi av byggesak.

  Alle kostnader knyttet til oppføring av vinterhager dekkes av seksjonseier.

  Det vises til beboerreglene pkt. 13 for de gjeldende retningslinjer knyttet til oppføring av vinterhager.

  Prosedyre for bygging av vinterhager:

  1. Du benytter tegninger som ligger under her.
  2. Du finner en leverandør med tiltaksklasse 2
  3. Du sender en byggesak til Oslo Kommune (Plan og bygningsetaten)
  4. Når byggesaken er sendt inn til Oslo Kommune, sendes søknad til styret med kopi av byggesak.
  5. Når arbeidet er avsluttet skal daglig leder være med på en sluttbefaring, for å kontrollere at det er utført i tråd med tegninger og byggesak.
  6. Etter at arbeidet er helt ferdig, skal ferdigattest sendes sameiet ved daglig leder/forretningsfører.
  Les mer
 • Rundskriv 2014

  Vedlagt er alle rundskriv som ble distribuert i 2014.
  Les mer
 • Rundskriv 2013

  Vedlagt er alle rundskriv som ble distribuert i 2013.
  Les mer
 • Arkiv årsmøte 2013

  Her finner du diverse dokumentasjon/ arkiv fra tidligere årsmøte i sameiet 2013.
  Det ønskes gjerne tilbakemelding dersom det er dokumenter som savnes i oversikten slik at vi har en best mulig oppdatert oversikt i dokumentarkivet.
  Les mer
 • Nærbutikken

  Nærbutikken Joker Rustad Ullern ligger på området til Ullernåsen Boligsameie med adresse Ostadalsveien 75.

  Joker er en innholdsrik daglivareforretning. I tillegg har butikken et godt utvalg av blomster og planter til hyggelige priser, noe som er populært både blant sameiets beboere og tilreisende.

  Åpningstider: alle dager 09:00 - 21:00.

  Butikken, som eies og drives av Bikkar Singh Uppal, er et flott tilbud til alle på Ullerntoppen og fungerer i tillegg som en hyggelig møteplass.

  Finn mer informasjon om Nærbutikken her: https://www.facebook.com/RustadUllern/
  Les mer
 • Arkiv årsmøte 2012

  Her finner du diverse dokumentasjon/ arkiv fra tidligere årsmøte i sameiet 2012.
  Det ønskes gjerne tilbakemelding dersom det er dokumenter som savnes i oversikten slik at vi har en best mulig oppdatert oversikt i dokumentarkivet.
  Les mer
 • Garasjer og garasjeportåpner, via telefon eller fjernkontroll.

  Alle sameiere har tilgang til egen parkeringsplass og bod i garasjeanlegget i blokken de bor. Her skal kun registrert kjøretøy eller tilhenger parkeres.
  Er du usikker på hvilken garasjeplass som tilhører din leilighet se vedlagte liste over bolignummer, der fremgår det seksjonsnummer, garasjeplass og bodnummer.

  Bestilling/ endring av tilgang via telefon åpning av port, eller om det ønskes fjernkontroll kan dette bestilles ved å sende inn på hjemmesiden https://ullernaasen.lettstyrt.no/#/kontakt_styret under "Garasjer og parkering"
  Nødvendig info for bestilling er:
  - Juridisk eier av seksjon.
  - Adresse.
  - Seksjonsnummer.
  - Fornavn, etternavn og tlf nummer på person som skal ha tilgang. NB. Max 4 pr seksjon.
  - Bestilling av fjernkontroll/er. (Evnt knyttet til leieplass)
  - Bekreftelse på godkjenning av sameiets databehandleravtale med leverandør.

  Bestilling og endringer utføre kun en gang pr. måned.

  Faktura på mottatt portåpner sendes fra OBOS og dere får melding når den er klar for utlevering i deres navn hos Rustad Nærmat.

  Portåpner koster kr. 650,-

  Se kart/oversikts tegning over området.

  Nummer for hver port er som følger:
  UK17 +47 5800 0087 6249 (gjelder for bygg 1 og 2)
  UK18, 1 etg +47 5800 0087 6045 (gjelder for bygg 5 og 6)
  UK18, U etg +47 5800 0087 6046 (gjelder for de som leier garasjeplass i bygg 5 nederste etg)
  UK23 +47 5800 0087 6425 (gjelder for bygg 1 og 2)
  UK25 +47 5800 0087 6251 (gjelder for bygg 2)
  OV48 +47 5800 0087 6300 (gjelder for bygg 7 og 8)
  OV58 +47 5800 0087 6306 (gjelder for bygg 3 og 4)
  OV64 +47 5800 0087 6307 (gjelder for bygg 3 og 4)
  OV66 +47 5800 0087 6310 (gjelder for bygg 4)
  OV75 +47 5800 0087 6311 (gjelder for bygg 9)

  Du vil ikke ha mulighet å åpne port uten å sent inn registreringsskjema over hvilke telefon nummer som skal ha tilgang.
  Les mer
 • Arkiv årsmøte 2011 og tidligere

  Her finner du diverse dokumentasjon/ arkiv fra tidligere årsmøte i sameiet 2012. Det ønskes gjerne tilbakemelding dersom det er dokumenter som savnes i oversikten slik at vi har en best mulig oppdatert oversikt i dokumentarkivet.
  Les mer
 • Rens av nedløp/sluk på terrassen

  Høsten kommer og bladene faller

  I den forbindelse er det nødvendig at vi alle passer på å holde renner, nedløp og sluk på terrassen fri for blader og bøss slik at vann kan renne uhindret.

  Vi er dessverre plaget av skader forårsaket av vann som ikke renner bort, eller som samler seg på steder det ikke skulle vært. Ved å sørge for frie sluk og renner på terrassen vil mange slike skader kunne unngås.

  Er det vanskelig å gjøre dette selv - spør en nabo om hjelp :-)
  Les mer
 • Historien om Ullernåsen

  Det høyeste punktet på Ullernåsen ligger 201 m.o.h. Selve grunnfjellet ligger 300-400 meter under toppen av åsen, og er dekket av skifer og kalk avsatt på den havbunnen som eksisterte for 300-500 millioner år siden.

  For ca 200 millioner år siden trengte smeltemasse seg opp mot overflaten, og Ullernåsen framsto da som en vulkan. For 10 000 år siden lå strandlinjen 220 meter høyere enn i dag og Ullernåsen lå den gang som en grunne i havgapet. I henhold til Oslo byleksikon ble Ullernåsen så sent som i 1873 omtalt som ”ukjent for de fleste og med vanskelig adkomst”.

  Dette er for lengst passerte tider. Den eldste bebyggelsen i området består av villaer, men etter andre verdenskrig startet man med blokkbebyggelse.
  Les mer
 • Forretningsfører for Ullernåsen Boligsameie

  Ullernåsen Boligsameie har OBOS som forretningsfører. Vår kontakt er Aleksander Svinddal Gripstad, rådgiver/fagansvarlig - eiendomsforvaltning, som treffes på følgende kontaktpunkter:

  Mail aleksander.gripstad@obos.no
  Tlf 22 99 18 83
  Les mer
 • Dersom det oppstår brann i boligen

  Varsle, redde, slokke og behandleVed brann kan det være lett å få panikk og opptre irrasjonelt. Det er lettere å handle riktig i en presset situasjon når du på forhånd vet hva du skal gjøre.
  Hvis det brennerSørg for å varsle andre i huset slik at de kan komme seg ut.Varsle brannvesenet på telefon 110. Oppgi nøyaktig adresse. Dette kan du også lære barna.
  Hvis mulig, prøv å slokke (viktig å rette slokkemiddelet mot roten av flammen).NB! Barn skal ikke slokke, men komme seg ut.
  Lukk vinduer og dører.Gi brannvesenet en orientering når de kommer. Si fra dersom noen ikke har klart å komme seg ut av huset.
  Gå ikke selv inn i huset for å redde eventuelle kjæledyr og personlige eiendeler. Overlat dette til brannmannskapene.
  Hva som er riktig rekkefølge på punktene over vil være avhengig av situasjonen og må vurderes av den enkelte.
  Husk at du uansett gjør noe riktig ved å gjøre ett eller flere av dem.
  Innesperret
  Hvis du er innesperret må du forsøke å holde brannen og røyken på avstand. Lukk dører og tett dørsprekker med fuktige håndklær eller lignende. Hvis det kommer mye røyk inn i rommet må du åpne et vindu for å få røyken ut. Det er viktig å holde seg nede på gulvet.
  Når brannvesenet kommer må du rope slik at de forstår at det er noen som ikke har kommet seg ut.
  Du må aldri åpne en dør inn til et røykfullt rom. Det gir næring (oksygen til brannen), og brannen kan utvikle seg eksplosivt.
  Hvis du må evakuere gjennom et røykfylt rom er det lurt å holde et tørkle eller lignende foran nese og munn.
  Røyk og ild sprer seg raskt oppover og derfor er det best å krype langs gulvet hvor røyken ikke er så tykk.
  Hvis det er helt mørkt i et rom er det lettest å finne veien ut ved å krype langs en vegg.
  Les mer
 • Radonmåling

  Fra 1. april 2014 er alle som leier ut en bolig, pålagt å utføre radonmåling i boligen ifølge strålevernforskriften. Nærmere informasjon finner du på www.nrpa.no samt en brosjyre vedlagt.
  Les mer
 • Brukerveiledning for nøkkelbrikkeleser og dørtelefon/callinganlegg

  Vedlagt finner du brukerveiledning ved feil.

  Endring av navn på ringetablå eller nye nøkkelbrikker meldes via hjemmesiden https://ullernaasen.lettstyrt.no/#/kontakt_styret

  Sameiet tillater ikke installering av mer enn én dørtelefon per seksjon.

  Ved flytting av eller endringer på installasjonen, kontakt Nordic Security på deres døgnbetjente vakttelefon tlf. 67 900 200

  Nordic Security utfører også alle arbeider med dørlåser.
  Les mer