Oppslagstavle for Ullernåsen Boligsameie

 • Installasjon av røykvarslere i fellesareal pågår

  Publisert 12. jan. 2019

  Installasjonen av røykvarslere i fellesareal fra Get Safe er startet. Det blir montert røykvarslere i trappeoppganger, felles boder, lager og bereder-/ tekniske rom for å øke brannsikkerheten til alle beboere i sameiet. Under trappeløp hovedetasjen blir sentralen til anlegget montert.

  Installasjon i boenheter gjennomføres fra 4 februar til 22 februar.
  Utfyllende informasjon vil bli sendt ut via hjemmesiden og hengt opp i oppganger/ dører.


  NB!
  Det er kommet flere meldinger om en som ringer på for å sjekke brannvarslere. Dette er ikke i regi av sameiet.
  De som jobber for sameiet har egen brikke for tilkomst, slik at ingen skal slippe noen ukjente inn i oppgangen.
 • Dør til dør informasjon om kildesortering den 15 og 16 januar.

  Publisert 10. jan. 2019

  Tid: 20:00, Hele sameiet
  Mellom kl. 15.00 og 20.00 kommer representanter fra Renovasjonsetaten til dere og går dør til dør for å informere om kildesorteringssystemet i Oslo.

  De svarer på spørsmål og deler ut informasjonsmateriell og matavfallsbeholdere.


  Med vennlig hilsen
  Oslo kommune, Renovasjonsetaten.
  E-post: dor2dor@ren.oslo.kommune.no
 • GOD JUL!

  Publisert 21. des. 2018

  Julen er her, et nytt år lurer rett rundt hjørnet, og vinteren har også meldt sin ankomst.

  Lekeområdene i sameiet dekkes av snø som gir nye muligheter for aktiviteter for store og små. I fjor var det en gjeng med engasjerte foreldre som etablerte skøytebane, og vi håper det vil bli nye muligheter for skøyteis denne vinteren også!
  Dette organiseres ikke av sameiet, men av frivillige foreldre som vil tilrettelegge for uteaktiviteter, så om du ønsker å bidra som er det bare å ta spaden og skrapa fatt, og hjelpe til.

  Hva har vi gjort, og hva skal gjøres?
  Tiltaket med oppgradering av innkjøringen i Ostadalsveien er ferdigstilt, utenom de søknadspliktige arbeidene med søppelhåndtering, utvidelse av sti fra OV75 og fortau og fartsdump til krysset til Aslakveien. Vi mangler kun godkjenning på fortau og fartsdump, noe vi håper vil være klart til oppstart rundt påske.

  Brannoppstillingsplassene vi kan etablere er ferdigstilt. Kommunen tillater ikke etablering på sin eiendom, eller i vernesonen som berører bygg 1, 2 og 5. Kompenserende tiltak vil bli utført like over nyttår, og dette innebærer felles røykvarsleranlegg for alle oppganger, og reetablering av stiger.

  Tiltakene som er planlagt utført for innkjøringen til Ullernkammen er gjennomgått med flere etater i kommunen, og det må fortsatt gjøres noen tilpasninger i planene, før de nødvendige godkjenninger foreligger. Det jobbes intenst med å få alt på plass slik at alle arbeider med uteområdene kan ferdigstilles i 2019.

  En utfordring i høst har vært tilstrekkelig arbeidskapasitet hos de håndverkerne vi har rammeavtale med. Dette har påvirket fremdriften på alle henvendelser som er kommet på drift og vedlikehold, noe som beklageligvis har gått ut over enkelte beboere estetisk, praktisk og tidsmessig. De siste ukene har dette kommet under kontroll, slik at vi kan starte 2019 med nesten blanke ark.

  Styret og daglig leder håper du har hatt et godt år i sameiet, og vi ønsker alle en riktig fredelig julehøytid og et godt nytt år!
 • ÅRSMØTET BLIR 2. APRIL – INNSPILL TIL STYREMEDLEMMER ØNSKES!

  Publisert 16. des. 2018

  Ullernåsen Boligsameie
  Det ordinære årsmøtet i henhold til eierseksjonsloven § 41 er i år lagt til 2. april kl 17.30 på Lilleaker skole. Notér datoen allerede nå, formell innkalling vil komme senere.

  På årsmøtet velges sameiets styre, og valgkomitéen har begynt sitt arbeid med å sette sammen neste års styre i Ullernåsen boligsameie. Dersom du har innspill til hvem du mener bør sitte i styret, eller om du selv kunne tenke deg å være kandidat, bes du ta kontakt med valgkomitéens leder, Ragnvald Nærø på telefon 9008 03 03 eller på e-post: ragnvaldnaero@gmail.com

  Valgkomiteen i inneværende periode består av Ragnvald Nærø, Hallvard Bragge og Ester Louise Jonasen Innerdal.

  Det er styret som foreslår medlemmer til valgkomitéen, som også skal velges av årsmøtet. Dersom du har forslag til medlemmer i valgkomitéen, bes du ta kontakt med styrets leder.
 • Oppdatering vedrørende julegrantenningen

  Publisert 02. des. 2018

  Kjære beboere.

  Vi fikk akkurat beskjed fra Lysejordet skoles korpsleder om at de dessverre avlyser å spille på årets julegranstenning. Det er meldt et fryktelig regnvær i ettermiddag og med et tett program av kommende julekonserter ønsker de ikke risikere massesykdom blant musikantene. Styret sørger for å tenne lysene på julegranen kl 1530, men øvrig servering utgår også da dessverre.

  Med vennlig hilsen
  Styret
 • Utbedring av vannlekkasjer på tak over inngangsparti OV62, 70 og 72

  Publisert 30. nov. 2018

  Det er i løpet av sommer/ høst blitt lekkasje i tak som er i trappingen over inngangspartiene.

  I våre forsikringsvilkår dekkes ikke lekkasje på utett bygning som er over 40år. Derfor gjennomføres det nå oppgradering av både tak og vegg for en rasjonell og god utbedring og samtidig vil sameiet kunne få dekket eventuelle vannskader på de deler av bygning som er oppgradert til dagens standard. Dette er utført på yttertaket og gavlvegger i fase 1.

  Tidligere lekkasjer er tidligere blitt utbedret av Br. Nilsen på Bygg 1, 5, 7 og 9, pluss noen tak i bygg 3 og 4, og dette er arbeid som dermed ikke er utført i Fase 1 av Selvaag Prosjekt. Det ble kun byttet skadet/ ødelagt panel.

  Styret har lagt inn budsjett for utbedring av tak og vegger over oppgangene iht forsikringskrav som vil bli gjennomført over flere år. Det blir utbedring bygg for bygg dersom det ikke oppstår lekkasjer som må utbedres. Berørte oppganger får informasjon før oppstart.
 • VELKOMMEN TIL VÅR ÅRLIGE JULEGRANSTENNING

  Publisert 26. nov. 2018

  Tid: 15:30 - 17:30, Vaktmesterboden
  Lysejordet skoles musikkorps spiller julesanger.
  Gløgg og pepperkaker til alle.
  Velkommen til en hyggelig adventstund.
 • Nytt tilbud fra Hayk

  Publisert 22. nov. 2018

  Hayk har kommet med et nytt fint tilbud for leie av deres biler i sameiet. Nå introduserer de både dagsleie og helgeleie til svært konkurransedyktige priser. Husk også at leieprisen er den totale prisen du betaler, ingen tillegg hverken for km eller bompenger.
  UKEDAGER:
  06:00 - 24:00 - kr 699 (+ kr 100 for lør/søn)
  16:00 - 24:00 . kr 499 (+ kr 100 for lør/søn)

  FULL WEEKEND
  Fredag 16:00 - søndag 24:00 kr 1 499
 • Rutine ved ønske om felling av trær

  Publisert 21. nov. 2018

  Trær i sameiet
  Styret får jevnlige henvendelser om trær som ønskes fjernet fra fellesarealene. Styret er satt til å ivareta hensynet til alle sameierne, og det er vanskelig å ta stilling til spørsmålet om trær uten å ha kjennskap til hvor mange som tiltrer slike henvendelser av de som blir direkte berørt. Styret har ved en rekke anledninger erfart at det ofte er sterke ønsker om å beholde og om å felle samme tre.

  Styret har på bakgrunn av dette utarbeidet en rutine som tar sikte på å ivareta flest mulig berørtes interesser ved eventuell fjerning av trær. I medhold av dette skal trefelling heretter være en årlig prosess som kan initieres hver høst.

  Styret har forståelse for at også sameiere som ikke er direkte berørt av trefelling (gjennom å ha utsikt til eller bo i nærheten av de aktuelle trærne) kan ha oppfatninger om spørsmålet om felling. Det er imidlertid ansett at oppfatningen til de som er direkte berørt må være mer tungtveiende for styrets vurdering.


  Mærradalen - Landskapsvernområde

  Sameiet kan ikke felle eller beskjære trær som befinner seg i vernesonen, uavhengig av om disse er på sameiets grunn. Oslo kommune er kontaktet, og vil p.t. ikke gi noen form for dispensasjon fra reguleringsplanen for Mærradalen.


  Ved ønske om felling av trær over 3 meter på sameiets grunn skal følgende prosedyre følges:

  1. Vedlagte skjema for signatur henges opp i berørte byggs oppganger av oppgangskontakt/-er, med minimum 1 måneds frist for signatur.
  NB! Årets siste frist for å henge opp blir 15/12-18.
  2. Signerte skjemaer sendes via Lettstyrt til kontakt ”Hagelagets leder” innen 15. Januar 2019.
  3. Hagelaget gjennomgår innkomne forslag.
  4. Hagelaget avgir sin innstilling til styret, som fatter endelig beslutning om felling etter nyttår.
 • Kost, spade og gardintrapp i alle oppganger

  Publisert 12. nov. 2018

  Sameiet har gått til innkjøp av noen praktiske hjelpemidler til alle oppganger for å begrense henvendelser om oppgaver beboere selv er ansvarlige for. Disse er merket med inngravert nummer for hvilken oppgang de tilhører.

  Kost og spade
  Kost er plassert ved inngangsdøren slik at beboere kan rengjøre inngangspartiet for smuss og snø. Spade er plassert i søppelrom eller under trapp i nederste etasje. Dette utstyret kan også benyttes på egen balkong for å rense vannrenner, sluk (husk slurist), eller fjerne snø på egen terrasse, samt bodtak.

  Snømåking blir utført foran gangbruer frem til der snøsmelteanlegget starter. Gangbroene må derfor både sommer og vinter holdes i orden av beboerne selv.

  Gardintrapp
  Gardintrapp er plassert i søppelrom eller under trapp i nederste etasje. Denne kan benyttes ved måking av bodtak, samt ved bytting av lyspærer mm. Lånetid maks 2 timer.
  NB! Stigen er kun til bruk for lettere vedlikeholdsarbeid, ikke eget oppussingsarbeid.


  Sameiet vil fornye manglende elementer hvert tredje år, slik at beboerne selv må skaffe nye elementer ved tap innen den tid.