Oppslagstavle for Ullernåsen Boligsameie

 • Åpent hus

  Publisert 07. mai. 2019

  Tid: 18:00, Kontor/ Styrerom
  Velkommen til Åpent hus for å drøfte store og mindre saker av felles interesse med representanter fra styret.
 • Åpent hus

  Publisert 07. mai. 2019

  Tid: 18:00, Kontor/ Styrerom
  Velkommen til Åpent hus for å drøfte store og mindre saker av felles interesse med representanter fra styret.
 • Åpent hus

  Publisert 07. mai. 2019

  Tid: 18:00, Kontor/ Styrerom
  Velkommen til Åpent hus for å drøfte store og mindre saker av felles interesse med representanter fra styret.
 • Åpent hus

  Publisert 07. mai. 2019

  Tid: 18:00, Kontor/ Styrerom
  Velkommen til Åpent hus for å drøfte store og mindre saker av felles interesse med representanter fra styret.
 • Åpent hus

  Publisert 07. mai. 2019

  Tid: 18:00, Kontor/ Styrerom
  Velkommen til Åpent hus for å drøfte store og mindre saker av felles interesse med representanter fra styret.
 • Åpent hus

  Publisert 07. mai. 2019

  Tid: 18:00, Kontor/ Styrerom
  Velkommen til Åpent hus for å drøfte store og mindre saker av felles interesse med representanter fra styret.
 • Dugnadene kommende uke

  Publisert 02. mai. 2019

  Den årlige dugnaden er vår alles mulighet til å bidra til at sameiets fellesområder fremstår fra sin beste side.
  Styringsgruppen i hagelaget har for å gjøre best nytte av arbeidskraften på dugnadene foreslått prioritering av en rekke av byggenes oppgaver i større detalj enn listen som foreligger på hjemmesiden fra tidligere. Nedenfor fremgår oppgavene som er å anse som førsteprioritet under dugnaden.
  Listene vil også bli hengt opp i oppgangene før dugnaden.
  Bygg 1: Plukke søppel i skogen bak parkeringsplassen. Ellers ordinære oppgaver iht. tidligere publisert liste.
  Bygg 2: Ordinære oppgaver iht. tidligere publisert liste.
  Bygg 3: Rydde området under høyspentmasten mellom bygg 4 og 8, samt området i skråningen ned mot parkeringsplassen/innkjørsel OV. Rydde området i nedkant av "hundremeterskogen" samt plukke søppel og feie grus inne i "skogen” - men la bringebærbuskene stå. Ellers ordinære oppgaver.
  Bygg 4: Sammen med bygg 3 rydde området under høyspentmasten mellom bygg 4 og 8, samt området i skråningen ned mot parkeringsplassen/innkjørsel OV. Rydde området bak blokk 4. Ellers ordinære oppgaver.
  Bygg 5: Feie grus og løv ved innkjørselen til UK 18. Rake løv på grensen til naboeiendom UK 14. Fjerne kjerret på den lille plenflekken ved stien til lekeplassen ved UK 22. Ellers ordinære oppgaver.
  Bygg 6: Plukke søppel i skråningen nedenfor UK 24-28.
  Bygg 7: Ordinær prioriering iht. liste som allerede foreligger.
  Bygg 8: Ordinær prioriering iht. liste som allerede foreligger
  Bygg 9: Plukke søppel ved innkjørsel til butikken og ved UK 75. Ellers ordinære oppgaver.

 • Daglig leder er begrenset tilgengelig pga prosjektarbeid

  Publisert 29. apr. 2019

  Kontor
  Daglig leders kontortid utgår i mai og er meget begrenset tilgjengelig pga oppstart av prosjekter og flere større saker.
  Ordinær kontortid fra 5 juni.

  Viktige henvendelser bes bli sendt under kontakt med riktig fane om "Hva gjelder henvendelsen" som feks. "Låser og inngangsdører".
  Alle henvendelser vil bli besvart så snart det er mulig.
 • Informasjonsbrev Ullernåsen Boligsameie

  Publisert 24. apr. 2019

  Sameiet har mange arbeider som skal igangsettes i år og vil med jevnlig sende ut informasjonsbrev om de sakene som pågår med fremdrift og begrensninger som enkelte tiltak vil medføre.


  Skaaret Landskap AS starter opp med tiltakene fra mandag 13 mai, med noe rigging i dagene uken før. Arbeidene vil pågå ut august med unntak av noen uker i fellesferien.
  Detaljert fremdrift blir sendt ut for aktuelle områder.
  Det må påregnes noe støyende og støvende arbeid ved pigging og sprenging, begrenset adkomst og parkering. Dette vil forsøkes tilpasset etter sameiets beste.


  Tegningsbeskrivelse:
  1. Fortau/ fartsdump fra krysset Aslakveien og Ostadalsveien. Byggesak inne til behandling.
  2. Nedgravde søppelcontainere OV.
  3. Utvidelse av sti til vei fra OV75.
  4. Midlertidig parkering for butikk i byggeperiode.
  5. Midlertidig plassering av eksisterende papir- og glasscontainere i byggeperioden. Det er dessverre ikke plass til parkering i dette området pga byggeplassgjerde.
  6. Fjerne jord for å legge ny membran på takflatene mellom bygg 7/8.
  7. Nytt plenareal.
  8. Fjerne jord for å legge ny membran på takflatene mellom bygg 5/6.
  9. Utvidelse av plenareal og etablering av bær- og blomstereng.
  10. Generelt
  a. Diverse drenerings-, kantsteins- og asfaltarbeid.
  b. Bommer ved gangveier.
  c. Lys til sykkelboder.
  d. Søppelskur på snuplass ovenfor OV60.


  Detaljert informasjon blir sendt ut etter behov via hjemmesiden og sms til alle som er berørt
  Hvis du ikke mottar mail/SMS-varslinger mangler vi denne informasjonen fra deg.

  Følg med på hjemmesiden for løpende informasjon om alt som skjer i sameiet.
 • 17. mai arrangement - hjelp søkes

  Publisert 16. apr. 2019

  Kjære sameiere,

  17.mai nærmer seg og styret ønsker som vanlig å markere dagen med et barne- og familiearrangement på ettermiddagen med pølser, is og leker. Vi søker i den sammenheng 2-3 personer, gjerne med barn under skolealder, som kan ta ansvar for dette arrangementet. Vi har en detaljert beskrivelse med forslag til leker og hva som skal forberedes så forarbeid og planlegging er stort sett unnagjort på en time eller to en kveld. Er du interessert i å stille opp for sameiets minste beboere så ta kontakt med Alexander Osa på; alexanderbernhoftosa@gmail.com eller på mobil: 99161617.

  Med vennlig hilsen
  Styret