Oppslagstavle for Ullernåsen Boligsameie

 • Respekt for fellesskapet

  Publisert 19. feb. 2019

  De aller fleste i vårt sameie opptrer respektfullt overfor hverandre, tar hensyn og etterlever våre felles kjøreregler. Desto mer synlig blir det når enkelte velger å gi blaffen. Det være seg å fylle garasjeplassen med søppel, bruke felles parkeringsplasser til opplag av biler som ikke er i bruk, etterlate seg søppel i Isekk uhentet, eller rett og slett slenge fra seg paller og bygningsavfall på fellesarealene etter egen oppussing.

  Sameiet har både vedtekter og beboerregler for å skape en felles forståelse av den enkeltes retter og plikter. Imidlertid opplever styret at enkelte hele tiden enten bryter eller omgår disse slik at vi stadig må endre og utvide regelverket. Samtidig ser det ut til at mange ikke setter seg inn i hvilke regler sameiet faktisk har vedtatt, og med det påstår at de er uvitende til hva man kan og ikke kan gjøre. Vi kan heller ikke lage regler for alt, og må hvile oss på at de fleste forstår hva som er god folkeskikk.

  Hverken styret eller daglig leder kan bruke en vesentlig del av sin tid til å ettergå alt dette. Det vil skape en umulig situasjon for styrets medlemmer, og det ville kreve alt for store ressurser av daglig leder å bruke tid på oppfølging av dette til fordel for primæroppgavene som er å forvalte bygningsmassen og fellesområdene våre. Styret må derfor nå se på hvordan alt dette kan håndheves av eksterne.

  Styret er ansvarlig for forvaltningen og ikke minst sikkerheten i sameiet. At enkelte beboere synes det er unødvendig å ta hensyn til at brannbil skal ha nødvendig fremkommelighet, er ikke akseptabelt. Vi har ventet i det lengste med å ta i bruk muligheten til borttauing av ulovlig parkerte kjøretøy, men nå ser styret snart ikke noen annen løsning om ikke den enkelte dette gjelder kan akseptere våre felles regler og vedtekter. Hvordan vi skal klare å håndtere søppel som ikke fjernes, må vi se på, men vi vil gjerne at sameiere som vet hvem synderne er, melder fra til styret om dette.

  Styret vil alltid måtte balansere interessen til fellesskapet opp mot individets rett og frihet. Vi ønsker ikke å skape et bofellesskap som skiller folk, men heller å bygge opp rundt en felles forståelse av hva som er greit og ikke greit. Til det trenger vi imidlertid hjelp av hver og en av dere som bor i UBS.
 • Fjerning av is - benytt Issmelt, ikke salt.

  Publisert 08. feb. 2019

  Balkonger og avløpsrør
  For å tine is i vannrenne eller avløpsrør fra balkonger kan det benyttes Issmelt, ikke benytt salt.

  Bikkar på Joker har bestilt inn slik at dette vil komme til salgs, men om du må ha det i dag kan det kjøpes flere steder bla på Maxbo der vi har rabatt avtale.
  Oppgi kundenummer 623901 hos Maxbo for å benytte våres rabatt avtale.
 • Tøm balkongene og bodtak for snø før lørdag! Benytt NABOHJELP om du trenger hjelp eller kan hjelpe noen

  Publisert 06. feb. 2019

  Tid: 23:00, Balkonger og bodtak
  Det er kommet en god del snø og på lørdag er det meldt regn, store mengder. Alle må tømme balkonger og bodtak for snø for å hindre skader ved vanninntrenging.

  Sameiet har satt ut spade og gardintrapp i alle oppganger slik at alle har nødvendige redskaper. Husk å sett utstyret tilbake så andre kan benytte disse.

  De friske og spreke blant oss kan ta fatt selv på egne balkonger. Kast snøen langt ut så den ikke kommer på balkongene under. Vis aktsomhet om balkongen ligger over en gangvei, så ingen blir truffet! Snø som faller på gangveiene skal vi få fjernet av vaktmester.
  I bygg 5, 6 og 7 er det satt bukker i sykkelboder som må benyttes når snø kastes der det ferdes mennesker.

  Du som ikke klarer dette selv, men trenger hjelp for å få det gjort, kan benytte NABOHJELP, en app fra OBOS. Denne kan benyttes for ved behov for annen nabohjelp også.

  Ønsker du å tilby noen din hjelp, lag deg en bruker på NABOHJELP.

  I fjor bidro sameiet med kr. 100,- for de som trengte hjelp. Dette var en krevende organisering som dessverre sameiet ikke kan påta seg igjen.
 • Installasjon av røykvarslere pågår

  Publisert 06. feb. 2019

  Røykvarslerne i boenhetene til de første oppgangene er utført med gode tilbakemeldinger fra beboere og montørene.
  Montørene synes alle er veldig hyggelige og imøtekommende når de ringer på. De opplever at det er flere som er hjemme en normalt ved liknende installasjoner, noe som gjør ferdigstillelsen rask og effektivt slik at alt kan settes i drift og felles varsling kan starte fra 4 mars.

  Røykvarsleren vil frem til dette tidspunkt fungere som en vanlig røykvarsler med varsling kun i egen boenhet.
 • Frist for saker til ordinært årsmøte 2019

  Publisert 30. jan. 2019

  Tid: 23:59, Forretningsfører
  Det vises til eierseksjonsloven § 41: ”Ordinært årsmøte skal holdes hvert år innen utgangen av juni.

  Styret skal på forhånd varsle seksjonseierne om dato for møtet og om siste frist for å innlevere saker som ønskes behandlet.”

  Ullernåsen Boligsameie vil avholde ordinært årsmøte 2. april 2019. I forkant av møtet vil du motta en formell innkalling med informasjon om klokkeslett og hvor møtet skal avholdes.

  Forslag som seksjonseiere ønsker behandlet av årsmøtet må være mottatt av styret senest 15. februar 2019.

  For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes behandlet av årsmøtet må det:

  -gå klart frem at saken ønskes behandlet av årsmøtet
  -formuleres et konkret forslag til vedtak som det kan stemmes over

  Forslagsstiller anbefales å oppgi kontaktinformasjon (mobiltelefonnummer/e-postadresse) for eventuelle avklaringer/spørsmål knyttet til forslaget.

  Styret forventer at den som fremmer forslag til behandling på årsmøtet selv møter for å presentere saken.

  Forslag sendes til forretningsfører

  OBOS Eiendomsforvaltning AS v/Nina Leonardsen
  Leif Tronstadplass 6
  1337 Sandvika

  Eller via e-post: nina.leonardsen@obos.no


  Hilsen
  Ullernåsen Boligsameie

  Styret, 30.01.2019
 • Varsling og brannsikkerhet i Ullernåsen boligsameie

  Publisert 28. jan. 2019

  Som sameierne i flere omganger er informert om, har vi siden avslutningen av rehabiliteringens fase 1 hatt vesentlig fokus på brannsikkerhet gjennom brannplaner (oppslag i oppganger), brannoppstillingsplasser til stigebil, samt brannvarsling og slukkeutstyr i garasjene.

  Nå er turen kommet til varslingsanlegg i oppganger og derfra videre inn i den enkeltes leilighet. Dette er et felles anlegg som sørger for tilstrekkelig varsling til den enkelte leilighet om det skulle oppstå brann i en annen leilighet eller i oppgangen. Anlegget fungerer trådløst slik at selve installasjonen av varsler i den enkelte leilighet kun medfører oppheng av selve varsleren, ingen form for kabling, kun i fellesareal der er det strømtilførsel til røykvarslere.
  Det vil bli plassert to til tre varslere i hver seksjon avhengig av størrelse og rominndeling. Anlegget som installeres gir anledning til ulike tilleggs installasjoner senere for de som ønsker dette. Styret kommer tilbake til dette.

  Om du ønsker flere røykvarslere kan du bestille dette hos Get via leveranse.getsafe@get.no eller på tlf 21906050, vi ber om at disse bestilles senest 3 virkedager før det er installasjon hos deg. Røykvarslerne har en veiledende pris på 1399,- Alle beboere i Ullernåsen får disse for 899,- inklusiv montering så lenge de bestilles og monteres under kommende installasjonsrunde.

  Det er fra enkelte sameiere reist spørsmål om sameiet har juridisk rett til å gjøre denne installasjonen i den enkeltes leilighet. I henhold til eierseksjonsloven § 33, annet ledd jf. samme § første ledd skal beboere gi sameiet tilgang til sin bruksenhet «for å vedlikeholde, installere og kontrollere» felles installasjoner, herunder brannvarselanlegg. Styrets juridiske rådgiver og OBOS har på bakgrunn av dette konkludert med at slik installasjon er i tråd med eierseksjonsloven, og det er derfor ikke opp til den enkelte seksjonseier å velge dette bort.

  Den enkelte som allerede har et varslingssystem knyttet opp til et eksternt sikkerhetsfirma, kan selv velge å beholde dette i tillegg, men dette kan ikke erstatte behovet for varsling av brann fra en eierseksjon til de andre i samme oppgang, eller ved brann i fellesareal eller garasjen.

  Kostnader til installasjon og drift av røykvarslere dekkes gjennom ordinær husleie. Nye batterier deles ut ca. hvert 5. år. Beboer bytter dette selv som på vanlige røykvarslere.

  Praktisk alarm info.
  Ved utløst alarm i boenhet:
  • Alarmsentralen Safe 4 ringer opp boenhet ved utløst alarm.
  • Hvis alarmen ikke er deaktivert av beboer/ sentral innen 3 minutter, varsles alle i berørte oppganger.

  Ved utløst alarm i garasje eller fellesareal:
  • SMS varsling til alle registrerte beboere i berørte oppganger.
  I berørte oppganger utløses alarm umiddelbart med varsel til Brannvesen.
  Alarmsentralen Safe 4 ringer opp brannansvarlig.
  • SMS blir sent til alle når det er klart å returnere til boenheten.

  Ny brannplan blir hengt opp etter vært som installasjonen går fremover.

  Oppstart i bygg 1 er 4. februar med påfølgende bygg 2, 4, 5, 6, 7, 8 og 9 i de tre påfølgende ukene. Tidspunkt for din seksjon er i vedlagte skjema og bli hengt opp i oppgangen, samt sendt ut via sms en uke før oppsatt tidspunkt.
  Om du ikke er hjemme bes du enten avtale med nabo, eller levere nødvendige nøkler til Get Safes kontaktperson.

  Det vil også i løpet av våren bli installert brannstiger der dette tidligere ble tatt ned i forbindelse med rehabiliteringen. Stigene vil være utfellbare stiger som gjør det vanskelig å bruke disse nedenfra, men som enkelt folder seg ut gjennom å fjerne splint øverst i stigesøylen.


  Se vedlagte dokumenter for utfyllende info.
 • Lørdag 26. januar kl 10.00 åpner Bikkar & co med kaffe og kake!

  Publisert 25. jan. 2019

  Fra imorgen lørdag 26. januar har vi en nyoppusset og fin Jokerbutikk i sameiet.
  Bikkar og co byr på kaffe og kake i anledningen fra kl 10.00, og håper å se mange av oss der.
 • Liste over alle seksjonsnummer med bolignummer (H-nr), garasje- og sportsbodnummer

  Publisert 24. jan. 2019

  Styret er opptatt av at den enkelte beboer enkelt skal ha tilgang til sitt eget bolignummer H-nr.), samt riktig garasjeplass og tilhørende sportsbod med samme nummer. I og med at garasjeplassene følger den opprinnelige seksjonsbegjæringen, er det viktig at det blant annet ved salg/overdragelse blir gitt riktig informasjon. Flere i sameiet har byttet plass med naboer som således kun er en privat avtale så lenge partene er enige om det.

  Du finner de korrekte opplysningene for din leilighet/garasjeplass i de vedlagte oversiktene.

  Finn seksjonsnummeret ditt i listen som er sortert etter adresse og du vil finne ditt bolignummer (H.nr), nummer til parkeringsplass (P.nr) og nummer til bod som er tilhørende garasjeplassen din. Ved avvikende plass for parkering og bod, står hvilken parkeringsplass boden er på i parentes. I garasjen er avvikende nummer merket på hvit vegg for garasjeplass og på grå dør for bodnummer.
  I tillegg noen endringer i parentes som skal gjøres for å merke riktige nummer på riktig plass.

  Alle garasjeplasser for leie er oppført og om det er tilhørende bod til plassen.

  Ved feil eller mangelfull merking, vennligst send melding til daglig leder via hjemmesidens kontaktfane. https://ullernaasen.no/contact_board

  Grunnlag for nummerering:
  Seksjonsbegjæringen fra 1975 m/ garasje nummerering.
  Garasjeplasser markert med ring er sameiets felles garasjeplasser som er for utleie eller lagerlokaler.

  Bolignummer er regulert av Kartverket.
  Nye boligmerker er bestilt av sameiet og vil bli satt på leilighetsdørene innen utgangen av februar 2019.

  https://www.kartverket.no/eiendom/adressering/bruksenhetsnummer/Oslo-og-Barum/
 • Opprinnelig prospekt UBS fra 1974

  Publisert 23. jan. 2019

  Vedlagt ligger opprinnelig prospekt fra Selvaag bygg for Ullernåsen Boligsameie.
  Her kan du se hvordan din egen leilighet opprinnelig er tegnet ved et evnt salg.

  Informasjon om garasjeplasser med tilhørende bod sendes ut i et eget dokument.
 • Støy fra ombygging av butikken

  Publisert 13. jan. 2019

  Søndag 13.januar kl.12.00 - 16.00 vil det være noe støy i bygg 9 fra ombygginger i butikken til Bikkar. Det arbeides på søndag slik at butikken så langt mulig kan holdes åpent som normalt i ombyggingsperioden.