Oppslagstavle for Ullernåsen Boligsameie

 • Opprinnelig prospekt UBS fra 1974

  Publisert 23. jan. 2019

  Vedlagt ligger opprinnelig prospekt fra Selvaag bygg for Ullernåsen Boligsameie.
  Her kan du se hvordan din egen leilighet opprinnelig er tegnet ved et evnt salg.

  Informasjon om garasjeplasser med tilhørende bod sendes ut i et eget dokument.
 • Støy fra ombygging av butikken

  Publisert 13. jan. 2019

  Søndag 13.januar kl.12.00 - 16.00 vil det være noe støy i bygg 9 fra ombygginger i butikken til Bikkar. Det arbeides på søndag slik at butikken så langt mulig kan holdes åpent som normalt i ombyggingsperioden.
 • Installasjon av røykvarslere i fellesareal pågår

  Publisert 12. jan. 2019

  Installasjonen av røykvarslere i fellesareal fra Get Safe er startet. Det blir montert røykvarslere i trappeoppganger, felles boder, lager og bereder-/ tekniske rom for å øke brannsikkerheten til alle beboere i sameiet. Under trappeløp hovedetasjen blir sentralen til anlegget montert.

  Installasjon i boenheter gjennomføres fra 4 februar til 22 februar.
  Utfyllende informasjon vil bli sendt ut via hjemmesiden og hengt opp i oppganger/ dører.


  NB!
  Det er kommet flere meldinger om en som ringer på for å sjekke brannvarslere. Dette er ikke i regi av sameiet.
  De som jobber for sameiet har egen brikke for tilkomst, slik at ingen skal slippe noen ukjente inn i oppgangen.
 • Dør til dør informasjon om kildesortering den 15 og 16 januar.

  Publisert 10. jan. 2019

  Tid: 20:00, Hele sameiet
  Mellom kl. 15.00 og 20.00 kommer representanter fra Renovasjonsetaten til dere og går dør til dør for å informere om kildesorteringssystemet i Oslo.

  De svarer på spørsmål og deler ut informasjonsmateriell og matavfallsbeholdere.


  Med vennlig hilsen
  Oslo kommune, Renovasjonsetaten.
  E-post: dor2dor@ren.oslo.kommune.no
 • GOD JUL!

  Publisert 21. des. 2018

  Julen er her, et nytt år lurer rett rundt hjørnet, og vinteren har også meldt sin ankomst.

  Lekeområdene i sameiet dekkes av snø som gir nye muligheter for aktiviteter for store og små. I fjor var det en gjeng med engasjerte foreldre som etablerte skøytebane, og vi håper det vil bli nye muligheter for skøyteis denne vinteren også!
  Dette organiseres ikke av sameiet, men av frivillige foreldre som vil tilrettelegge for uteaktiviteter, så om du ønsker å bidra som er det bare å ta spaden og skrapa fatt, og hjelpe til.

  Hva har vi gjort, og hva skal gjøres?
  Tiltaket med oppgradering av innkjøringen i Ostadalsveien er ferdigstilt, utenom de søknadspliktige arbeidene med søppelhåndtering, utvidelse av sti fra OV75 og fortau og fartsdump til krysset til Aslakveien. Vi mangler kun godkjenning på fortau og fartsdump, noe vi håper vil være klart til oppstart rundt påske.

  Brannoppstillingsplassene vi kan etablere er ferdigstilt. Kommunen tillater ikke etablering på sin eiendom, eller i vernesonen som berører bygg 1, 2 og 5. Kompenserende tiltak vil bli utført like over nyttår, og dette innebærer felles røykvarsleranlegg for alle oppganger, og reetablering av stiger.

  Tiltakene som er planlagt utført for innkjøringen til Ullernkammen er gjennomgått med flere etater i kommunen, og det må fortsatt gjøres noen tilpasninger i planene, før de nødvendige godkjenninger foreligger. Det jobbes intenst med å få alt på plass slik at alle arbeider med uteområdene kan ferdigstilles i 2019.

  En utfordring i høst har vært tilstrekkelig arbeidskapasitet hos de håndverkerne vi har rammeavtale med. Dette har påvirket fremdriften på alle henvendelser som er kommet på drift og vedlikehold, noe som beklageligvis har gått ut over enkelte beboere estetisk, praktisk og tidsmessig. De siste ukene har dette kommet under kontroll, slik at vi kan starte 2019 med nesten blanke ark.

  Styret og daglig leder håper du har hatt et godt år i sameiet, og vi ønsker alle en riktig fredelig julehøytid og et godt nytt år!
 • ÅRSMØTET BLIR 2. APRIL – INNSPILL TIL STYREMEDLEMMER ØNSKES!

  Publisert 16. des. 2018

  Ullernåsen Boligsameie
  Det ordinære årsmøtet i henhold til eierseksjonsloven § 41 er i år lagt til 2. april kl 17.30 på Lilleaker skole. Notér datoen allerede nå, formell innkalling vil komme senere.

  På årsmøtet velges sameiets styre, og valgkomitéen har begynt sitt arbeid med å sette sammen neste års styre i Ullernåsen boligsameie. Dersom du har innspill til hvem du mener bør sitte i styret, eller om du selv kunne tenke deg å være kandidat, bes du ta kontakt med valgkomitéens leder, Ragnvald Nærø på telefon 9008 03 03 eller på e-post: ragnvaldnaero@gmail.com

  Valgkomiteen i inneværende periode består av Ragnvald Nærø, Hallvard Bragge og Ester Louise Jonasen Innerdal.

  Det er styret som foreslår medlemmer til valgkomitéen, som også skal velges av årsmøtet. Dersom du har forslag til medlemmer i valgkomitéen, bes du ta kontakt med styrets leder.
 • Oppdatering vedrørende julegrantenningen

  Publisert 02. des. 2018

  Kjære beboere.

  Vi fikk akkurat beskjed fra Lysejordet skoles korpsleder om at de dessverre avlyser å spille på årets julegranstenning. Det er meldt et fryktelig regnvær i ettermiddag og med et tett program av kommende julekonserter ønsker de ikke risikere massesykdom blant musikantene. Styret sørger for å tenne lysene på julegranen kl 1530, men øvrig servering utgår også da dessverre.

  Med vennlig hilsen
  Styret
 • Utbedring av vannlekkasjer på tak over inngangsparti OV62, 70 og 72

  Publisert 30. nov. 2018

  Det er i løpet av sommer/ høst blitt lekkasje i tak som er i trappingen over inngangspartiene.

  I våre forsikringsvilkår dekkes ikke lekkasje på utett bygning som er over 40år. Derfor gjennomføres det nå oppgradering av både tak og vegg for en rasjonell og god utbedring og samtidig vil sameiet kunne få dekket eventuelle vannskader på de deler av bygning som er oppgradert til dagens standard. Dette er utført på yttertaket og gavlvegger i fase 1.

  Tidligere lekkasjer er tidligere blitt utbedret av Br. Nilsen på Bygg 1, 5, 7 og 9, pluss noen tak i bygg 3 og 4, og dette er arbeid som dermed ikke er utført i Fase 1 av Selvaag Prosjekt. Det ble kun byttet skadet/ ødelagt panel.

  Styret har lagt inn budsjett for utbedring av tak og vegger over oppgangene iht forsikringskrav som vil bli gjennomført over flere år. Det blir utbedring bygg for bygg dersom det ikke oppstår lekkasjer som må utbedres. Berørte oppganger får informasjon før oppstart.
 • VELKOMMEN TIL VÅR ÅRLIGE JULEGRANSTENNING

  Publisert 26. nov. 2018

  Tid: 15:30 - 17:30, Vaktmesterboden
  Lysejordet skoles musikkorps spiller julesanger.
  Gløgg og pepperkaker til alle.
  Velkommen til en hyggelig adventstund.
 • Nytt tilbud fra Hayk

  Publisert 22. nov. 2018

  Hayk har kommet med et nytt fint tilbud for leie av deres biler i sameiet. Nå introduserer de både dagsleie og helgeleie til svært konkurransedyktige priser. Husk også at leieprisen er den totale prisen du betaler, ingen tillegg hverken for km eller bompenger.
  UKEDAGER:
  06:00 - 24:00 - kr 699 (+ kr 100 for lør/søn)
  16:00 - 24:00 . kr 499 (+ kr 100 for lør/søn)

  FULL WEEKEND
  Fredag 16:00 - søndag 24:00 kr 1 499