Oppslagstavle for Ullernåsen Boligsameie

 • Velkommen til årsmøte på Persbråten VG skole

  Publisert 02. apr. 2019

  Dagen er kommet for årets årsmøte kl. 17.30.
  Inngangen er som vist på bildet og skilt vil bli satt opp med Ullernåsen Boligsameie som viser veien til inngangen.

  Etter årsmøtet vil GET svare på spørsmål vedr installasjon av røykvarslerne og bredbånd/ TV.

  Vel møtt.
 • Innkalling til oppgangskontaktmøte

  Publisert 31. mar. 2019

  Tid: 19:00 - 20:30, Styrerommet UBS ( Vaktmesterboden)
  Det innkalles herved til oppgangskontaktmøte i Styrerommet UBS.


  Dagsorden:
  1. Velkommen/Styreleder
  2. Status fase 2 og veien videre /Styreleder/Daglig leder
  3. Brannplan og brannøvelse / Daglig leder
  4. Den daglige drift og samarbeidet med oppgangskontaktene /Daglig leder
  5. Dugnad
  6. Eventuelt /Alle

  Vel møtt!
 • Hensetting av kasserte/avskiltede biler

  Publisert 28. mar. 2019

  Det har i senere tid vært flere tilfeller av at seksjonseiere parkerer kasserte eller avskiltede biler på våre felles parkeringsplasser.

  Bilene blir gjerne stående til seksjonseier får pålegg om fjerning, eller bilen blir borttauet (etter 72 timer fra hensetting). Styret anser denne typen beslagleggelse av fellesarealene som illojal og lite hensynsfull overfor øvrige seksjonseiere, og oppfordrer på det sterkeste om at seksjonseiere avstår fra denne praksisen.

  Alle biler som er hensatt på denne måten vil bli borttauet for den ansvarliges regning og risiko.

 • Innkalling til ordinært årsmøte på Persbråten Skole

  Publisert 25. mar. 2019

  Tid: 17:30 - 20:30, Aulaen på Persbråten Skole, Gamle Hovsetervei 1.
  Det innkalles til ordinært årsmøte 2 april kl. 17.30 i Aulaen på Persbråten Skole, så det blir ikke samme sted som i fjor.

  Det er begrensede parkeringsplasser mot betaling utenfor skolen, om du ikke ønsker å gå, kan buss nr. 46 fra Ullerntoppen benyttes.

  Vel møtt.
 • AKTIVERING AV GET SAFE RØYKVARSLERE AVVENTES.

  Publisert 18. mar. 2019

  De siste ukene har det blitt installert røykvarslere i nesten alle leilighetene i sameiet, og vi har fått mye gode tilbakemeldinger på installasjonsarbeidet. Det har vært god fremdrift på installasjonen, men det har dukket opp noen uforutsette utfordringer med trådløs dekning i flere av byggene både for den trådløse kommunikasjonen mellom røykvarslerne og for 4G dekning. Systemet benytter 4G for å sende signaler til alarmstasjonen Safe4.

  Get har behov for å gjøre ytterligere installasjoner i ukene fremover for å sikre at tjenesten blir 100% stabil før vi aktiverer fellesvarsling og signaloverføring til alarmstasjon. Det vil installeres flere røykvarslere i trappeoppgangen for å forsterke det trådløse nettverket, samt at det vil gjøres tiltak for å forbedre 4G kvaliteten på systemet. Røykvarslerne som er installert i alle byggene vil fungere lokalt, men de vil ikke være sammenkoblet med naboene eller alarmstasjonen Safe4.
  Sameiet vil ikke bli belastet noen ekstra kostnader med dette.

  Get beklager forsinkelsen og vil komme tilbake med mer informasjon i ukene fremover.
 • Installasjon hos gjenstående beboere for røykvarsler installasjon. Siste mulighet å kjøpe ekstra røykvarsler og vannlekkasjesensor til prosjektpris.

  Publisert 22. feb. 2019

  Vi nærmer oss slutten på installasjon av røykvarslere hos alle seksjonseiere og det er noen som ikke har hatt anledning til å være hjemme til oppsatt tidspunkt. Vennligst gi beskjed om siste oppsatte tidspunkt ikke passer for installasjon, slik at vi kan tilpasse dette. Send mail til leveranse.getsafe@get.no eller kontakt Get Safe på tlf. 21 90 60 50

  EKSTRA RØYKVARSLERE
  Om du ønsker flere røykvarslere kan du bestille dette hos Get, vi ber om at disse bestilles senest 3 virkedager før det er installasjon hos deg. Røykvarslerne har en veiledende pris på 1399,- Alle beboere i Ullernåsen får disse for 899,- inklusiv montering så lenge de bestilles og monteres under kommende installasjonsrunde.

  VANNLEKKASJEVARSLING
  For beboere som er interessert er det mulig å utvide Get Safe tjenesten til å inkludere vannlekkasjevarsling. Vannlekkasjevarsleren gir deg beskjed om det er lekkasje i din leilighet. Det er en ny vannlekkasje i Norge hvert 9. minutt og tidlig varsling er avgjørende for å begrense skadene. Beboere som ønsker dette kan ta kontakt med Get for bestilling, vannlekkasjesensoren koster 599,- ferdig montert. Vi ber om at bestilling gjøres senest 3 virkedager før det er installasjon i din leilighet. For mer informasjon om vannlekkasjevarsling se www.get.no/safe


  Tidspunkt for gjenstående arbeider.
  - Omprogrammering og installasjon hos gjenstående beboere fra Pilot i bygg 3
  mellom kl. 16.00-20-30.
  o 25 februar OV66
  o 26 februar OV68
  o 27 februar OV70
  o 28 februar OV72
  - Stille test av installerte røykvarslere, 25-28 februar. Beboere berøres ikke.
  - Installasjon hos gjenstående beboer mellom kl. 16.00-20.30. Berørte beboere får SMS.
  o 4 mars Bygg 1 og 2 (UK17, 19, 21, 23, 25 og 27)
  o 5 - 6 mars Bygg 4 og 5 (OV58, 60, 62, 64 og UK18, 20 og 22)
  o 6-7 mars Bygg 6 og 7 (UK 24, 26, 28 og OV52, 54 og 56)
  o 7 - 11 mars Bygg 8 og 9 (Ov48, 50, 75, 77, 79 og 81)
  - Aktivering av felles varsling mellom beboere og trappeoppganger 11 mars.
  - Installasjon i garasje og andre fellesareal med sentraler og røykvarslere 25-29 mars.
  - Installasjon av vannlekkasje sensor i berederrom 25-29 mars.
  - Brannalarm fra garasje tilkobles alle seksjoner i tilhørende bygg 29 mars.
 • Prisreduksjon på avtalen med elbil-ladestasjoner

  Publisert 21. feb. 2019

  Tilretteleggingen til etablering av ladestasjoner har vært en suksess, og nedbetalingen av investeringen sameiet besluttet går raskere enn planlagt.
  Det er nå over 10% av sameiets leiligheter som har avtale på ladestasjon, et antall vi trodde det ville ta 7-8 år å oppnå. Dette viser hvor viktig og riktig beslutningen om å tilrettelegge for elbil-lading var for sameiet, og hvor raskt et behov kan utvikle seg.
  Det at vi har økt antall ladestasjoner raskere enn estimert, innebærer også at vi har en raskere nedbetaling av investeringen enn forutsatt. Det skal komme sameierne som kjøper elbil eller hybridbiler til gode. Det er utarbeidet ny avtale med nye punkter som er gjeldende fra dags dato.

  Pris for tilkobling fra start var:
  A: Kjøp av ladestasjon.
  B: Fast beløp som dekker installasjonskostnaden med engangsbeløp på kr. 5.000,- og løpende kr. 400,- pr mnd. Strømforbruk, drift og vedlikehold løpende på kr. 200,- pr mnd.


  DEN NYE PRISEN FOR Å KOBLE SEG PÅ MED EN ELBIL-LADER:
  A: KJØP AV LADESTASJON.
  DE-Elektro som sameiet har rammeavtale med og utfører levering og installasjon av selve ladestasjon opprettholder prisen fra 2016 på kr. 17 490,- og laderen er beboers eiendel.

  B: NEDBETALING AV INVESTERING + DRIFT OG VEDLIKEHOLD
  Prisen er 2 delt med et fast beløp som dekker installasjonskostnaden med et engangsbeløp på kr. 13.400,- og strømforbruk, drift og vedlikehold løpende på kr. 250,- pr mnd.

  De som idag har avtale med sameiet, betaler etter den gamle avtalen i 24 mnd. Sameiet vil likevel fornye disse med en ny avtale, så alle har samme avtaletekst.

  De som pr idag har betalt mer enn 24 mnd, vil få det de har betalt for mye refundert, og motta en ny avtale.

  NB. Ved eierskifte må avtale sies opp og ny eier må tegne ny avtale for at kostnader for frakopling av ladestasjon ikke skal belastes kontraktspartner.

  Sameiet jobber videre med å kartlegge kapasitet på det interne strømnettet slik at ladetiden ikke begrenses av maksimalvokteren.

  https://ullernaasen.no/info_pages/558
 • Respekt for fellesskapet

  Publisert 19. feb. 2019

  De aller fleste i vårt sameie opptrer respektfullt overfor hverandre, tar hensyn og etterlever våre felles kjøreregler. Desto mer synlig blir det når enkelte velger å gi blaffen. Det være seg å fylle garasjeplassen med søppel, bruke felles parkeringsplasser til opplag av biler som ikke er i bruk, etterlate seg søppel i Isekk uhentet, eller rett og slett slenge fra seg paller og bygningsavfall på fellesarealene etter egen oppussing.

  Sameiet har både vedtekter og beboerregler for å skape en felles forståelse av den enkeltes retter og plikter. Imidlertid opplever styret at enkelte hele tiden enten bryter eller omgår disse slik at vi stadig må endre og utvide regelverket. Samtidig ser det ut til at mange ikke setter seg inn i hvilke regler sameiet faktisk har vedtatt, og med det påstår at de er uvitende til hva man kan og ikke kan gjøre. Vi kan heller ikke lage regler for alt, og må hvile oss på at de fleste forstår hva som er god folkeskikk.

  Hverken styret eller daglig leder kan bruke en vesentlig del av sin tid til å ettergå alt dette. Det vil skape en umulig situasjon for styrets medlemmer, og det ville kreve alt for store ressurser av daglig leder å bruke tid på oppfølging av dette til fordel for primæroppgavene som er å forvalte bygningsmassen og fellesområdene våre. Styret må derfor nå se på hvordan alt dette kan håndheves av eksterne.

  Styret er ansvarlig for forvaltningen og ikke minst sikkerheten i sameiet. At enkelte beboere synes det er unødvendig å ta hensyn til at brannbil skal ha nødvendig fremkommelighet, er ikke akseptabelt. Vi har ventet i det lengste med å ta i bruk muligheten til borttauing av ulovlig parkerte kjøretøy, men nå ser styret snart ikke noen annen løsning om ikke den enkelte dette gjelder kan akseptere våre felles regler og vedtekter. Hvordan vi skal klare å håndtere søppel som ikke fjernes, må vi se på, men vi vil gjerne at sameiere som vet hvem synderne er, melder fra til styret om dette.

  Styret vil alltid måtte balansere interessen til fellesskapet opp mot individets rett og frihet. Vi ønsker ikke å skape et bofellesskap som skiller folk, men heller å bygge opp rundt en felles forståelse av hva som er greit og ikke greit. Til det trenger vi imidlertid hjelp av hver og en av dere som bor i UBS.
 • Fjerning av is - benytt Issmelt, ikke salt.

  Publisert 08. feb. 2019

  Balkonger og avløpsrør
  For å tine is i vannrenne eller avløpsrør fra balkonger kan det benyttes Issmelt, ikke benytt salt.

  Bikkar på Joker har bestilt inn slik at dette vil komme til salgs, men om du må ha det i dag kan det kjøpes flere steder bla på Maxbo der vi har rabatt avtale.
  Oppgi kundenummer 623901 hos Maxbo for å benytte våres rabatt avtale.
 • Tøm balkongene og bodtak for snø før lørdag! Benytt NABOHJELP om du trenger hjelp eller kan hjelpe noen

  Publisert 06. feb. 2019

  Tid: 23:00, Balkonger og bodtak
  Det er kommet en god del snø og på lørdag er det meldt regn, store mengder. Alle må tømme balkonger og bodtak for snø for å hindre skader ved vanninntrenging.

  Sameiet har satt ut spade og gardintrapp i alle oppganger slik at alle har nødvendige redskaper. Husk å sett utstyret tilbake så andre kan benytte disse.

  De friske og spreke blant oss kan ta fatt selv på egne balkonger. Kast snøen langt ut så den ikke kommer på balkongene under. Vis aktsomhet om balkongen ligger over en gangvei, så ingen blir truffet! Snø som faller på gangveiene skal vi få fjernet av vaktmester.
  I bygg 5, 6 og 7 er det satt bukker i sykkelboder som må benyttes når snø kastes der det ferdes mennesker.

  Du som ikke klarer dette selv, men trenger hjelp for å få det gjort, kan benytte NABOHJELP, en app fra OBOS. Denne kan benyttes for ved behov for annen nabohjelp også.

  Ønsker du å tilby noen din hjelp, lag deg en bruker på NABOHJELP.

  I fjor bidro sameiet med kr. 100,- for de som trengte hjelp. Dette var en krevende organisering som dessverre sameiet ikke kan påta seg igjen.