Oppslagstavle for Ullernåsen Boligsameie

 • Statnett må endre deler av område under kraftlinjen nedenfor bygg 7.

  Publisert 02. aug. 2019

  Statnett har som følge av nye krav til avstand mellom bakken og kjørbar vei til kraftlinjen måtte stenge strømføring gjennom sameiet til utbedring er utført.

  Arbeidet starter fk mandag 5 august og områdene som er berørt vil bli fortløpende avstengt.

  Gangtrafikk under kraftlinjen fra bygg 3 og 4 til bygg 7 og 8 vil bli avstengt.
  Ved behov for kjørbar adkomst til OV50, 52, 54 og 56 bes dette meldes til daglig leder via hjemmesiden.

  Ved avstenginger av hovedinngangsdører vil dette bli varslet i god tid til de berørte.
 • God sommer

  Publisert 05. jul. 2019

  Sommertid er ferietid.
  I juli vil det være begrenset aktivitet i sameiet foruten om vanlig skjøtsel av grøntanlegg og vaktmester som tilstedeværelse 3 dager i uke for de faste oppgavene som må utføres.
  I avtalen på rengjøring av oppganger avvikles 4 ukers ferie valgfritt mellom 20 juni til 20 august.
  Daglig leder har ferie fra 8-26 juli.

  Bygårdservice sin vakttelefon 905 20 631 er kun ved akutte situasjoner vedrørende drift. Generelle henvendelser skal gjøres igjennom kontaktfanen på hjemmesiden. https://ullernaasen.no/contact_board

  Som tidligere informert er det mange arbeider som er planlagt gjennomført i år, samtidig som det dukker opp uforutsette drift og vedlikeholdsproblemer som må vurderes og utføres ved behov.
  Dette gjelder blant annet gjenstående avtrekksvifter på tak som ikke har vært byttet, forstyrrelser på port åpner i UK23, lekkasjer i yttertak over inngangsparti og bodtak på balkong som ikke er rehabilitert i fase 1.

  Arbeider som er planlagt utført vår 2019:
  1. TFU uteområder Skaaret Landskap:
  a. Oppstart juli/ august.
  i. Vei fra OV75 er asfaltert og kan benyttes. Avsluttende arbeider og beplantning utføres til våren.
  ii. Arbeid med membran m/ elvestein på betongtak mellom bygg 5/6 og 7/8.
  iii. Utbedre drenering til garasjen i UK26 mot lekeplass.
  iv. Utvide og reasfaltere gangvei foran lekeplass 1/ kontor til UK22.
  b. Oppstart august/ september.
  i. Arbeid med nedgravde søppelcontainere ved innkjøring Ostadalsveien.
  ii. Drenering/ kantstein gangvei fra Bygg 6 til lekeplass 3.
  iii. Utvidelse av plenareal nedenfor bygg 6 og 7.
  iv. Drenering garasje UK22 mot barnehagen.
  v. Bommer til gangveier.
  vi. Lys til sykkelboder.
  vii. Etablere søppelskur på snuplass ovenfor OV60.
  viii. Ny skraperist og belegningsstein inngangsparti.
  ix. Byggesøknad på etablering av fortau fra Aslakveien er enda ikke godkjent, men vi jobber intenst for å få dette til.
  x. Reetablere plen bak bygg 4.
  2. Selvaag Prosjekt. Garantiarbeid lekkasje yttertak bygg 1, 3, 4, 6, 8 og 9. Pågår.
  3. VD- Montasje. Nye yttertak og etterisolere yttervegg (likt bla OV72) over inngangsparti i UK25 og UK27. Oppstart 12 august, ferdigstillelse 20 september.
  4. Modum Brannstiger. Erstatte tidligere tre stiger med ut fellbare stiger på bygg 1, 2, 3 og 5. Oppstart 19 august på bygg 2, fremdriftsplan for bygg 1, 3 og 5 utarbeides etter ferien.
  5. Energima. Bytte avtrekksvifter på tak på bygg 1, 3, 5, 6, 7 og 9. Oppstart juli/ august.
  6. Consolvo. Ny membran på inngangsparti bygg 6, 7 og 8. Oppstart 12 august, ferdigstillelse 30 august.
  7. Miljømalern. Diverse flikkmaling ute og innendørs. Oppstart august.

  Boder i bygg 3, trimrom og gjenstående arbeider med sykkelboder vil bli planlagt når overstående arbeid er utført.


  Detaljert informasjon blir sendt ut etter behov via hjemmesiden og sms til alle som er berørt
  Hvis du ikke mottar mail/SMS-varslinger mangler vi denne informasjonen fra deg.

  Følg med på hjemmesiden for løpende informasjon om alt som skjer i sameiet.
 • Ullernåsen Boligsameie har byttet forsikringsselskap - FREMTIND

  Publisert 28. jun. 2019

  Etter mange gode år i Gjensidige valgte styret i januar å sette vår bygg forsikring ut på anbud.
  Grunnen til dette var at vi ikke var fornøyd med prisutviklingen på forsikringen, gitt at skadeomfanget i sameiet er redusert etter vår store rehabilitering.
  Vi benyttet Lyberg & partnere til å gjøre anbudsjobben for oss, og fikk slik et profesjonelt anbudsunderlag, og et veldig godt resultat.
  Vår nye forsikringsleverandør heter Fremtid (k.nr 3015402), som er det nye forsikringsselskapet til DNB og Sparebank 1.

  Det er nå oppdatert informasjon om hvordan du som kunde skal forholde deg ved evt. skade på din leilighet. https://ullernasen.lettstyrt.no/info_pages/63

  Den nye forsikringen gir minst like god dekning som den gamle, og det til en pris som kommer til å få positiv effekt når styret vurderer justering av felleskostnadene for 2020.

  Det vi har akseptert av innstramming, er ved vannskade som følge av rørbrudd i bad, som ikke er modernisert etter 2009, er egenandelen forhøyet til kr 25.000.

  Styret minner om de veldig fordelaktige prisene vi har fremforhandlet med Martinsen og Brodahl for bytte av rør/rehabilitering av bad. https://ullernasen.lettstyrt.no/info_pages/2363
 • Sluk og avløpsrør bodtak og balkonger

  Publisert 13. jun. 2019

  Joker
  Det er etter sameiets ordensregler sameiers ansvar å holde renne og sluk åpen, både fra bodtak og balkongdekke. Det er flere tak som er fulle av vann forårsaket av tette avløpsrør.
  Det må være en rist over hver sluk som stopper løv og annet før dette stenger vannavrenning.
  Om du mangler rist kan dette hentes på Joker i hele juni, i fra juli kan de hentes på kontoret i kontortiden.

  Se vedlagte bilde av rist for bodtak og balkong.
  Ved mangelfull avstand (min. 10cm, som på vedlagte bilde) til å sette på plass rist fra avløpsrør til vannrenne, må dette sendes inn via hjemmesiden med bilde til daglig leder. https://ullernaasen.no/contact_board

  For å stake opp tette avløpsrør kan stakefjær kjøpes hos de fleste jernvarer eller Biltema til rundt kr. 50,-
  https://www.biltema.no/bygg/vvs/avlopsrensere/stakefjar-husholdning-2000034470

  Gardintrapp er plassert i søppelrommet i hver oppgang ved behov for å nå opp på bodtak. Ved ekstern hjelp kan kanskje en hyggelig nabo hjelpe, eller OBOS App Nabohjelp eller Finn.no. Sameiet har ikke kapasitet til slike oppgaver.


  Utdrag fra Ordensregler:
  4.5 Det er seksjonseiers ansvar å sørge for at renner og sluk holdes i en slik stand at de ikke hindrer fritt utløp av vann. Ved store snømengder om vinteren er det nødvendig å fjerne snø for å hindre vannmengder ved smelting.
  Seksjonseier er, i samsvar med alminnelige erstatningsrettslige prinsipper, økonomisk ansvarlig for eventuelle skader på egen og/eller naboers boenhet eller på sameiets fellesarealer grunnet manglende etterlevelse av sin vedlikeholdsplikt.
 • Periodevis stegning av vei og gangvei fra UK18 til kontor/ lekeplass OV83

  Publisert 12. jun. 2019

  Tid: 07:00 - 16:00, Ullernkammen 18, 20, 22 og Ostadalsveien 83
  I morgen torsdag 13 juni blir innkjøring til UK18, 20 og 22 avstengt for å felle og kjøre bort trær.
  Gangveien til lekeplassen vil også bli avstengt.

  Gangtrafikk blir avsperret med sperrebånd.
 • Oppstart arbeider med utvidelse av sti fra OV75

  Publisert 29. mai. 2019

  Utvidelse av sti fra OV75.
  Fra førstkommende mandag 3 juni blir stien fra Ostadalsveien 75 til parkeringen/innkjøring ved butikk avstengt som følge av utvidelse til kjørbar vei.
  Se skisse med rødt markert som byggeplassgjerde.

  Arbeidet vil pågå frem til 15 juli og det må påregnes til tider støyende arbeider mellom kl. 08.00-16.00.

  Parkeringen ved butikk opprettholdes så lenge det er praktisk mulig.

  Arbeidet med nedgravde søppelcontainere får oppstart etter fellesferien etter nærmere informasjon.
 • Gratulerer med dagen

  Publisert 17. mai. 2019

  Mærradalen Mannskor med sitt 40-års jubileum åpnet dagen ved flaggheising og jubileet ble feiret med kake.

  Kl: 14:00 inviteres store og små til sosial samling og leker på ballplassen.
  Tradisjonen tro byr vi på pølser, is og kaffe, og det blir leker for de minste barna.

  Hjertelig velkommen!
  Med vennlig hilsen Styret
 • Innkalling til befaring parkeringsplasser mellom bygg 1 og 2

  Publisert 16. mai. 2019

  Tid: 17:00, Ullernkammen 25
  Det innkalles til befaring for å avklare oppmerking av parkering mellom bygg 1 og 2 etter avtale på årsmøte.

  Plassene må tilpasses etter følgende kriterier:
  - Grense mot vernesonen i Mærradalen. (Oppmerkes mandag før befaring)
  - Tilkomst for brannbil bak bygg 1 og gangvei til bygg 3.
  - Tilkomst for vintervedlikehold.
  - Tilstrekkelig bredde for innkjøring til portåpninger.
  - Lengde og bredde på parkeringsplass 2,75x5m.

  Vel møtt.
 • 17. mai på Ullerntoppen

  Publisert 12. mai. 2019

  Vi ønsker hjertelig velkommen til årets 17. mai markering i Ullernåsen Boligsameie.
  Vi starter som vanlig dagen med flaggheising kl 08:00 ved ballplassen. Vi setter stor pris på alle som kommer ut og deltar på denne spesielle anledningen da det er 40. år på rad Mærradalen mannskor stiller opp. Se forøvrig vedlagte invitasjon om årets arrangementer.
 • Åpent hus

  Publisert 07. mai. 2019

  Tid: 18:00, Kontor/ Styrerom
  Velkommen til Åpent hus for å drøfte store og mindre saker av felles interesse med representanter fra styret.