Oppslagstavle for Ullernåsen Boligsameie

 • Ang. bruk av fellesareal i Ullernåsen boligsameiet,

  Publisert 24. mar. 2020

  Vi i styret her i UBS følger med på FHI sine anbefalinger, og da vi ser at anbefalinger ikke blir overholdt av brukere av våre fellesareal må vi se oss nødt til å stenge av deler av fellesarealer hvor vi ser det samler seg mange på dag og ettermiddag, dette vil gjelde i denne perioden hvor vi alle må ta ansvar og begrense smitte.
  Det vil bli hengt opp plakater på begge de stedene vi har sett som nødvendig å stenge. Dvs at fra og med idag er basketballbanen og lekeplassene stengt. Vi har ingen mulighet til å følge opp dette, og håper at alle vil ha forståelse for dette strenge tiltaket.

  Vi i styrtet oppfordrer alle til å gjøre sitt for å begrense smitte og forholde seg til myndighetenes anbefalinger med å holde seg hjemme
 • Joker - levering av varer gratis til de som er i karantene

  Publisert 23. mar. 2020

  Kjære naboer og kunder,

  Først og fremst håper vi at dere alle holder dere friske.

  For å bidra til etterlevelse av folkehelseinsituttets retningslinjer for å begrense og forsinke utbrudd av covid-19, har vi nå innført en rekke tiltak og huskeregler for at både dere og de ansatte i butikken skal føle seg trygge:

  Det er kun lov til å være 8 stykker i butikken om gangen. Det er hovedsakelig for å unngå nærkontakt
  Vi innfører ekstraordinære renholdstiltak av typiske overlater kundene tar på; handlevogner, handlekurver, håndtak til kjøleskap og frys, bankterminaler, vareskillere på kassabåndet, brødskjærermaskin og panteautomat
  Betal med kort hvis du har mulighet til det
  Ta kun på varer som du skal kjøpe

  Er du syk eller sitter i karantene?

  Dersom du er syk eller sitter i karantene ber vi deg om å holde deg hjemme og ikke komme på butikken, slik FHI anbefaler. Dette er dels fordi det er mange barnefamilier og eldre kunder som kommer innom, og dels fordi vi ønsker å beskytte våre ansatte.

  For å gjøre det lettere for de som ikke har mulighet til å handle, leverer vi nå matvarer gratis til våre kunder på Ullerntoppen som enten er syke eller sitter i hjemmekarantene. Vi kan sette fra oss varene på utenfor døren og vi tar imot både betaling på Vipps og på bankterminal (som rengjøres etter hver bruk).

  Ring oss gjerne en dag i forveien på 91158593 / 90476262 eller send en e-post med en handleliste, navn, adresse og mobilnummer til joker.rustad-ullern@joker.no for å bestille varer.

  Vi håper dette kan bidra til å begrense spredningen av covid-19 og at våre kunder holder seg friske.

  Vennlig hilsen,

  Bikkar
 • Sameiet går over til nytt system for port åpnere - frist for registrering 29/3-20.

  Publisert 19. mar. 2020

  Link til registreringsskjema:
  http://bit.ly/38Vs6UE

  Sameiet går over til et nytt port åpner system som er likt for alle bygg med mulighet å åpne ved å ringe et telefonnummer eller kjøpe ny fjernkontroll. Det er gratis ringe for å åpne port, samt å registrere telefonnummer, men ny fjernkontroll koster kr. 550,- frem til 29/3-20.
  Deretter er ordiner pris kr. 650,-

  En fra hver seksjon kan bestille tilgang til inntil 4 personer som benytter garasjeplassen. For å spare sameiet for mye administrasjon bes det ikke legges inn andre enn personer en de som er fastboende i boenheten.
  De som har telefontilgang kan åpne porten ved å ringe fra eks. solsengen i Spania eller andre steder.

  Ved bestilling innen fristen vil du motta i perioden 30 mars til 10 april en sms som aktiverer muligheten å ringe for å åpne porten som står oppført i sms. Nummeret må lagres med +47 foran og er gratis å ringe.

  I dag har sameiet 2 system for portåpning og innføre et tredje som skal vedlikeholdes er ikke økonomisk forsvarlig, når det nye systemet kan brukes gratis uten fjernkontroll.
  Dagens port åpner vil fungere så lenge systemet ikke trenger vedlikehold, dvs om det blir feil på det gamle systemet vil det gamle systemet bli fjernet og kun det nye systemet vil fungere.
  Viktig! Feil som går på de gamle fjernkontrollene skal ikke varsles til daglig leder, kun ved feil på telefon åpning eller ny type fjernkontroll for de som bestiller dette.

  For ytterligere info: https://ullernaasen.lettstyrt.no/info_pages/164
 • Databehandleravtale for Ullernåsen Boligsameie

  Publisert 19. mar. 2020

  Alle virksomheter som benytter seg av en underleverandør har plikt til å ha en databehandleravtale. Databehandleravtalen skal sikre at personopplysninger blir behandlet i samsvar med regelverket og setter en klar ramme for hvordan databehandleren kan behandle opplysninger.

  Ullernåsen Boligsameie har utarbeidet en prosedyre og en dataavtalemal som ivaretar personopplysningen for sameierne. Denne prosedyren og avtalen ivaretar kravene til dokumentasjon og prosesser.

  Sameierne i Ullernåsen Boligsameie har allerede ved kjøp av enhet samtykket til innsamling av personopplysning som skal brukes til legalt formål for å ivareta sameiernes interesse og oppfølging. Videre skal styret på vegne av sameierne sikre at personopplysninger er sikret i henhold til lov ved oppstart av prosjekter som krever utlevering av personopplysning på sameiere.

  Ullernåsen Boligsameie har i dag flere databehandeleravtaler som er inngått med sameiet, et eksempel på det er en data avtale med OBOS.

  Videre skal vi etter databehandlerprosedyre ha til enhver tid oversikt over langtidskontrakter og prosjekter hvor en har gitt tilgang på personopplysning. Dette for å ivare ta personopplysningen ang sameierne ikke kommer på avveie. (ROPA ,records of presessers activies)

  Det er i prosedyren lagt inn et eget punkt som beskriver tiltak om det oppstår brudd. Dvs om Databehandler ikke forholder seg til avtalen som er signert.

  Om du har spørsmål rundt databehandlingsavtalene til sameiet ta kontakt med Styreleder.

  Se ytterligere info under praktisk info:
  https://ullernaasen.no/info_pages/3478
 • Årsmøtet i Ullernåsen Boligsameie 2020 utsettes.

  Publisert 11. mar. 2020

  Styret har idag 11. mars besluttet å utsette årsmøtet vi opprinnelig hadde lagt til 31. mars.
  Utsettelsen er begrunnet i stadig skjerpede advarsler fra helsemyndighetene mot å samles i større grupper. Styret har ikke satt ny dato, men vi vil innkalle på nytt med god frist når situasjonen er normalisert. Styret oppfordrer i mellomtiden alle sameiere til å følge de gode hygiene-råd som gis av Folkehelseinstituttet og Helserådet, og på den måten bidra i den kollektive dugnaden vi alle er invitert til, for å begrense smitte.
 • koronaviruset (coronaviruset) SARS-CoV-2

  Publisert 10. mar. 2020  Vi i styret ønsker å sende ut litt ekstra informasjon til sameiene med tanke på Koronaviruset.
  Ønsker å minne alle på at det er oppdatert informasjon på Folkehelseinstituttet sine nettsider WWW.FHI.no
  Det er også opprettet en egen Korona telefon 815 55 015 som en kan ringe å få råd og veiledning.
  Om det kommer nye vedtak fra kommunehelsetjenesten eller Folkehelseinstituttet som gjelder for sameiet legger vi ut ny informasjon her på lettstyrt
  Med dette sender vi en vennlig påminnelse om at vi alle har et eget ansvar til å holde oss oppdatert og bidra til å unngå smitte spredning.
  Ellen Collin Styremedlem

  Råd for store arrangementer
  Arrangementer som samler mange mennesker kan gi grunnlag for stor smittespredning, både på selve arrangementet og ved bruk av offentlig transport til og fra arrangementet, samt etterpå i lokalsamfunnet der deltagere returnerer hjem.
  FHI anbefaler å gjøre risikovurdering dersom det er utbredt spredning av covid-19 der arrangementet skal holdes, og/eller mange deltakere kommer fra områder med utbredt smittespredning.
  Før et arrangement er det nødvendig med grundig risikovurdering og planlegging for å begrense smitterisiko. Rådene vurderes fortløpende utfra situasjonen i Norge og globalt, og arrangører bør følge med på råd fra FHI.
  Hentet fra www.fhi.no 100320

  Kan jeg delta på arrangementer der mange er samlet?
  Arrangementer med mange mennesker kan gi grunnlag for stor smittespredning. Det er per i dag ikke satt noen faste kriterier for hvilke arrangementer som bør holdes og ikke, men hvert enkelt arrangement bør gjøre en risikovurdering.
  Det er tre aktører som kan bestemme om et arrangement skal avlyses eller ikke, det er arrangøren selv, kommunen og Helsedirektoratet.
  Folkehelseinstituttet har laget råd for store arrangementer
  Dersom du har økt risiko for eventuell smitte, bør du vurdere om det er nødvendig å delta på større arrangementer, med mange ukjente. Folkehelseinstituttet har laget egne råd for personer i risikogruppene.
  Hentet fra www.helsenorge.no 100320

  Risikogrupper
  De fleste som blir smittet vil trolig få milde luftveissymptomer som vil gå over av seg selv, mens noen vil få alvorligere sykdom med blant annet lungebetennelse og pustebesvær.
  Basert på opplysninger fra utbruddet i Kina, ser det ut til at følgende grupper har høyere risiko for alvorlig forløp av covid-19:
  • Eldre personer (>65 år)
  • Personer med underliggende kronisk sykdom som hjerte-karsykdom (kardiovaskulær sykdom), diabetes, kronisk lungesykdom, kreft og høyt blodtrykk (hypertensjon). Personer som røyker har også muligens en høyere risiko for alvorlig forløp av koronoanvirus-sykdommen.
  Vi har per i dag ikke kjennskap til andre definerte risikogrupper, men dette kan endres etter hvert som det tilkommer mer kunnskap om covid-19.
  Råd for å forebygge smitte
  Råd for å forebygge smitte med det nye koronaviruset hos personer med risikofaktorer, er de samme som for andre infeksjonssykdommer, som god håndhygiene og unngå unødvendig samvær med personer med symptomer på luftveissykdom. Per 4. mars foreligger det ikke utbredt smittespredning i Norge, og risiko for smitte med koronavirus i befolkningen er lav.
  Hentet fra www.fhi.no 100320  Årsmøtet 31. mars - styret vurderer dato opp mot virusrisiko
  PUBLISERT 10. MAR. 2020

  Ullernåsen Boligsameie har for flere uker siden innkalt til sameiets årsmøte 31. mars 2020. Styret diskuterte på styremøte mandag 9. mars å utsette årsmøtet, siden det er flere i sameiet som har formidlet sin bekymring over å delta i større forsamlinger nå. Styret vedtok i går å fortsette i henhold til planlagt møtetid 31. mars, men følger med på de råd og pålegg som kommer fra Folkehelseinstituttet, Helserådet og andre myndigheter. De sameiere som allerede har konkludert med at de ikke ønsker å delta i årsmøtet 31. mars, bes finne en sameier de kan levere fullmakt til, en sameier som pr idag tenker å stille i møtet. Vi sender, uansett hva vi ender opp med å konkludere på møtedato for årets årsmøte, ut årsrapport og agenda som fastlagt av de opprinnelige frister for dette.
  Alf Magnus Reistad Styreleder
 • Årsmøtet 31. mars - styret vurderer dato opp mot virusrisiko

  Publisert 10. mar. 2020

  Ullernåsen Boligsameie har for flere uker siden innkalt til sameiets årsmøte 31. mars 2020.
  Styret diskuterte på styremøte mandag 9. mars å utsette årsmøtet, siden det er flere i sameiet som har formidlet sin bekymring over å delta i større forsamlinger nå.
  Styret vedtok i går å fortsette i henhold til planlagt møtetid 31. mars, men følger med på de råd og pålegg som kommer fra Folkehelseinstituttet, Helserådet og andre myndigheter.

  De sameiere som allerede har konkludert med at de ikke ønsker å delta i årsmøtet 31. mars, bes finne en sameier de kan levere fullmakt til, en sameier som pr idag tenker å stille i møtet.

  Vi sender, uansett hva vi ender opp med å konkludere på møtedato for årets årsmøte, ut årsrapport og agenda som fastlagt av de opprinnelige frister for dette.

  Alf Magnus Reistad
  Styreleder
 • Avsluttning forsikringssaker via OBOS/ Gjensidige - siste frist 1/4-2020.

  Publisert 04. mar. 2020

  Skadesaker Gjensidige
  Sameiet byttet boligforsikring fra Gjensidige til Fremtind med virkning 10/6-2019 og jobber med å avslutte alle saker som er meldt inn og som utbedring pågår eller er avsluttet.

  Alle saker som er meldt inn av seksjonseiere vil bli uten ytterligere varsel eller informasjon avsluttet fra sameiets side og sender evnt krav om egenandel.
  Manglende utbedringer/ oppgjør vil ikke kunne kreves dekt via sameiet eller sameiets forsikring etter 1/4-2020.

  NB!
  De som ikke har fått utbedret skader og avsluttet oppgjør med Gjensidige forsikring må varsle dette skriflig innen 1/4-2020 med kopi til daglig leder på post@ullernaasen.no slik at sakene kan avsluttes innen rimelig tid.
 • Frist for å melde inn saker som ønskes behandlet på årsmøtet 2020

  Publisert 20. jan. 2020

  Det vises til eierseksjonslovens § 41:
  Ordinært årsmøte skal holdes hvert år innen utgangen av juni. Styret skal på forhånd varsle seksjonseierne om dato for møtet og om siste frist for å innlevere saker som ønskes behandlet.

  Ullernåsen Boligsameie vil avholde vårt ordinære årsmøte tirsdag 31. mars 2020 kl 17.30 i Persbråten Videregående skoles aula.

  Forslag som seksjonseier ønsker behandlet av årsmøtet, må være mottatt av styret senest
  søndag 2. februar 2020.
  For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes behandlet av årsmøtet
  må det:
  - gå klart frem at saken ønskes behandlet av årsmøtet
  - formuleres et konkret forslag til vedtak som det kan stemmes over

  Forslagsstiller anbefales å oppgi kontaktinformasjon (mobil/e-post) for eventuelle
  avklaringer/spørsmål knyttet til forslaget.
  .
  Forslag sendes til forretningsfører i sameiet:
  OBOS Eiendomsforvaltning AS v/Aleksander Svinddal Gripstad
  Leif Tronstads
  plass 6
  1337 Sandvika
  eller
  e - post: aleksander.gripstad@obos.no
 • Avfallshåndtering i Ostadalsveien

  Publisert 02. jan. 2020

  Jul- og nyttårsfeiring har vist seg å være en prøvelse for den nye søppelhåndteringen i Ostadalsveien. Som tidligere kommunisert må vi lære oss hvilke kapasitetsbehov sameiet har til ulike tider på året gitt det nye systemet. Vi må se på tømmefrekvens, antall beholdere og hva slags type søppel man kan kaste.
  En umiddelbar læring som, også gjelder for andre nye boligsameier med tilsvarende systemer, er at store pappkartonger fra TV, hvitevarer, snowracere og den slags må fraktes ned til Smedstad avfallsstasjon. Vårt system er beregnet på «hverdagspapp» som melkekartonger og mindre pappesker etc.

  Kapasiteten på glass og metall er økt ved å sette inn en ekstra stor beholder. Styret skal også diskutere innføring av lås med nøkkelbrikken for å hindre uvedkommende å benytte vårt anlegg. Det hindrer derimot ikke folk fra å sette ting på utsiden, men det må vi nok leve med.

  Strakstiltak er at Renovasjonsetaten tømmer mat- og restavfall idag (torsdag 2.jan) og papp og papir i morgen. Vaktmester er på vei for å sette overflødig søppel, papp og papir i iSekker slik at det også blir kastet.

  Med tanke på tidligere problemer med rotter henstiller vi til å ikke sette fra deg mat- og restavfall på utsiden av avfallsbeholdere hvis alle de er fulle. Det er bedre å ha dette avfallet på egen terrasse en kort periode og samtidig gi beskjed via Lettstyrt om at det er behov for tømming.

  Med vennlig hilsen
  Styret