Oppslagstavle for Ullernåsen Boligsameie

 • Ullernåsen Boligsameie har byttet forsikringsselskap - FREMTIND

  Publisert 28. jun. 2019

  Etter mange gode år i Gjensidige valgte styret i januar å sette vår bygg forsikring ut på anbud.
  Grunnen til dette var at vi ikke var fornøyd med prisutviklingen på forsikringen, gitt at skadeomfanget i sameiet er redusert etter vår store rehabilitering.
  Vi benyttet Lyberg & partnere til å gjøre anbudsjobben for oss, og fikk slik et profesjonelt anbudsunderlag, og et veldig godt resultat.
  Vår nye forsikringsleverandør heter Fremtid (k.nr 3015402), som er det nye forsikringsselskapet til DNB og Sparebank 1.

  Det er nå oppdatert informasjon om hvordan du som kunde skal forholde deg ved evt. skade på din leilighet. https://ullernasen.lettstyrt.no/info_pages/63

  Den nye forsikringen gir minst like god dekning som den gamle, og det til en pris som kommer til å få positiv effekt når styret vurderer justering av felleskostnadene for 2020.

  Det vi har akseptert av innstramming, er ved vannskade som følge av rørbrudd i bad, som ikke er modernisert etter 2009, er egenandelen forhøyet til kr 25.000.

  Styret minner om de veldig fordelaktige prisene vi har fremforhandlet med Martinsen og Brodahl for bytte av rør/rehabilitering av bad. https://ullernasen.lettstyrt.no/info_pages/2363
 • Sluk og avløpsrør bodtak og balkonger

  Publisert 13. jun. 2019

  Joker
  Det er etter sameiets ordensregler sameiers ansvar å holde renne og sluk åpen, både fra bodtak og balkongdekke. Det er flere tak som er fulle av vann forårsaket av tette avløpsrør.
  Det må være en rist over hver sluk som stopper løv og annet før dette stenger vannavrenning.
  Om du mangler rist kan dette hentes på Joker i hele juni, i fra juli kan de hentes på kontoret i kontortiden.

  Se vedlagte bilde av rist for bodtak og balkong.
  Ved mangelfull avstand (min. 10cm, som på vedlagte bilde) til å sette på plass rist fra avløpsrør til vannrenne, må dette sendes inn via hjemmesiden med bilde til daglig leder. https://ullernaasen.no/contact_board

  For å stake opp tette avløpsrør kan stakefjær kjøpes hos de fleste jernvarer eller Biltema til rundt kr. 50,-
  https://www.biltema.no/bygg/vvs/avlopsrensere/stakefjar-husholdning-2000034470

  Gardintrapp er plassert i søppelrommet i hver oppgang ved behov for å nå opp på bodtak. Ved ekstern hjelp kan kanskje en hyggelig nabo hjelpe, eller OBOS App Nabohjelp eller Finn.no. Sameiet har ikke kapasitet til slike oppgaver.


  Utdrag fra Ordensregler:
  4.5 Det er seksjonseiers ansvar å sørge for at renner og sluk holdes i en slik stand at de ikke hindrer fritt utløp av vann. Ved store snømengder om vinteren er det nødvendig å fjerne snø for å hindre vannmengder ved smelting.
  Seksjonseier er, i samsvar med alminnelige erstatningsrettslige prinsipper, økonomisk ansvarlig for eventuelle skader på egen og/eller naboers boenhet eller på sameiets fellesarealer grunnet manglende etterlevelse av sin vedlikeholdsplikt.
 • Periodevis stegning av vei og gangvei fra UK18 til kontor/ lekeplass OV83

  Publisert 12. jun. 2019

  Tid: 07:00 - 16:00, Ullernkammen 18, 20, 22 og Ostadalsveien 83
  I morgen torsdag 13 juni blir innkjøring til UK18, 20 og 22 avstengt for å felle og kjøre bort trær.
  Gangveien til lekeplassen vil også bli avstengt.

  Gangtrafikk blir avsperret med sperrebånd.
 • Oppstart arbeider med utvidelse av sti fra OV75

  Publisert 29. mai. 2019

  Utvidelse av sti fra OV75.
  Fra førstkommende mandag 3 juni blir stien fra Ostadalsveien 75 til parkeringen/innkjøring ved butikk avstengt som følge av utvidelse til kjørbar vei.
  Se skisse med rødt markert som byggeplassgjerde.

  Arbeidet vil pågå frem til 15 juli og det må påregnes til tider støyende arbeider mellom kl. 08.00-16.00.

  Parkeringen ved butikk opprettholdes så lenge det er praktisk mulig.

  Arbeidet med nedgravde søppelcontainere får oppstart etter fellesferien etter nærmere informasjon.
 • Gratulerer med dagen

  Publisert 17. mai. 2019

  Mærradalen Mannskor med sitt 40-års jubileum åpnet dagen ved flaggheising og jubileet ble feiret med kake.

  Kl: 14:00 inviteres store og små til sosial samling og leker på ballplassen.
  Tradisjonen tro byr vi på pølser, is og kaffe, og det blir leker for de minste barna.

  Hjertelig velkommen!
  Med vennlig hilsen Styret
 • Innkalling til befaring parkeringsplasser mellom bygg 1 og 2

  Publisert 16. mai. 2019

  Tid: 17:00, Ullernkammen 25
  Det innkalles til befaring for å avklare oppmerking av parkering mellom bygg 1 og 2 etter avtale på årsmøte.

  Plassene må tilpasses etter følgende kriterier:
  - Grense mot vernesonen i Mærradalen. (Oppmerkes mandag før befaring)
  - Tilkomst for brannbil bak bygg 1 og gangvei til bygg 3.
  - Tilkomst for vintervedlikehold.
  - Tilstrekkelig bredde for innkjøring til portåpninger.
  - Lengde og bredde på parkeringsplass 2,75x5m.

  Vel møtt.
 • 17. mai på Ullerntoppen

  Publisert 12. mai. 2019

  Vi ønsker hjertelig velkommen til årets 17. mai markering i Ullernåsen Boligsameie.
  Vi starter som vanlig dagen med flaggheising kl 08:00 ved ballplassen. Vi setter stor pris på alle som kommer ut og deltar på denne spesielle anledningen da det er 40. år på rad Mærradalen mannskor stiller opp. Se forøvrig vedlagte invitasjon om årets arrangementer.
 • Åpent hus

  Publisert 07. mai. 2019

  Tid: 18:00, Kontor/ Styrerom
  Velkommen til Åpent hus for å drøfte store og mindre saker av felles interesse med representanter fra styret.
 • Åpent hus

  Publisert 07. mai. 2019

  Tid: 18:00, Kontor/ Styrerom
  Velkommen til Åpent hus for å drøfte store og mindre saker av felles interesse med representanter fra styret.
 • Åpent hus

  Publisert 07. mai. 2019

  Tid: 18:00, Kontor/ Styrerom
  Velkommen til Åpent hus for å drøfte store og mindre saker av felles interesse med representanter fra styret.