Oppslagstavle for Ullernåsen Boligsameie

 • koronaviruset (coronaviruset) SARS-CoV-2

  Publisert 10. mar. 2020  Vi i styret ønsker å sende ut litt ekstra informasjon til sameiene med tanke på Koronaviruset.
  Ønsker å minne alle på at det er oppdatert informasjon på Folkehelseinstituttet sine nettsider WWW.FHI.no
  Det er også opprettet en egen Korona telefon 815 55 015 som en kan ringe å få råd og veiledning.
  Om det kommer nye vedtak fra kommunehelsetjenesten eller Folkehelseinstituttet som gjelder for sameiet legger vi ut ny informasjon her på lettstyrt
  Med dette sender vi en vennlig påminnelse om at vi alle har et eget ansvar til å holde oss oppdatert og bidra til å unngå smitte spredning.
  Ellen Collin Styremedlem

  Råd for store arrangementer
  Arrangementer som samler mange mennesker kan gi grunnlag for stor smittespredning, både på selve arrangementet og ved bruk av offentlig transport til og fra arrangementet, samt etterpå i lokalsamfunnet der deltagere returnerer hjem.
  FHI anbefaler å gjøre risikovurdering dersom det er utbredt spredning av covid-19 der arrangementet skal holdes, og/eller mange deltakere kommer fra områder med utbredt smittespredning.
  Før et arrangement er det nødvendig med grundig risikovurdering og planlegging for å begrense smitterisiko. Rådene vurderes fortløpende utfra situasjonen i Norge og globalt, og arrangører bør følge med på råd fra FHI.
  Hentet fra www.fhi.no 100320

  Kan jeg delta på arrangementer der mange er samlet?
  Arrangementer med mange mennesker kan gi grunnlag for stor smittespredning. Det er per i dag ikke satt noen faste kriterier for hvilke arrangementer som bør holdes og ikke, men hvert enkelt arrangement bør gjøre en risikovurdering.
  Det er tre aktører som kan bestemme om et arrangement skal avlyses eller ikke, det er arrangøren selv, kommunen og Helsedirektoratet.
  Folkehelseinstituttet har laget råd for store arrangementer
  Dersom du har økt risiko for eventuell smitte, bør du vurdere om det er nødvendig å delta på større arrangementer, med mange ukjente. Folkehelseinstituttet har laget egne råd for personer i risikogruppene.
  Hentet fra www.helsenorge.no 100320

  Risikogrupper
  De fleste som blir smittet vil trolig få milde luftveissymptomer som vil gå over av seg selv, mens noen vil få alvorligere sykdom med blant annet lungebetennelse og pustebesvær.
  Basert på opplysninger fra utbruddet i Kina, ser det ut til at følgende grupper har høyere risiko for alvorlig forløp av covid-19:
  • Eldre personer (>65 år)
  • Personer med underliggende kronisk sykdom som hjerte-karsykdom (kardiovaskulær sykdom), diabetes, kronisk lungesykdom, kreft og høyt blodtrykk (hypertensjon). Personer som røyker har også muligens en høyere risiko for alvorlig forløp av koronoanvirus-sykdommen.
  Vi har per i dag ikke kjennskap til andre definerte risikogrupper, men dette kan endres etter hvert som det tilkommer mer kunnskap om covid-19.
  Råd for å forebygge smitte
  Råd for å forebygge smitte med det nye koronaviruset hos personer med risikofaktorer, er de samme som for andre infeksjonssykdommer, som god håndhygiene og unngå unødvendig samvær med personer med symptomer på luftveissykdom. Per 4. mars foreligger det ikke utbredt smittespredning i Norge, og risiko for smitte med koronavirus i befolkningen er lav.
  Hentet fra www.fhi.no 100320  Årsmøtet 31. mars - styret vurderer dato opp mot virusrisiko
  PUBLISERT 10. MAR. 2020

  Ullernåsen Boligsameie har for flere uker siden innkalt til sameiets årsmøte 31. mars 2020. Styret diskuterte på styremøte mandag 9. mars å utsette årsmøtet, siden det er flere i sameiet som har formidlet sin bekymring over å delta i større forsamlinger nå. Styret vedtok i går å fortsette i henhold til planlagt møtetid 31. mars, men følger med på de råd og pålegg som kommer fra Folkehelseinstituttet, Helserådet og andre myndigheter. De sameiere som allerede har konkludert med at de ikke ønsker å delta i årsmøtet 31. mars, bes finne en sameier de kan levere fullmakt til, en sameier som pr idag tenker å stille i møtet. Vi sender, uansett hva vi ender opp med å konkludere på møtedato for årets årsmøte, ut årsrapport og agenda som fastlagt av de opprinnelige frister for dette.
  Alf Magnus Reistad Styreleder
 • Årsmøtet 31. mars - styret vurderer dato opp mot virusrisiko

  Publisert 10. mar. 2020

  Ullernåsen Boligsameie har for flere uker siden innkalt til sameiets årsmøte 31. mars 2020.
  Styret diskuterte på styremøte mandag 9. mars å utsette årsmøtet, siden det er flere i sameiet som har formidlet sin bekymring over å delta i større forsamlinger nå.
  Styret vedtok i går å fortsette i henhold til planlagt møtetid 31. mars, men følger med på de råd og pålegg som kommer fra Folkehelseinstituttet, Helserådet og andre myndigheter.

  De sameiere som allerede har konkludert med at de ikke ønsker å delta i årsmøtet 31. mars, bes finne en sameier de kan levere fullmakt til, en sameier som pr idag tenker å stille i møtet.

  Vi sender, uansett hva vi ender opp med å konkludere på møtedato for årets årsmøte, ut årsrapport og agenda som fastlagt av de opprinnelige frister for dette.

  Alf Magnus Reistad
  Styreleder
 • Avsluttning forsikringssaker via OBOS/ Gjensidige - siste frist 1/4-2020.

  Publisert 04. mar. 2020

  Skadesaker Gjensidige
  Sameiet byttet boligforsikring fra Gjensidige til Fremtind med virkning 10/6-2019 og jobber med å avslutte alle saker som er meldt inn og som utbedring pågår eller er avsluttet.

  Alle saker som er meldt inn av seksjonseiere vil bli uten ytterligere varsel eller informasjon avsluttet fra sameiets side og sender evnt krav om egenandel.
  Manglende utbedringer/ oppgjør vil ikke kunne kreves dekt via sameiet eller sameiets forsikring etter 1/4-2020.

  NB!
  De som ikke har fått utbedret skader og avsluttet oppgjør med Gjensidige forsikring må varsle dette skriflig innen 1/4-2020 med kopi til daglig leder på post@ullernaasen.no slik at sakene kan avsluttes innen rimelig tid.
 • Frist for å melde inn saker som ønskes behandlet på årsmøtet 2020

  Publisert 20. jan. 2020

  Det vises til eierseksjonslovens § 41:
  Ordinært årsmøte skal holdes hvert år innen utgangen av juni. Styret skal på forhånd varsle seksjonseierne om dato for møtet og om siste frist for å innlevere saker som ønskes behandlet.

  Ullernåsen Boligsameie vil avholde vårt ordinære årsmøte tirsdag 31. mars 2020 kl 17.30 i Persbråten Videregående skoles aula.

  Forslag som seksjonseier ønsker behandlet av årsmøtet, må være mottatt av styret senest
  søndag 2. februar 2020.
  For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes behandlet av årsmøtet
  må det:
  - gå klart frem at saken ønskes behandlet av årsmøtet
  - formuleres et konkret forslag til vedtak som det kan stemmes over

  Forslagsstiller anbefales å oppgi kontaktinformasjon (mobil/e-post) for eventuelle
  avklaringer/spørsmål knyttet til forslaget.
  .
  Forslag sendes til forretningsfører i sameiet:
  OBOS Eiendomsforvaltning AS v/Aleksander Svinddal Gripstad
  Leif Tronstads
  plass 6
  1337 Sandvika
  eller
  e - post: aleksander.gripstad@obos.no
 • Avfallshåndtering i Ostadalsveien

  Publisert 02. jan. 2020

  Jul- og nyttårsfeiring har vist seg å være en prøvelse for den nye søppelhåndteringen i Ostadalsveien. Som tidligere kommunisert må vi lære oss hvilke kapasitetsbehov sameiet har til ulike tider på året gitt det nye systemet. Vi må se på tømmefrekvens, antall beholdere og hva slags type søppel man kan kaste.
  En umiddelbar læring som, også gjelder for andre nye boligsameier med tilsvarende systemer, er at store pappkartonger fra TV, hvitevarer, snowracere og den slags må fraktes ned til Smedstad avfallsstasjon. Vårt system er beregnet på «hverdagspapp» som melkekartonger og mindre pappesker etc.

  Kapasiteten på glass og metall er økt ved å sette inn en ekstra stor beholder. Styret skal også diskutere innføring av lås med nøkkelbrikken for å hindre uvedkommende å benytte vårt anlegg. Det hindrer derimot ikke folk fra å sette ting på utsiden, men det må vi nok leve med.

  Strakstiltak er at Renovasjonsetaten tømmer mat- og restavfall idag (torsdag 2.jan) og papp og papir i morgen. Vaktmester er på vei for å sette overflødig søppel, papp og papir i iSekker slik at det også blir kastet.

  Med tanke på tidligere problemer med rotter henstiller vi til å ikke sette fra deg mat- og restavfall på utsiden av avfallsbeholdere hvis alle de er fulle. Det er bedre å ha dette avfallet på egen terrasse en kort periode og samtidig gi beskjed via Lettstyrt om at det er behov for tømming.

  Med vennlig hilsen
  Styret
 • Sameiet har lavere gjennomføringskapasitet ut året

  Publisert 13. des. 2019

  Daglig leder er fortsatt sykemeldt i 50%, og arbeidskapasiteten hans må inntil videre benyttes til å følge opp leveransen til Get. Det vi er lovet i kontrakten, og det Get så langt har levert, henger ikke sammen, og skaper mye frustrasjon og mange spørsmål. det skal Jørgen sørge for å få på plass, med oppfølging som kommer til å gå inn i 2020, til vi er fornøyd med alt de skal levere.
  I tillegg følger Jørgen opp utomhusprosjektet, både å avslutte og avregne årets arbeider, og planlegge de som skal utføres i 2020, slik at det tiltaket blir ferdigstilt i 2020.
  Av hensyn til daglig leders helsesituasjon kan han ikke utsettes for andre krav eller henvendelser fra andre enn styret, som gjør det vi kan og skal for å ivareta sameiets interesser og behov, gitt den kapasitet vi samlet kan mobilisere ved siden av våre fulle jobber.
  Styrets førsteprioritet er å få avsluttet alle pågående arbeider med utbedring av lekkasjer og rehabilitering. Andre driftsoppgaver tar vi unna som best vi klarer, men det er viktig å formidle at det er særdeles høyt arbeidspress på flere i styret for tiden, og ting som kan vente må vente.
  Vi håper på forståelse for dette, og arbeider det vi klarer for at vi raskt skal komme oss tilbake til den gode normalsituasjonen vi ønsker i vårt fine sameie.

  Alf Magnus Reistad
  Styreleder
 • Get bredbånd – oppsamlingsrunde for utlevering og installasjon av utstyr

  Publisert 06. des. 2019

  Det var en del sameiere som ikke fikk besøk av Get på oppsatte datoer i første runde og det er åpenbart mange som har etterlyst en oppsamlingsrunde. Get har nå kommet tilbake til oss med to nye datoer:

  Torsdag 12.12. Kl. 17.00-20.30
  Dør-til-dør-leveranse til de som ikke har fått besøk av Get. Det er per i dag 70 kunder.

  Tirsdag 17.12. Kl. 17.00-20.00
  Get er tilstede i vaktmesterboden og tar imot de kundene som ikke var tilgjengelige for besøk 12.12 som fremdeles ønsker hjelp eller nødvendig utstyr (modem/AirTies).
  Dersom noen av helsemessige årsaker ikke kan komme til vaktmesterboden kan de ringe Get på forhånd (Tlf: 21906050) og settes på liste slik at vi kan besøke de i løpet av denne kvelden.

  Trådløs dekning
  De som bor i større leiligheter der trådløs dekning og utfall er et problem må be om å få utlevert og installert AirTies, som er kostnadsfritt i vår avtale med Get.

  De som ikke er hjemme i oppsamlingsrunden, hva gjør vi med de?
  12.12. og 17.12 er de to datoene Get får til før februar. Vi håper på at vi i løpet av disse dagene sammen med opprinnelig leveranse når ut til alle sameierne som ønsker utstyr og bistand fra Get. Dersom du ikke har anledning til å være hjemme 12.12 eller komme innom vaktmesterboden 17.12, kan utstyr bestiller via Get Kundeservice.

  NB!Etterbestilling av kostnadsfri AirTies er mulig ut desember. F.o.m. januar 2020 vil det påløpe kostnader for etablering.

  I følge Gets rapporter har idag 288 beboere de to nyeste modemene og blant kundene uten nytt modem er det 42 som har Get box II med bredbånd linket til dette. Etter oppsamlingsrundene 12.12 og 17.12 vil Get matche denne rapporten opp mot de beboerne som er besøkt/vært innom sist. Forhåpentligvis er vi da i mål.

  Da håper vi alle får nødvendig utstyr og hjelp slik at julens nettsurfing og serier er sikret.

  Mvh
  Styret
 • KANDIDATER TIL STYRET 2020

  Publisert 04. des. 2019

  Det ordinære årsmøtet i sameiet er lagt til 31. mars kl 17.30 på Persbråten Videregående skole. Notér datoen allerede nå, formell innkalling vil komme senere.

  På årsmøtet velges sameiets styre, og valgkomitéen har begynt sitt arbeid med å sette sammen neste års styre i Ullernåsen boligsameie.

  Dersom du har innspill til hvem du mener bør sitte i styret, eller om du selv kunne tenke deg å være kandidat, bes du ta kontakt med valgkomitéens leder, Ragnvald Nærø på telefon
  900 80 303 eller på e-post: ragnvaldnaero@gmail.com


  Valgkomiteen i inneværende periode består av Ragnvald Nærø, Hallvard Bragge og Heidi Gjerde Lester.

  Det er styret som foreslår medlemmer til valgkomitéen, som også skal velges av årsmøtet. Dersom du har forslag til medlemmer i valgkomitéen, bes du ta kontakt med styrets leder. Kvinneandelen i styret kan med fordel øke, så vi oppfordrer alle sameiets dyktige kvinner til å vurdere om dette er en utfordring for 2020!
 • Tette avløp - forebyggende tips

  Publisert 28. nov. 2019

  DOVETT- HVA SKAL I VASK OG TOALETT?
  Det er viktig at alle vet hva som kan skylles ned i avløpet og hva som ikke skal skylles i toalett eller vask.

  IKKE BRUK TOALETTET SOM SØPPELBØTTE
  Du skal ikke kaste avfall som Q-tips, våtservietter, plasthansker, tamponger/bind, kluter og lignende i toalettet. Kjøp heller en liten avfallsbøtte til badet, som du kan kaste avfallet i.

  IKKE TØM FETT I VASK ELLER TOALETT
  Det er viktig at vi ikke tømmer fett og olje i vasken eller i toalettet.

  Fett og olje som kommer i vann- og avløpsnettet fører til tette rør og driftsproblemer ved avløpsrenseanlegg og avløpspumpestasjoner. Dette gjelder både private og kommunale ledninger. I verste fall kan kloakk slå tilbake i rørene og gi kjelleroversvømmelser.

  https://www.aftenposten.no/osloby/i/OBvV/oslo-folks-matfett-gir-rottefest

  Dovett: et begrep og konsept utviklet av Apeland for Oslo, Asker og Bærum. Les mer på dovett.no.

  FOREBYGGENDE TILTAK
  Fjerning av fett i avløpsnettet og renseanlegg koster også innbyggerne i Tingvoll kommune store beløp hvert år.

  For å unngå dette må innbyggere i Tingvoll kaste fett fra matlaging i restavfallet istedet for å helle det i vasken eller i toalettet. Under finner du mer informasjon om hvordan du kan kvitte deg med matfett og olje.

  FLYTENDE FETTRESTER FRA SUPPER OG GRYTER
  Matrester som inneholder mye fett kan føre til at fettet fester seg på rørveggene. Kjøttsuppe eller fårikål er gode eksempler på dette. Hell flytende matrester over i en tom melkekartong, teip igjen toppen og kast den i restavfallet. Du kan også putte kartongen i fryseren i et døgn, slik at matrestene stivner før du kaster den i avfallet.

  Fett i kasseroller etter koking av noe mat, for eksempel pinnekjøtt, stivner når det blir avkjølt. Skrap ut fettet og kast det i restavfallet. Bruk tørkepapir for å få med siste rest av
  fett før du vasker kasserollen.

  STORE MENGDER MATOLJE / FRITYROLJE
  Skal ikke helles i vasken eller do! Brukt olje kan helles over i en melkekartong eller flaskeemballasje og kastes i beholder for restavfall.

  Mange heller ut oljen fra glass / bokser med fetaost og oliven i vasken. Men denne oljen er veldig bra å bruke i for eksempel salater, sauser og på poteter. Hell oljen over maten og kast den tomme emballasjen i restavfallet.

  FETTRESTER ETTER STEKING
  Fet mat som vi steker, for eksempel juleribbe, kalkun og kylling, resulterer i masse flytende fett som mange skyller ned i vasken. La stekebrett et eller stekefatet stå til det blir kaldt. Da vil fettet stivne og du kan lett skrape det av og ha det i restavfallet. Bruk tørkepapir for å få med siste rest av fett før du vasker brettet / fatet i oppvaskkummen.

  Et godt råd er å bruke stekepose til slik steking, da vil alt fettet samle seg i stekeposen, og det er lett å kaste den i avfallet etter at fettet har blitt kaldt. Vil du ha sprø svor på juleribba eller kalkunen, kan du bare klippe opp stekeposen på toppen de siste minuttene av steketiden.
 • Høringsuttalelse fra Ullernåsen Boligsameie vedrørende Nettplan Stor-Oslo

  Publisert 26. nov. 2019

  Statnett har søkt om konsesjon for å oppgradere høyspentlinjen som går gjennom Ullernåsen boligsameie (UBS) fra 300 kV til 420 kV. De har bedt Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), som er konsesjonsmyndighet, om å gi konsesjon til ny høyspentline, alternativt kabel i tunnel fra Øvrevoll (Hagabråten) til Smestad. Sameiets arbeidsgruppe har anbefalt for styret å argumentere for kabel, og styret har gitt sin tilslutning til det. Vedlagt er sameiets høringsuttalelse som er levert til NVE.

  Styret oppfordrer alle beboerne til å sin mening. Selv om fristen for å sende inn høringsuttalelse er 01.01.2020, er det ingenting i veien for å sende inn i dag! Husk at alle i husstanden kan sende inn sin høringsuttalelse. Du må gjerne oppfordre andre i Oslo til å avgi høringsuttalelse også.

  Hvordan sende inn høringsuttalelsen? Det finnes to alternativer:
  1. Elektronisk via NVEs nettside: https://www.nve.no/konsesjonssaker/konsesjonssak?id=5158&type=A-1

  2. Du kan også sende e-post til nve@nve.no eller per post til Norges vassdrags- og energidirektorat, Postboks 5091, Majorstua, 0301 Oslo

  HUSK Å MERKE HØRINGSUTTALELSEN MED SAKSNUMMER: 201908956