Oppslagstavle for Ullernåsen Boligsameie

 • Høringsuttalelse fra Ullernåsen Boligsameie vedrørende Nettplan Stor-Oslo

  Publisert 26. nov. 2019

  Statnett har søkt om konsesjon for å oppgradere høyspentlinjen som går gjennom Ullernåsen boligsameie (UBS) fra 300 kV til 420 kV. De har bedt Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), som er konsesjonsmyndighet, om å gi konsesjon til ny høyspentline, alternativt kabel i tunnel fra Øvrevoll (Hagabråten) til Smestad. Sameiets arbeidsgruppe har anbefalt for styret å argumentere for kabel, og styret har gitt sin tilslutning til det. Vedlagt er sameiets høringsuttalelse som er levert til NVE.

  Styret oppfordrer alle beboerne til å sin mening. Selv om fristen for å sende inn høringsuttalelse er 01.01.2020, er det ingenting i veien for å sende inn i dag! Husk at alle i husstanden kan sende inn sin høringsuttalelse. Du må gjerne oppfordre andre i Oslo til å avgi høringsuttalelse også.

  Hvordan sende inn høringsuttalelsen? Det finnes to alternativer:
  1. Elektronisk via NVEs nettside: https://www.nve.no/konsesjonssaker/konsesjonssak?id=5158&type=A-1

  2. Du kan også sende e-post til nve@nve.no eller per post til Norges vassdrags- og energidirektorat, Postboks 5091, Majorstua, 0301 Oslo

  HUSK Å MERKE HØRINGSUTTALELSEN MED SAKSNUMMER: 201908956
 • Julegrantenning søndag 1. desember

  Publisert 25. nov. 2019

  Tid: 15:00 - 16:00, Vaktmesterboden
  Vi inviterer til Julegranstenning.

  1. desember,klokken 1500 ved vaktmesterboden.

  Med vennlig hilsen
  Styret

 • Varmtvann borte i perioder 18-20 november

  Publisert 15. nov. 2019

  Hei,

  Da er det tid for spyling og gjennomgang av rørsystemer og varmtvannsberedere.
  I den forbindelse vil det ikke være varmtvann i perioder på angitte datoer.


  Bygg 1-2 og 5-6 Mandag 18. fra kl 0800-1600
  Bygg 7-8-9 Tirsdag 19. fra kl 0800- 1600
  Bygg 3-4 Onsdag 20. fra kl 0800 – 1300
 • Viktig tilleggsinformasjon ny TV- og Bredbåndsavtale med Get

  Publisert 14. nov. 2019

  I forbindelse med ny tv- og bredbånds-avtale som trer i kraft nå ser Styret det nødvendig å gi viktig tilleggsinformasjon. Get har sendt ut brev til alle beboere om det nye tilbudet, og det er viktig at du leser nøye gjennom dette, inkludert vedlegget «Spørsmål og svar om ny avtale». Det mangler derimot en mengde viktig tilleggsinformasjon og vi ber vi deg om å lese gjennom vedlagte informasjon som omhandler detaljer knyttet til bredbånd og TV.

  Med vennlig hilsen
  Styret
 • Get - utlevering av utstyr

  Publisert 14. nov. 2019

  I forbindelse med ny tv og bredbånds-avtale med Ullernåsen Boligsameie kommer Get på besøk for å levere nødvendig utstyr til deg. Trenger du hjelp med oppkobling hjelper de deg gjerne med det.
  De har gitt svært kort frist for dette, noe vi beklager. Det er gitt flere beskjeder fra oss om at dette må meldes i god tid.

  Planen for utlevering av nytt utstyr:
  Mandag 11. november kl. 17.00-20.30 Ostadalsveien 48-54 (avsluttet)
  Tirsdag 12 november kl. 17.00-20.30: Ostadalsvelen 56-62 (avsluttet)
  Onsdag 13. november kl. 17.00-20.30. Ostadalsvelen 64-68 (avsluttet)
  Torsdag 14. november kl. 17.00-20.30· Ostadalsvelen 70-75
  Mandag 18. november kl. 17.00-20.30. Ostadalsvelen 77- 81 + Ullernkammen 17
  Tirsdag 19. november kl. 17.00-20.30 Ullernkammen 18-21
  Onsdag 20. november kl. 17.00-20.30· Ullernkammen 22-25
  Torsdag 21. november kl. 17.00-20.30. Ullernkammen 26-30

  Dersom du ikke er tilgjengelig er det fint om du melder tilbake til oss slik at vi kan få Get til å komme tilbake på et "oppsamlingsheat".

  Vi opplever også mange feil og uklarheter mht fakturering av bokser m.m. Vi er på saken for å få rettet feil og sikre informasjon om endringer.

  Styret
 • Daglig leder sykemeldt

  Publisert 05. nov. 2019

  Daglig leder er dessverre sykemeldt frem til 18. november, og er ikke tilgjengelig på telefon/ mail i perioden. Styrets nestleder Thomas Parr vil i tiden fremover følge opp driften av sameiet, med bistand fra øvrige styremedlemmer. Det må derfor påregnes noe redusert servicenivå.

  Ved akutte situasjoner kontakt nestleder, styret eller Bygårdsservice på vakttelefon: 905 20 631.
  Ved lekkasjer som krever rørleggerarbeid, kontakt Martinsen & Brodahl på vakttelefon: 974 66 211. (Vi anbefaler forøvrig å lagre dette nummeret for akutte behov)

  Med vennlig hilsen
  Alf Magnus Reistad
  Styreleder
 • Sykkelstativer ryddes inn for vinteren

  Publisert 02. nov. 2019

  Sykkelstativene blir tatt inn mandag 11.november. Det er viktig at alle som har sykler ute i stativene fjerner de og setter de inn i sykkelbodene. Vi må dessverre klippe låsen på sykler som ikke er fjernet innen mandag 11. november.

  Med hilsen
  Vaktmester
 • Ønsker du nesten 40 meter høye høyspentmaster gjennom sameiet vårt?

  Publisert 20. okt. 2019

  Statnett har søkt om konsesjon for å oppgradere høyspentlinjen som går gjennom Ullernåsen boligsameie (UBS) fra 300 kV til 420 kV. De har bedt Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), som er konsesjonsmyndighet, om å gi konsesjon til ny høyspentline, alternativt kabel i tunnel fra Øvrevoll (Hagabråten) til Smestad. Sameiets arbeidsgruppe har anbefalt for styret å argumentere for kabel, og styret har gitt sin tilslutning til det. Problemet er at Statnett vil ha luftlinje, fordi den er billigere. Alle har mulighet til å si sin mening om dette, og komme med en høringsuttalelse.

  Så hva mener du? Om svaret er «Nei!» til høyspentlinje, så håper styret i UBS at også du benytter din rett til å si tydelig ifra. Selv om sameiet kommer til å gi en offisiell høringsuttalelse til NVE, betyr ikke det at du skal la være. Bry deg om lokalmiljøet vårt! Hver høringsuttalelse har betydning – vi må vise at vi er mange som ønsker kabel i tunnel i stedet for høyspentlinje gjennom UBS. Mastene vil evt. ruve 38 meter over bakken (dobbelt så høye som dagens master). Nye master vil bli malt røde og hvite, og får runde luftfartsmarkører på selve kraftledningene.

  Vi oppfordrer alle beboerne til å sin mening. Selv om fristen for å sende inn høringsuttalelse er 01.01.2020, er det ingenting i veien for å sende inn i dag! Husk at alle i husstanden kan sende inn sin høringsuttalelse. Du må gjerne oppfordre andre i Oslo til å avgi høringsuttalelse også.

  For å bistå deg i din argumentasjon har vi tatt med noen faktamomenter som kan være med i din høringsuttalelse. Det kan være lurt å unngå følelser, men argumentere saklig slik at NVE blir nødt til å ta hensyn til hva som blir sagt. Det er er ikke nødvendig å ta med alt, ta med det du mener er viktigst:

  • Aldri tidligere er en linje på høyeste spenningsnivå (420 kV) planlagt bygget midt gjennom et så tett befolket boligområde i Norge. Nærmere 3000 boliger blir berørt på strekningen Bærum – Smestad. Det er ingen steder i Norge så mange mennesker blir direkte berørt av en høyspentlinje.
  • Miljø og bokvalitet. Bruk av ny, høyere mastetype vil prege landskapsbildet i større grad enn dagens kraftledninger. Ingen steder vil mastene være så synlig, over et så stort område, som over Ullerntoppen. Traseen vil utgjøre et betydelig inngrep i landskapsprofilen.
  • Utseende. Mange beboere som i dag ikke ser master og/eller linjer, vil se disse svært synlige mastene. Alle mastene blir malt røde og hvite og får luftfartsmarkører. Fra Holmenkollen, fra Smestad, fra Montebello, fra Frognerstranda, fra Lysaker, fra Lysejordet – og fra Bærum – blir det med 38 meter høye høyspentlinjer skapt en ny «turistattraksjon» i himmelsjå over Oslo.
  • Magnetfelt og frykt. Uavhengig av offisielt aksepterte måleverdier, eksisterer strålefrykt blant beboere nær høyspentlinjer. Dette er en reell frykt, som er alvorlig for mange, og som ikke nødvendigvis har noen sammenheng med aktuell stålerisiko. Denne frykten har økt de siste årene, og også blitt forsterket da det er blitt vanlig praksis at høyspentlinjer ikke skal gå over skoler/barnehager eller tett på befolkningskonsentrasjoner. I utlandet råder «føre-var-prinsippet», for eksempel i Danmark, og dette blir tatt hensyn til ved høyspentutbygginger.
  • Eiendomsverdi. Nær 40 meter høye master vil bety at din leilighet synker i verdi.
  • Samfunnssikkerhet. Ny luftlinje over Ullerntoppen betyr fare for lufttrafikk, og er et hinder og faremoment for forventet fremtidig dronetrafikk. Vi snakker om en luftlinje som har en levetid på nesten 100 år.
  • Oppsummering. Kabel i stedet for luftlinje vil ivareta folks interesser, alle miljøkrav, landskapsverdier og samtidig gi mulighet for nye grøntområder/byfortetting. Kabler i tunnel er mer driftssikkert, tryggere, fremtidsrettet, ødelegger ikke bomiljøer, ødelegger ikke Oslos «skyline», er ikke utsatt for ekstremvær, utsetter ikke folk for bekymring rundt magnetfelt.

  Mye god og aktuell informasjon er tilgjengelig på Facebook-gruppen «Nei til monstermaster i tettbygde strøk». Bli med i gruppen, følg med der fremover og skriv under på oppropet som er lagt ut der, se https://www.facebook.com/groups/2361444744183578/

  Hvordan sende inn høringsuttalelsen? Det finnes to alternativer:

  1. Elektronisk via NVEs nettside: https://www.nve.no/konsesjonssaker/konsesjonssak?id=5158&type=A-1

  2. Du kan også sende e-post til nve@nve.no eller per post til Norges vassdrags- og energidirektorat, Postboks 5091, Majorstua, 0301 Oslo

  HUSK Å MERKE HØRINGSUTTALELSEN MED SAKSNUMMER: 201908956

  Vennlig hilsen styret i Ullernåsen boligsameie
 • Daglig leder sykemeldt

  Publisert 10. okt. 2019

  Kontor UBS
  Daglig leder er dessverre sykemeldt frem til 18. november, og er ikke tilgjengelig på telefon/ mail i perioden. Styrets nestleder Thomas Parr vil i tiden fremover følge opp driften av sameiet, med bistand fra øvrige styremedlemmer. Det må derfor påregnes noe redusert servicenivå. Ved akutte situasjoner kontakt nestleder, styret eller Bygårdsservice vakttelefon: 905 20 631. Ved lekkasjer som krever rørleggerarbeid kontakt Martinsen & Brodahl på vakttelefon: 974 66 211. (Vi anbefaler forøvrig å lagre dette nummeret ved akutt behov)

  Med vennlig hilsen
  Alf Magnus Reistad
  Styreleder
 • Oppgangskontaktmøte

  Publisert 01. okt. 2019

  Tid: 19:30 - 20:30, Styrerommet UBS ( Vaktmesterboden)
  Til oppgangskontaktene

  Oppgangskontaktene i Ullernåsen Boligsameie spiller en viktig rolle i kommunikasjonen mellom sameiere og styret. Spesielt i forhold til gjennomføringen av tiltak i rehabiliteringsprosjektet og oppfølgingen av ulike oppgaver i det daglige og gjennom året.

  Dagsorden:
  1. Velkommen/Styreleder
  2. Status fase 2 og veien videre /Styreleder/Daglig leder
  3. Get Safe, brannplan og brannøvelse / Daglig leder
  4. Den daglige drift og samarbeidet med oppgangskontaktene /Daglig leder
  5. Eventuelt /Alle

  Vel møtt!