Oppslagstavle for Ullernåsen Boligsameie

 • Elbil og lademuligheter i UBS (1)

  Publisert 19. mar. 2015

  Styret besluttet på styremøte i mars at det skal tilrettelegges for lading av elbiler på sameiets eiendom. Det startes derfor et prosjekt hvor muligheter og begrensninger kartlegges nærmere. Vi er allerede kjent med at det er en utfordring med strømkapasitet i enkelte av våre bygninger hvor vi må finne en hensiktsmessig løsning til en fornuftig kostnad.

  Som utgangspunkt vil det tilrettelegges for uttak ved hver enkelt beboers parkering. Kostnader for nødvendig utstyr, tilkobling, strømmåler, bruk m.m. må dekkes av den enkelte bruker.

  Dersom det er noen i sameiet som har erfaring med etablering av ladepunkter, offentlige støtteordninger, fornuftige økonmiske løsninger m.m. så ta gjerne "kontakt" med en "høyspent" daglig leder :-)
 • Kan man nyte kvikklunsj og appelsiner på en solfylt terrasse i bygg 2 i påsken?

  Publisert 19. mar. 2015

  Det har kommet spørsmål om det er mulig å fjerne presenning på bygg 2 slik at man kan nyte påskesolen når den tid kommer. Selvaag informerer om at så snart malerarbeidet er utført forsøkes det å fjerne presenning enkelte steder slik at solen slipper til.

  Det understrekes imidlertid at terrasser ikke må benyttes før overtagelsesbefaring er utført. Dvs ikke benytt terrasser før det er varslet om at disse er klare.
 • Protokoll fra sameiermøtet 2015

  Publisert 19. mar. 2015

  Viser til sameiermøtet 17.03.15. Protokoll fra møtet er lagt ut under Praktisk info (klikk på fanen nederst til høyre).
 • Vedr søppeltømming på felles avfallsplass i april - avlyst

  Publisert 18. mar. 2015

  Tid: 08:00 - 16:00, Innsamling av søppel - avlyst
  Første mandag i april er mandag 6. april som også er 2. påskedag.  Innsamlingsdag for diverse avfall på felles oppsamlingsplass avlyses derfor slik at det ikke ligger diverse skrot her hele påskehelgen.

  Neste mulighet blir i forbindelse med dugnad hvor det blir satt opp container med mulighet til å kaste uønskede gjenstander. Nærmere info med datoer om dugnad kommer på våre websider samt i neste rundskriv i slutten av mars.

 • Godt oppmøte på sameiermøtet 17.03.15

  Publisert 17. mar. 2015

  Styret var meget godt fornøyd med oppmøtet på årets sameiermøte. Det var stort engasjement fra beboere med gode spørsmål og fornuftige innspill til styret og daglig leder.

  Referat fra sameiermøtet vil bli lagt ut på nett så snart dette er klart.
 • Vannlekkasje i garasjen i Ullernkammen 25 natt til 16.03.15

  Publisert 16. mar. 2015

  En observant beboer meldte i natt fra om at det fosset ut vann i garasjen i Ullernkammen 25. Etter en befaring av skade ble rørlegger tilkalt. Det viste seg at et rør hadde sklidd ut fra rørfestet og laget en glippe. Grunnet stort trykk på vannet kom det ganske store mengder i løpet av kort tid ut i garasjen. Det ser imidlertid ut som det ikke har blitt noene større skader, men beboere som har boder på høyre side ved innkjøringen i Ullernkammen 25 oppfordres til å sjekke innholdet i boden sin.
 • Sameiermøte 2015

  Publisert 13. mar. 2015

  Tid: 17:30 - 21:00, Lilleaker skole, Lilleakerveien 49
  Årets sameiermøte vil være på Lilleaker Skole, Lilleakerveien 49. Vedlagt finner du årsrapport for 2014 samt litt informasjon om parkering og hvilket lokale vi skal være i.

  Velkommen!
 • Oppgangskontaktmøte

  Publisert 05. mar. 2015

  Tid: 18:00 - 19:00, Statskraft sine lokaler i Lilleakerveien 6
  Minner om oppgangskontaktmøte hvor alle oppgangskontakter er invitert i eget skriv. Det er ønskelig med en tilbakemelding slik at vi vet hvor mange som kommer. Dette meldes inn via kontakfanen under.

  Velkommen!
 • Søppelsjakter er klare til bruk igjen

  Publisert 05. mar. 2015

  Søppelsjakter i bygg 9 (Ostadalsveien 75 - 81) har en periode vært stengt grunnet rehabilitering av garasjen. Garasjen er ferdig men noen har benyttet søppelsjaktene i perioden da disse var avstengt. Ekstra tømming må derfor bestilles fra renovasjonsetaten.

  Søpplesjakter vil være klar for bruk mandag 09.03.15.
 • Nye nøkkelbrikker

  Publisert 05. mar. 2015

  De som ikke har hentet sine nøkkelbrikker bes kontakte Daglig leder for å avtale tid for å få disse utlevert (9302 0001/ eller via kontaktfanene under).