Oppslagstavle for Ullernåsen Boligsameie

 • Status nøkkelbrikker

  Publisert 26. mar. 2015

  Vårt nye elektroniske låssystem er nå på plass i alle bygninger med unntak av bygg 3 og 4 (Ostadalsvn 58 - 72). I de siste 2 bygningene jobber leverandør på spreng med å få på plass anlegget før påske, i verste fall blir det uken etter.

  I praksis vil det si at nøkkelbrikker må benyttes fra garsjen og inn i trappeoppgangen. I hovedinngangen kan fortsatt både gammel nøkkel og nøkkelbrikke benyttes i en overgangsperiode.

  De som ikke har hentet nøkkelbrikker bes kontakte daglig leder for å få disse utdelt i vaktmesterboden så snart som mulig. Husk å ta med ID.
 • Innbrudd i boder i bygg 5, 6, 7 og 8

  Publisert 25. mar. 2015

  Oppdatert 20.04.15.
  Sameiet har mottatt et brev fra politiet om at forholdet er henlagt.

  Natt til 25.03 har det dessverre vært innbrudd i boder i bygg 5, 6, 7 og 8. Foreløpig oversikt viser 29 boder hvor det kan tyde på innbrudd. Episoden er politianmeldt fra sameiet side.

  Hver enkelt beboer som er skadelidende må imidlertid selv melde fra til Politiet på Majorstuen Politikammer (Sørkedalsveien 27) og deretter ta forholdet videre med forsikringsselskap hvor man har innboforsikring.

  Selvaag vil lage en midlertidig løsning mht strøm til garasjeporter slik at disse kan lukkes og låses (mellom bygg 5 og 6) på nattestid samt gjerde inn området rundt bygg 1, 2 og 3 bedre.

  Alle oppfordres til å ta en ekstra sjekk av boder mht nattens episode.
 • Åpent hus

  Publisert 23. mar. 2015

  Tid: 17:00 - 19:00, Vaktmesterboden
  Minner om neste Åpent hus. Her vil representanter fra styret være tilgjengelig for å kunne svare på spørsmål relatert til sameiet, rehabilitering m.m.
 • Lysejordet Skoles Musikkorps arrangerer loppemarked

  Publisert 20. mar. 2015

  Lysejordet Skoles Musikkorps arrangerer loppemarked 18. - 19. april. Korpset kan også hente lopper. Se informasjon i denne linken nedenfor.

  https://lysejordet.wordpress.com/2015/03/20/loppemarked-18-19-april-2015-2/
 • Elbil og lademuligheter i UBS (1)

  Publisert 19. mar. 2015

  Styret besluttet på styremøte i mars at det skal tilrettelegges for lading av elbiler på sameiets eiendom. Det startes derfor et prosjekt hvor muligheter og begrensninger kartlegges nærmere. Vi er allerede kjent med at det er en utfordring med strømkapasitet i enkelte av våre bygninger hvor vi må finne en hensiktsmessig løsning til en fornuftig kostnad.

  Som utgangspunkt vil det tilrettelegges for uttak ved hver enkelt beboers parkering. Kostnader for nødvendig utstyr, tilkobling, strømmåler, bruk m.m. må dekkes av den enkelte bruker.

  Dersom det er noen i sameiet som har erfaring med etablering av ladepunkter, offentlige støtteordninger, fornuftige økonmiske løsninger m.m. så ta gjerne "kontakt" med en "høyspent" daglig leder :-)
 • Kan man nyte kvikklunsj og appelsiner på en solfylt terrasse i bygg 2 i påsken?

  Publisert 19. mar. 2015

  Det har kommet spørsmål om det er mulig å fjerne presenning på bygg 2 slik at man kan nyte påskesolen når den tid kommer. Selvaag informerer om at så snart malerarbeidet er utført forsøkes det å fjerne presenning enkelte steder slik at solen slipper til.

  Det understrekes imidlertid at terrasser ikke må benyttes før overtagelsesbefaring er utført. Dvs ikke benytt terrasser før det er varslet om at disse er klare.
 • Protokoll fra sameiermøtet 2015

  Publisert 19. mar. 2015

  Viser til sameiermøtet 17.03.15. Protokoll fra møtet er lagt ut under Praktisk info (klikk på fanen nederst til høyre).
 • Vedr søppeltømming på felles avfallsplass i april - avlyst

  Publisert 18. mar. 2015

  Tid: 08:00 - 16:00, Innsamling av søppel - avlyst
  Første mandag i april er mandag 6. april som også er 2. påskedag.  Innsamlingsdag for diverse avfall på felles oppsamlingsplass avlyses derfor slik at det ikke ligger diverse skrot her hele påskehelgen.

  Neste mulighet blir i forbindelse med dugnad hvor det blir satt opp container med mulighet til å kaste uønskede gjenstander. Nærmere info med datoer om dugnad kommer på våre websider samt i neste rundskriv i slutten av mars.

 • Godt oppmøte på sameiermøtet 17.03.15

  Publisert 17. mar. 2015

  Styret var meget godt fornøyd med oppmøtet på årets sameiermøte. Det var stort engasjement fra beboere med gode spørsmål og fornuftige innspill til styret og daglig leder.

  Referat fra sameiermøtet vil bli lagt ut på nett så snart dette er klart.
 • Vannlekkasje i garasjen i Ullernkammen 25 natt til 16.03.15

  Publisert 16. mar. 2015

  En observant beboer meldte i natt fra om at det fosset ut vann i garasjen i Ullernkammen 25. Etter en befaring av skade ble rørlegger tilkalt. Det viste seg at et rør hadde sklidd ut fra rørfestet og laget en glippe. Grunnet stort trykk på vannet kom det ganske store mengder i løpet av kort tid ut i garasjen. Det ser imidlertid ut som det ikke har blitt noene større skader, men beboere som har boder på høyre side ved innkjøringen i Ullernkammen 25 oppfordres til å sjekke innholdet i boden sin.