Oppslagstavle for Ullernåsen Boligsameie

 • Åpent hus

  Publisert 11. mai. 2015

  Tid: 17:00 - 19:00, Vaktmesterboden
  Minner om åpent hus hvor beboerne kan stille alle type spørsmål til representanter fra styret.
 • Automatisk garasjeportåpner fra innsiden av garasjen

  Publisert 11. mai. 2015

  For de som ikke har oppdaget det allerede så er det installert sensorer som automatisk åpner garasjeportene når man kjører mot garasjeporten. Understreker at dette gjelder når man kjører ut av garasjen og ikke inn i garasjen.
 • Generelt om elektrisitet og boder

  Publisert 06. mai. 2015

  Vi mottar en del spørsmål vedr belysning i boder i garasjer og legger derfor ut litt informasjon om dette. VD Elektro vil koble til lys i bodene. Dette gjøres løpende etter garasjene har blitt gjenåpnet. Ber derfor om forståelse at dette tar noe tid, men vil komme på plass så snart som mulig.
 • Rydding av balkonger på østsiden i bygg 5 (Ullernkammen 18 til 22)

  Publisert 04. mai. 2015

  Minner om at det er viktig at balkonger inkl boder ryddes for alt av møbler og annet som står på balkongen. Dette er viktig slik at vi unngår forsinkelser og ekstrakostnader relatert til dette.
 • sprekt tilbud til alle beboere i Ullernåsen Boligsameie

  Publisert 04. mai. 2015

  Patrick Rønning (beboer i Ullernåsen Boligsameie) har fremforhandlet en deal med Elexia for de som ønsker å bevege litt ekstra på seg. Se vedlegg for nærmere info. NB! kort frist så benytt muligheten nå.
 • Rehabilitering av langvegger i bygg 9 (Ostadalsvn. 75 - 81)

  Publisert 30. apr. 2015

  Tid: 17:00 - 18:00, Selvaag brakkerigg
  Hos dere er det nå ferdig i garasjen på taket. På gavlveggene er mursteinen på plass, og i løpet av kort tid kommer spile-kledning på plass også. DE-Elektro starter snart utskifting av hovedsikringsskap, og legger opp nye stigeledninger til sikringsskapene i alle etasjer, og bytter den innmaten i disse som dere har bestilt bytte av (tilleggsregning til den enkelte).

  Da er det bare langveggene som står for tur! Nærmere informasjon vedlagt. Samme informasjon er lagt i postkasser.

  Det blir et informasjonsmøte for beboerne i bygg 9 relatert til dette 12.05 kl 17 - 18 i Selvaag sin brakkerigg.
 • Salg av vinduer og dører

  Publisert 27. apr. 2015

  For en tid tilbake bestilte sameiet en del vinduer og dører. Mange har blitt montert, noen har blitt brukt i forbindelse med rehabiliteringsprosjektet men vi har fortsatt noen igjen. Disse ønsker vi gjerne å bli kvitt.

  Hvis du har et sommerhus, en hytte eller en tante på Toten som trenger et "nytt" vindu eller balkongdør så ta gjerne kontakt med daglig leder via kontaktfanen under.
 • Avstegning av vann i bygg 2 (Ullerkammen 25 - 27)

  Publisert 27. apr. 2015

  Tid: 07:00 - 17:00, Bygg 2
  Grunnet rehabiliteringsprosjektet vil vannet bli avstengt i bygg 2 på onsdag 29.04 fra kl 07 - 17.

  Ved spm relatert til dette kan Selvaag Prosjekt kontaktes ved Kåre Rudshagen (948 08 142).
 • Ferdig garasjerehabilitering i bygg 3 (Ostadalsvn 66 - 72)

  Publisert 27. apr. 2015

  Tid: 16:00 - 23:00, Ostadalsvn 66 - 72)
  Gledelig beskjed til alle som har parkering i bygg 3. Garasjen er ferdig og klar til bruk til fra kl 16 den 30. april.

  Det vil imidlertid fortsatt pågå arbeid med lysmontering, så vis hensyn. Portmontering og fundamentering vil starte etter at telen har gått. Det oppfordres om at alle beboere sjekke at boder er forsvarlig låst.
 • Markiser

  Publisert 23. apr. 2015

  Vi har mottatt en del henvendelser vedr markiser de siste par ukene. Minner derfor om at type markiser er omtalt i beboerreglene pkt 8.3. Søk på beboerregler i søkefeltet til høyre få finner du disse.

  Sameiet vil i samarbeid med et par beboere innhente priser fra ulike leverandører og forsøke å få en best mulig avtale for de som ønsker å benytte seg av denne rammeavtalen.

  NB! Bildet er kun et illustrasjonsbilde.