Oppslagstavle for Ullernåsen Boligsameie

 • Rehabilitering av langvegger i bygg 9 (Ostadalsvn. 75 - 81)

  Publisert 30. apr. 2015

  Tid: 17:00 - 18:00, Selvaag brakkerigg

  Hos dere er det nå ferdig i garasjen på taket. På gavlveggene er mursteinen på plass, og i løpet av kort tid kommer spile-kledning på plass også. DE-Elektro starter snart utskifting av hovedsikringsskap, og legger opp nye stigeledninger til sikringsskapene i alle etasjer, og bytter den innmaten i disse som dere har bestilt bytte av (tilleggsregning til den enkelte). Da er det bare langveggene som står for tur! Nærmere informasjon vedlagt. Samme informasjon er lagt i postkasser. Det blir et informasjonsmøte for beboerne i bygg 9 relatert til dette 12.05 kl 17 - 18 i Selvaag sin brakkerigg.

 • Salg av vinduer og dører

  Publisert 27. apr. 2015

  For en tid tilbake bestilte sameiet en del vinduer og dører. Mange har blitt montert, noen har blitt brukt i forbindelse med rehabiliteringsprosjektet men vi har fortsatt noen igjen. Disse ønsker vi gjerne å bli kvitt. Hvis du har et sommerhus, en hytte eller en tante på Toten som trenger et "nytt" vindu eller balkongdør så ta gjerne kontakt med daglig leder via kontaktfanen under.

 • Avstegning av vann i bygg 2 (Ullerkammen 25 - 27)

  Publisert 27. apr. 2015

  Tid: 07:00 - 17:00, Bygg 2

  Grunnet rehabiliteringsprosjektet vil vannet bli avstengt i bygg 2 på onsdag 29.04 fra kl 07 - 17. Ved spm relatert til dette kan Selvaag Prosjekt kontaktes ved Kåre Rudshagen (948 08 142).

 • Ferdig garasjerehabilitering i bygg 3 (Ostadalsvn 66 - 72)

  Publisert 27. apr. 2015

  Tid: 16:00 - 23:00, Ostadalsvn 66 - 72)

  Gledelig beskjed til alle som har parkering i bygg 3. Garasjen er ferdig og klar til bruk til fra kl 16 den 30. april. Det vil imidlertid fortsatt pågå arbeid med lysmontering, så vis hensyn. Portmontering og fundamentering vil starte etter at telen har gått. Det oppfordres om at alle beboere sjekke at boder er forsvarlig låst.

 • Markiser

  Publisert 23. apr. 2015

  Vi har mottatt en del henvendelser vedr markiser de siste par ukene. Minner derfor om at type markiser er omtalt i beboerreglene pkt 8.3. Søk på beboerregler i søkefeltet til høyre få finner du disse. Sameiet vil i samarbeid med et par beboere innhente priser fra ulike leverandører og forsøke å få en best mulig avtale for de som ønsker å benytte seg av denne rammeavtalen. NB! Bildet er kun et illustrasjonsbilde.

 • Bilnøkkel til Ford funnet

  Publisert 22. apr. 2015

  I forbindelse med dugnad i går så fant en beboer en bilnøkkel til en Ford. Vedkommende som savner denne bes kontakte Else på 4802 1679.

 • Begrenset 17. mai arrangement i Ullernåsen boligsameie

  Publisert 22. apr. 2015

  Tid: 08:00 - 08:30, Flaggstangen nedenfor Rustad Dagligvare

  Grunnet rehabiliteringsprosjektet og praktiske elementer relatert til dette har styret besluttet at det blir en redusert 17. mai markering i år. Håper på forståelse relatert til dette. Det vil imidlertid bli flaggheising og et vokalt innslag fra Mærradalen Mannskor som vanlig.

 • Feiing av garasjer - tidspunkt kommer senere

  Publisert 22. apr. 2015

  Basert på oppfordring fra flere beboere har styret besluttet at det vil bli iverksatt feiing av garasjeanleggene. Dette vil i praksis si at alle biler må ut av garasjene en dag. Hele prosessen vil ta anslagsvis 2 eller 3 dager. For å få tatt garasjene skikkelig må det spyles med vann før man feier. Dette vil medføre at vann vil renne inn i enkelte boder ut fra hvordan underlaget heller. Det er derfor viktig at ting som er lagret i bodene som ikke tåler vann blir fjernet fra gulvet. Det innhentes tilbud fra tre forskjellige aktører og tas deretter en beslutning av valgt leverandør. Vi kommer tilbake til tidspunkt for nor feiingen skal utføres.

 • Stilas blir fjernet i løpet av uke 17/18 for bygg 2 (Ullernkammen 25 - 27)

  Publisert 20. apr. 2015

  Informasjon fra Selvaag: Vestsiden på balkonger er befart av byggherre, og vi har den glede av å meddele dere at den nå kan tas i bruk. Det vil imidlertid være noen mindre arbeider som vil pågå på enkeltes balkong i uke 17. Stillas demontering vil pågå fra medio uke 17. Vi regner med at den er ferdig demontert primo/medio uke 18. Ber dere også starte med å tømme boden/balkongen på østsiden i uke 18, da stillas montasje starter opp primo/medio uke 18. NB! Vi gjør oppmerksom på at 1. etg ikke er befart, da panel ikke er skiftet/malt dette pga stillas var montert foran bodene. Arbeidene vil bli utført så snart stillas er demontert. Med vennlig hilsen Ronny Granli Byggeleder Selvaag Prosjekt AS

 • Lyset er tilbake for bygg 2 (Ullernkammen 25 - 27)

  Publisert 16. apr. 2015

  Endelig har de meget tålmodige beboerne i bygg 2 fått tilbake lyset. I dag ble presenningen fjernet og i morgen starter arbeidet med å fjerne stilaset. Vi oppfordrer alle beboerene i Ullernåsen Boligsameie til å legge rusleturen i helgen bortom bygg 2 å se hvordan et "nesten" ferdig bygg blir med den nye lune gråvarme fargen.