Oppslagstavle for Ullernåsen Boligsameie

 • Forbud mot gjennomkjøring i sameiet

  Publisert 21. mai. 2015

  Vi opplever dessverre at flere og flere benytter adgangen via garasjene som en gjennomkjøring mellom Ostadalsveien og Ullernkammen. Vi ser oss derfor nødt til å minne om at dette ikke er tillatt. Den viktigste årsaken til dette er at det er mange barn i sameiet. Desto flere biler desto større er sannsynligheten for at det kan skje en fatal ulykke en dag. I tillegg skaper kjøring til ulike tider av døgnet stor irritasjon for de som sover/ forsøker å sove. Det oppfordres på det sterkeste til at denne kjøringen innstilles slik at vi slipper å iverksette strengere tiltak for å unngå dette. Vi takker for forståelsen vedr dette.

 • Ikke mat skadedyr i sameiet

  Publisert 21. mai. 2015

  Vi har ved flere tilfeller blitt gjort oppmerksom på at enkelte mater duer fra terrassene. Dette er sikkert hyggelig, men det skaper en del problemer. Duer blir definert som skadedyr og vi plikter å holde bestanden av skadedyr nede. Duer kan blant annet spre salmonella samt etterlater seg avføring på terrassene. Vi ber derfor de som forer duene slutter med dette umiddelbart. I verste fall vil de som fortsetter med dette bli gjort ansvarlige pr. regress for sameiets eventuelle utgifter med skadedyrbekjempelse. Det er etablert kontakt med et selskap som driver skadedyrbekjempelse som har veiledet oss mht lover og regler ved evt erstatningskrav ovenfor den enkelte sameier. Vi ber om forståelse for at vi er nødt til å være strenge på dette og at mating av duer avsluttes umiddelbart.

 • Trangt i sykkelbodene

  Publisert 18. mai. 2015

  Det har over tid blitt observert at sykkelboder stort sett er fulle hele tiden. F. eks har 9 av syklene som er plassert i sykkelboden i Ostadalsvn 75 - 81 ikke luft i dekkene i hele tatt, samt noen med meget lite luft. Det antas således at disse ikke benyttes jevnlig. Dette kan være frustrerende for de som benytter sykkelen daglig og ønsker å benytte boden for lettvint tilgang til sykkel. Alle beboerne som har sykkel i sykkelboder oppfordres til å flytte den til egen bod dersom den ikke skal benyttes denne sesongen. Vaktmester bistår dersom behov. Det takkes for forståelse relatert til dette.

 • Oppdatert 17. mai program

  Publisert 13. mai. 2015

  Vedlagt er et oppdatert 17. mai program for sameiet. Kort oppsummert blir det flaggheising kl 08 ved butikken samt sang ved Mærradalen Mannskor. Kl 15 spiller Lysejordet Musikkorps med start fra butikken. Velkommen til 17. mai feiring!

 • Åpning av garasje i bygg 5 (Ullernkammen 18 - 22); underetasjen

  Publisert 12. mai. 2015

  Tid: 15:05 - 23:00, Garasje i underetasjen, Ullernkammen 18 - 22

  Vi har gleden av å informere om at garasje i underetasjen i bygg 5 fremstår i ny prakt og er klar til bruk fra kl 15:05 den 15.05.

 • Åpent hus

  Publisert 11. mai. 2015

  Tid: 17:00 - 19:00, Vaktmesterboden

  Minner om åpent hus hvor beboerne kan stille alle type spørsmål til representanter fra styret.

 • Automatisk garasjeportåpner fra innsiden av garasjen

  Publisert 11. mai. 2015

  For de som ikke har oppdaget det allerede så er det installert sensorer som automatisk åpner garasjeportene når man kjører mot garasjeporten. Understreker at dette gjelder når man kjører ut av garasjen og ikke inn i garasjen.

 • Generelt om elektrisitet og boder

  Publisert 06. mai. 2015

  Vi mottar en del spørsmål vedr belysning i boder i garasjer og legger derfor ut litt informasjon om dette. VD Elektro vil koble til lys i bodene. Dette gjøres løpende etter garasjene har blitt gjenåpnet. Ber derfor om forståelse at dette tar noe tid, men vil komme på plass så snart som mulig.

 • Rydding av balkonger på østsiden i bygg 5 (Ullernkammen 18 til 22)

  Publisert 04. mai. 2015

  Minner om at det er viktig at balkonger inkl boder ryddes for alt av møbler og annet som står på balkongen. Dette er viktig slik at vi unngår forsinkelser og ekstrakostnader relatert til dette.

 • sprekt tilbud til alle beboere i Ullernåsen Boligsameie

  Publisert 04. mai. 2015

  Patrick Rønning (beboer i Ullernåsen Boligsameie) har fremforhandlet en deal med Elexia for de som ønsker å bevege litt ekstra på seg. Se vedlegg for nærmere info. NB! kort frist så benytt muligheten nå.