Oppslagstavle for Ullernåsen Boligsameie

 • Informasjonsbrev Ullernåsen Boligsameie

  Publisert 24. apr. 2019

  Sameiet har mange arbeider som skal igangsettes i år og vil med jevnlig sende ut informasjonsbrev om de sakene som pågår med fremdrift og begrensninger som enkelte tiltak vil medføre. Skaaret Landskap AS starter opp med tiltakene fra mandag 13 mai, med noe rigging i dagene uken før. Arbeidene vil pågå ut august med unntak av noen uker i fellesferien. Detaljert fremdrift blir sendt ut for aktuelle områder. Det må påregnes noe støyende og støvende arbeid ved pigging og sprenging, begrenset adkomst og parkering. Dette vil forsøkes tilpasset etter sameiets beste. Tegningsbeskrivelse: 1. Fortau/ fartsdump fra krysset Aslakveien og Ostadalsveien. Byggesak inne til behandling. 2. Nedgravde søppelcontainere OV. 3. Utvidelse av sti til vei fra OV75. 4. Midlertidig parkering for butikk i byggeperiode. 5. Midlertidig plassering av eksisterende papir- og glasscontainere i byggeperioden. Det er dessverre ikke plass til parkering i dette området pga byggeplassgjerde. 6. Fjerne jord for å legge ny membran på takflatene mellom bygg 7/8. 7. Nytt plenareal. 8. Fjerne jord for å legge ny membran på takflatene mellom bygg 5/6. 9. Utvidelse av plenareal og etablering av bær- og blomstereng. 10. Generelt a. Diverse drenerings-, kantsteins- og asfaltarbeid. b. Bommer ved gangveier. c. Lys til sykkelboder. d. Søppelskur på snuplass ovenfor OV60. Detaljert informasjon blir sendt ut etter behov via hjemmesiden og sms til alle som er berørt Hvis du ikke mottar mail/SMS-varslinger mangler vi denne informasjonen fra deg. Følg med på hjemmesiden for løpende informasjon om alt som skjer i sameiet.

 • 17. mai arrangement - hjelp søkes

  Publisert 16. apr. 2019

  Kjære sameiere, 17.mai nærmer seg og styret ønsker som vanlig å markere dagen med et barne- og familiearrangement på ettermiddagen med pølser, is og leker. Vi søker i den sammenheng 2-3 personer, gjerne med barn under skolealder, som kan ta ansvar for dette arrangementet. Vi har en detaljert beskrivelse med forslag til leker og hva som skal forberedes så forarbeid og planlegging er stort sett unnagjort på en time eller to en kveld. Er du interessert i å stille opp for sameiets minste beboere så ta kontakt med Alexander Osa på; alexanderbernhoftosa@gmail.com eller på mobil: 99161617. Med vennlig hilsen Styret

 • Protokoll fra årsmøte 2019 og nye ordensregler

  Publisert 15. apr. 2019

  Årsmøtet ble gjennomført med godt oppmøte i Persbråten VG skole og vedlagt følger signert protokoll. Forslag til endringer i Beboerregler ble godkjent og er endret til Ordensregler. Alle oppfordres til å gjennomgå reviderte Ordensregler og samtidig ta en titt i Vedtektene for sameiet som også legges ved.

 • Dugnad 2019

  Publisert 10. apr. 2019

  Dugnad Ullernåsen boligsameie

  Årets dugnad nærmer seg og alle inviteres til å delta. De som leier ut oppfordres til kontakte leietakere for deltakelse evnt. selv stille for å bidra til et fint uteområde. Mandag 6 mai Bygg 1 og 2 (UK17, 19, 21, 23, 25 og 27) Tirsdag 7 mai Bygg 3 og 4 (OV58, 60, 62, 64, 66, 68, 70 og 72) Onsdag 8 mai Bygg 5 og 6 (UK18, 20, 22, 24, 26 og 28) Torsdag 9 mai Bygg 7, 8 og 9 (OV48, 50, 52, 54, 56, 75, 77, 79 og 81) Husk å ta ut sykler fra sykkelboden dagen før dugnaden.

 • Feiing av uteområdet og garasjer

  Publisert 10. apr. 2019

  Tid: 08:00 - 17:00, Garasjefeiing.

  Førstkommende mandag 15 april blir alle veier og parkeringsplasser feid med feiebil. Grus fjernes fra plenene i dagene før feiing. Garasjene feies med feiebil mellom kl. 08.00 og 17.00 på oppsatte datoer. For at feiingen skal bli effektiv, er det viktig at alle kjøretøy parkeres ute, og at gjenstander er fjernet fra garasjebåsen. NB! Det kan komme vann inn i bodene. Følgende dager pr bygg er satt opp: Bygg 7 og 8 Tirsdag 30 april Bygg 1 og 3 Torsdag 2 mai Bygg 2 og 4 Fredag 3 mai Bygg 5, 6 og 9 Mandag 6 mai

 • Velkommen til årsmøte på Persbråten VG skole

  Publisert 02. apr. 2019

  Dagen er kommet for årets årsmøte kl. 17.30. Inngangen er som vist på bildet og skilt vil bli satt opp med Ullernåsen Boligsameie som viser veien til inngangen. Etter årsmøtet vil GET svare på spørsmål vedr installasjon av røykvarslerne og bredbånd/ TV. Vel møtt.

 • Innkalling til oppgangskontaktmøte

  Publisert 31. mar. 2019

  Tid: 19:00 - 20:30, Styrerommet UBS ( Vaktmesterboden)

  Det innkalles herved til oppgangskontaktmøte i Styrerommet UBS. Dagsorden: 1. Velkommen/Styreleder 2. Status fase 2 og veien videre /Styreleder/Daglig leder 3. Brannplan og brannøvelse / Daglig leder 4. Den daglige drift og samarbeidet med oppgangskontaktene /Daglig leder 5. Dugnad 6. Eventuelt /Alle Vel møtt!

 • Hensetting av kasserte/avskiltede biler

  Publisert 28. mar. 2019

  Det har i senere tid vært flere tilfeller av at seksjonseiere parkerer kasserte eller avskiltede biler på våre felles parkeringsplasser. Bilene blir gjerne stående til seksjonseier får pålegg om fjerning, eller bilen blir borttauet (etter 72 timer fra hensetting). Styret anser denne typen beslagleggelse av fellesarealene som illojal og lite hensynsfull overfor øvrige seksjonseiere, og oppfordrer på det sterkeste om at seksjonseiere avstår fra denne praksisen. Alle biler som er hensatt på denne måten vil bli borttauet for den ansvarliges regning og risiko.

 • Innkalling til ordinært årsmøte på Persbråten Skole

  Publisert 25. mar. 2019

  Tid: 17:30 - 20:30, Aulaen på Persbråten Skole, Gamle Hovsetervei 1.

  Det innkalles til ordinært årsmøte 2 april kl. 17.30 i Aulaen på Persbråten Skole, så det blir ikke samme sted som i fjor. Det er begrensede parkeringsplasser mot betaling utenfor skolen, om du ikke ønsker å gå, kan buss nr. 46 fra Ullerntoppen benyttes. Vel møtt.

 • AKTIVERING AV GET SAFE RØYKVARSLERE AVVENTES.

  Publisert 18. mar. 2019

  De siste ukene har det blitt installert røykvarslere i nesten alle leilighetene i sameiet, og vi har fått mye gode tilbakemeldinger på installasjonsarbeidet. Det har vært god fremdrift på installasjonen, men det har dukket opp noen uforutsette utfordringer med trådløs dekning i flere av byggene både for den trådløse kommunikasjonen mellom røykvarslerne og for 4G dekning. Systemet benytter 4G for å sende signaler til alarmstasjonen Safe4. Get har behov for å gjøre ytterligere installasjoner i ukene fremover for å sikre at tjenesten blir 100% stabil før vi aktiverer fellesvarsling og signaloverføring til alarmstasjon. Det vil installeres flere røykvarslere i trappeoppgangen for å forsterke det trådløse nettverket, samt at det vil gjøres tiltak for å forbedre 4G kvaliteten på systemet. Røykvarslerne som er installert i alle byggene vil fungere lokalt, men de vil ikke være sammenkoblet med naboene eller alarmstasjonen Safe4. Sameiet vil ikke bli belastet noen ekstra kostnader med dette. Get beklager forsinkelsen og vil komme tilbake med mer informasjon i ukene fremover.