Oppslagstavle for Ullernåsen Boligsameie

 • Fjerning/justering av trær og busker

  Publisert 15. jun. 2015

  Sommeren nærmer seg og busker og trær viser seg i all sin prakt. Dette til glede for mange og sjenanse for enkelte. Vi har en stor eiendom å vedlikeholde i sameiet og det vil alltid være forskjellige interesser da vi har mange mennesker som vi alle skal forholde oss til. Som ansvarlig for å forvalte sameiets interesser ønsker jeg å være mest mulig demokratisk til beslutninger som berører mange. Jeg har mottatt en del henvendelser med ønske om å fjerne enkelte trær samt redusere høyden på andre. Ønsker imidlertid at alle skal kunne gi innspill til hva de evt ønsker fjernet samt hva de evt absolutt ikke ønsker fjernet før det iverksettes tiltak for dette. Ber derfor om at de som har noen formeninger om dette velger fanen ”Kontakt” og deretter ”Busker og trær” og sender meg evt innspill rundt dette. Frist 24.06.15. Ved evt spm kontakt daglig leder på 9302 0001, evt via fanen ”kontakt” og ”daglig leder.” Fortsatt god sommer!

 • Endring på navn i ringetablåer

  Publisert 15. jun. 2015

  Fredag 12.06.15 ble alle ringetablåene endret ut fra ønskede endringer til de som har gitt beskjed om dette. Dersom det er noen som ønsker endringer i etterkant er rett person å kontakte via mail til daglig leder, ref fanen "kontakt" på våre websider.

 • Nyhetsbrev nr 17 fra Selvaag Prosjekt

  Publisert 12. jun. 2015

  Fremdriftsplan for de kommende 3 ukene er nå lagt under fanen "Praktisk info". Du finner det under Selvaag, evt sør på rundskriv i søkefeltet til høyre eller klikk på følgende link, https://ullernaasen.lettstyrt.no/#/praktisk_info/105

 • Informasjon vedr el arbeid til beboere i bygg 2 (Ullernkammen 25 - 27)

  Publisert 10. jun. 2015

  Utskifting av hovedstrømsledninger frem til alle sikringsskap og bytte i sikringsskap starter innen kort tid. For å forsterke kapasiteten til sikringsskapene for beboerne skal alle hovedstrømsledninger frem til sikringsskapene i Ullernåsen Boligsameie økes. Disse kommer fra hovedfordeling i kjelleren og går i skjulte rør opp til alle sikringsskapene. Se vedlegg for nærmere informasjon.

 • Uro natt til søndag - bygg 1 (Ullernkammen 17 - 23)

  Publisert 08. jun. 2015

  Flere beboere i bygg 1 har varslet om fotspor i blomsterkasser og bråk på terrasser natt til søndag. Etter nærmere undersøkelser viser det seg at det har vært en person som av ukjente årsaker har lekt seg med å klatre/ hoppe fra bodtak til blomsterkasser m.m. Politiet ble tilkalt av en bekymret beboer og fanget en mann som løp ned i Mærradalen med en vinflaske i hånden. Selvaag Prosjekt er bedt om å sikre tilgang til stillas bedre for at slike episoder unngås i tiden som kommer. Dette til orientering.

 • Endring i fremdriftsplanen for stillas på byggene.

  Publisert 07. jun. 2015

  I forhold til opprinnelig fremdriftsplan skulle det nå bygges stillas på østveggen av bygg 1, UK 17-23. Det byttes til at det er østveggen på bygg 9, OV 75-81 som blir neste bygg ut. Bygg 9 overtar stillaset som idag står på østveggen av bygg 6 (UK 24-28). På sistnevnte bygg er det snart klart for fjerning av presenningen, så morgensolen igjen kommer inn i leilighetene! Fra onsdag 10. juni demonteres stillas på vestsiden av bygg 7, OV 52-56 Dette flyttes over til østveggen av samme bygg, men dekkes ikke inn med plast. Når arbeidene skal starte opp vil det bli plastbeskyttelse inn mot balkongvegger og vinduer som på vestveggen, men plastduken utvendig kommer ikke opp med mindre det blir kaldt.

 • Sommerferie for rehabiliteringsprosjektet

  Publisert 05. jun. 2015

  Til orientering vil Selvaag Prosjekt samt alle underleverandører ta ferie i uke 29, 30 og 31. Dvs at det ikke vil være noen byggeaktivitet i sameiet i denne perioden. God sommer!

 • Vann i garasjer

  Publisert 03. jun. 2015

  Det er flere som har kommentert at det renner vann inn i garasjene ved større nedbørsmengder. Tidligere forsøk med å rense rister og avløp har kun fungert kortere perioder. TT Teknikk var hos oss i dag og spylte en del av kummene og avløpsrenner. Dette hjelper nok litt, men kummer må også tømmes for jord og møkk. En sugebil er bestilt som vil fjerne dette innen kort tid. Dette til orientering.

 • Sommerfest avlyst i år grunnet rehabiliteringsprosjektet

  Publisert 03. jun. 2015

  Grunnet litt "kaotiske" tilstander i sameiet om dagen velger vi å avlyse årets sommerfest. Vi lover imidlertid en skikkelig fest til neste år hvor vi feirer både sommeren og ferdigstillelse av fase 1 av rehabiliteringen. Fortsatt god sommer!

 • Rundskriv 2/2015

  Publisert 27. mai. 2015

  Rundskriv 2/2015 (andre utgave etter årsmøtet i 2015) er klart og legges i alle postkasser i løpet av dagen/ morgendagen. Ta gjerne kontakt dersom du har noen spørsmål relatert til dette. Rundskrivet finner du under fanen "Praktisk info" eller ved å kikke på følgende link https://www.filepicker.io/api/file/R2OugNkSnClM1nvOQOfg I rundskrivet er det henvist til prospektet som ble laget i forbindelse med rehabiliteringen. Dersom du ønsker å kikke på dette finner du det under fanen "Praktisk info" eller her https://www.filepicker.io/api/file/rovv0ahQneS4g8EJH50Q Begge dokumentene finner du forøvrig også ved å søke på dokumentnavnet i søkefeltet til høyre.