Oppslagstavle for Ullernåsen Boligsameie

 • Varsling om strømutkobling i forbindelse med oppgradering el anlegg

  Publisert 08. jul. 2015

  Vedlagt oversikt viser når det vil være strømutkoblinger i forbindelse med oppgradering av el anlegg i sameiet. Viktig at dere er kjent med dette. Oppslag vil også bli hengt opp på oppslagstavle i inngangspartiene i forkant av utkoblingen. Strøm vil være utkoblet mellom kl 07:00 og kl 17:00 på tidspunkter nevnt i vedlegget.

 • Sommer og ferie i Ullernåsen Boligsameie

  Publisert 07. jul. 2015

  Som nevnt i tidligere oppslag vil det ikke være noen byggeaktivitet i uke 29, 30 og 31 fra Selvaag sin side. Blir således lite trafikk og rolige uker i sameiet fra neste uke. Vaktmester Tore Nilsen vil være tilgjengelig gjennom hele sommeren da han tar ferie først utpå høsten. Jeg starter ferien 08.07. og vil kun sporadisk sjekke mail. Er evt tilgjengelig på SMS/ telefon dersom det er noe som haster. Ønsker dere alle en fantastisk sommer! Mvh Eldar Sofienlund Daglig leder Ullernåsen Boligsameie

 • ELBIL OG LADEMULIGHETER (3)

  Publisert 06. jul. 2015

  Vi har gleden av å informere om at styret i dag har fattet en beslutning mht lademuligheter for elbiler i sameiet. I forbindelse med arbeidet med nye stigeledninger m.m. som gjøres av DE-elektro vil det samtidig bli bygget ut hensiktsmessig infrastruktur og plassert ut elektronikk for sikker lading av elbiler. Dette er en relativt stor investering, men det gjør at vi i løpet av tredje kvartal kan tilby alle som har elbiler i dag samt i en god periode fremover lademuligheter. Investeringen må dekkes av de som vil benytte seg av lademulighetene i form av en gitt kostnad for tilknytning. Det vil deretter være en fast pris per måned for kvartalsvis bruk som faktureres fra sameiet sammen med annen faktura fra forretningsfører. Grunnet kapasitetsbegrensninger i strømnettet inn til sameiet vil det i første omgang ikke være mulig med høyere hastighet enn 3,6kW enfas. De som ønsker å etablere et ladepunkt må sende en søknad til styret om dette. En mal vil bli utarbeidet og lagt ut på nettet etter sommeren. Det vil ikke være lov å benytte motorvarmerkontakt for lading av elbiler. De som har spørsmål vedr elbil og lademuligheter bes benytte "kontaktfanene" og velge "Elbil" i rullegardinen.

 • Selvaag Prosjekt informerer

  Publisert 06. jul. 2015

  Til orientering vil det bli satt opp stillas på bygg 6 (Ullernkammen 24 til 28) og bygg 5 (Ullernkammen 18 - 22) i august. Stillas bygges ned fra bygg 6 denne uken. Settes opp på vestvegg i august, men dekkes ikke inn med presenning fra start. Stillas på bygg 5 flyttes fra øst til vest i løpet av august /september. Dette har konsekvens i forhold til rydding av boder på de veggene der stillas monteres, så bodene må være ryddet i nr 6 innen 15. august. Grunnet ferieavvikling vil det ikke være noe aktivitet i uke 29, 30 og 31. Selvaag Prosjekt ønsker alle en god sommer! Mvh Selvaag Prosjekt

 • Nye sykkelstativer og fjerning av sykler i de gamle stativene.

  Publisert 01. jul. 2015

  Tid: 09:00 - 10:00, Ullernåsen

  Som sikkert mange av dere har fått med seg har det blitt plassert ut nye solide sykkelstativer rundt i sameiet. Vi ønsker derfor å fjerne de gamle stativene. Utfordringen er at det står noen sykler låst fast i disse enkelte steder. Ber derfor de av dere som er eiere av syklene om å flytte dem til nytt stativ slik at vi får fjernet det gamle stativet. Grunnet sommerferie settes frist til 15.08.15. Etter denne datoen vil lås bli klippet og sykler plassert på lager hos sameiet. God sommer!

 • Vedr informasjon om tilpasning av busker og trær

  Publisert 29. jun. 2015

  Takker for mange innspill vedr fjerning/ justering av busker og trær, ref oppslag på vår hjemmeside samt på oppslagstavle i inngangene. Basert på antall henvendelser så skjønner jeg at dette er noe som engasjerer mange og engasjerte beboere seter vi stor pris på. Prosessen videre blir at alle innspill systematiseres før de overleveres Utegruppen med Vermund Nilsen som leder. Jeg vil deretter få Utegruppens innstilling som underlag for det videre arbeidet. Noen grep vil bli tatt allerede til høsten. Andre større inngrep vil trolig bli gjort i fase 2 av rehabiliteringen, ref styrets presentasjon av planer for uteområder på sameiermøtet. Ta gjerne kontakt med Vermund direkte via "Kontaktfanen" under og velg "Utegruppens leder."

 • Montering av garasjeport i bygg 3 (Ostadalsveien 66 - 72)

  Publisert 29. jun. 2015

  Midlertidig stegning av garasje i forbindelse med tilpasning for ny garasjeport. Gjelder i perioden 06. juli kl 07:00 til 9. juli kl 17:00. Se vedlegg for nærmere info

 • Elbil og lademuligheter (2)

  Publisert 24. jun. 2015

  Viser til tidligere oppslag vedr lademuligheter for elbil. Vi er godt kjent med at det begynner å bli mange som etterlyser en løsning for lading av elbiler i sameiet, fortrinnsvis i egen garasje. Dessverre er dette ikke så enkelt som det tilsynelatende kan virke som. Det er begrenset kapasitet på strøm inn i de ulike bygningene i sameiet. En oppgradering fra Hafslund vil koste flerfoldige hundretusener og må unngås. Et forslag ble presentert på styremøtet 22.06. Styret ønsker imidlertid at det gås en runde til for å finne en bedre løsning. Som nevnt vet vi at dette er et sterkt behov for enkelte av dere og dette har således høy prioritet hos daglig leder. Som tidligere oppgitt er målsetningen at dette skal være klart i løpet av tredje kvartal 2015. Prinsippet er fortsatt at det er de som trenger lading til elbil som skal bekoste dette. Sameiet som helhet skal ikke pådras kostnader relatert til dette. For nærmere spørsmål; kontakt daglig leder via "Kontaktfanen" under.

 • Det er jubelens dag for alle i Ostadalsveien 58 - 64

  Publisert 20. jun. 2015

  Tid: 15:00 - 16:00, Garasje Ostadalsveien 58 - 64

  Fredag 19.06 klokken 15:00 ble garasjen åpnet for parkering igjen. Dette er også informert med oppslag i inngangspartiene. Det vil fortsatt pågå arbeid med lysmontering, så vis hensyn. Det oppfordres om at alle beboere sjekke at boder er låst. Dersom det oppdages skader eller mangler av noen slag så bes dette tas med daglig leder (via kontaktfanen under). Noen vil fortsatt mangle lys og strøm i boder, dette henger sammen med nye el-tavler som skal monteres opp etter sommerferien. Mvh Kaare Rudshagen Selvaag Prosjekt

 • Åpent hus

  Publisert 16. jun. 2015

  Tid: 17:00 - 18:00, Vaktmesterboden

  Minner om Åpent hus hvor beboerne kan stille alle type spørsmål til representanter fra styret.