Oppslagstavle for Ullernåsen Boligsameie

 • Støy og bråk!

  Publisert 09. feb. 2021

  Hei, 

  I den senere tid har det foregått en del oppussing i flere seksjoner. Det er fint at folk gjør det trivelig for seg selv, det gagner dem selv og oss. Ulempene er at det støyer, og lyden sprer seg i betong konstruksjoner. Dette er et problem.  

  I disse dager hvor landet vårt står litt på halvtolv, der mange har hjemmekontor, følger undervisning over nett og har møter på Teams, blir bygg støy et ekstra irritasjonsmoment. 

  Derfor er det ekstra viktig at vi kommuniserer godt med hverandre. Dere som har støyende arbeide må fortelle det til dem andre i bygget, hvor og når dere skal borre, pigge eller drive annet støyende arbeide som dere vet er til sjenanse for naboene. 

  Denne informasjon kan dere henge opp på oppslagstavla som hver oppgang er utstyrt med. Ellers kan vi jo minne om at i vedtektene står det: 

   

  2. Ro og orden 

  2.1 Av sameiets vedtekter fremgår det at seksjonseierne plikter å overholde ordensreglene fastsatt av sameiet. Generelt gjelder at en seksjon bare kan benyttes til boligformål (se imidlertid pkt 2.2).  

  2.2 Seksjonseierne plikter å sørge for ro og orden i og utenfor egen seksjon. Seksjonene må ikke brukes på en måte som er til sjenanse for andre. I tidsrommet kl.23.00 -07.00 må det vises særlighensynsfullhet. Musikk og sangundervisning, dagmammavirksomhet eller annen næringsvirksomhet som kan være til sjenanse for naboer, tillates kun etter skriftlig samtykke fra naboene og styrets godkjennelse. Alminnelig hjemmekontor og lignende er tillatt. 

  2.3 Det må utvises hensynsfullhet ved boring, banking og bruk av annen støyende redskap. Slik aktivitet skal ikke forekomme i tidsrommet 23.00 -07.00 alle dager. 

  Slik som situasjonen er i dag, oppfordres alle til å holde alle “røde” dager i kalenderen fri for byggebråk. Fortell alle hva du har tenkt til å gjøre og hvor lenge. Da opprettholder vi det gode naboskapet som vi alle er så glad i, og som er nødvendig for vår trivsel.  

  Hilsen

  Arne Jensen

  daglig leder

   

 • Årsmøte 2020

  Publisert 29. jan. 2021

  Til seksjonseierne i Ullernåsen Boligsameie,

  Ordinært årsmøte 2020

  Det vises til eierseksjonslovens § 41: ”Ordinært årsmøte skal holdes hvert år innen utgangen av juni. Styret skal på forhånd varsle seksjonseierne om dato for møtet og om siste frist for å innlevere saker som ønskes behandlet.”

   

  Ullernåsen Boligsameie vil avholde ordinært årsmøte

   

  07. april 2021.

  I forkant av møtet vil du motta en formell innkalling med informasjon om tidspunkt og hvor møtet skal avholdes. Med utgangspunkt i dagens smittesituasjon og usikkerhet så planlegger styret for en digital gjennomføring. Avstemmingen vil da holdes åpent 10 dager fra 07. april.

  Alle forslag som seksjonseier ønsker behandlet av årsmøtet må være mottatt av styret senest

  25. februar 2021.

  For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes behandlet av årsmøtet må det:

  -       gå klart frem at saken ønskes behandlet av årsmøtet

  -       formuleres et konkret forslag til vedtak som det kan stemmes over

   

  Forslagsstiller anbefales å oppgi kontaktinformasjon (mobil/e-post) for eventuelle avklaringer/spørsmål knyttet til forslaget. Navnet på forslagsstiller vil fremkomme i saksfremstillingen.

   

   

  Forslag sendes til:

  post@ullernaasen.no eller digital via Vibbo.no.

   

   

   

   

  Hilsen

  Ullernåsen Boligsameie

  Styret

  20.01.2021

 • Ny daglig leder fra 1.januar 2021

  Publisert 22. nov. 2020

  Hei alle,

  Styret har gjennomført en omfattende ansettelsesprosess, med bistand fra et rekrutteringsselskap, for å finne en ny daglig leder til sameiet vårt. Det har vært flere intervjurunder og etter siste runde satt vi igjen med flere gode kandidater.

  På bakgrunn av det har Styret gleden av å informere om at vi har ansatt Arne Jensen som ny daglig leder i sameiet. Arne har bakgrunn som grafiker og ingeniør, men har de siste 10 årene jobbet med eiendomsdrift. Han har bred erfaring fra drift av bygningsmasse, prosjektledelse og koordinering av personell. Arne er en "handy ingeniør" som liker tekniske utfordringer og kundebehandling. Styret opplever Arne som en kompetent, driftig og veldig trivelig mann. Vi gleder oss til han skal begynne. Tiltredelse er 1.januar 2021.

 • sykkelboder - Bytte av hengelåser

  Publisert 02. des. 2020

  Det har vært mye problemer med defekte hengelåser på sykkelboder, disse ble derfor erstattet med kodelåser, koder er sendt ut til de respektive byggene som ligger i nærheten, skulle det være slik at noen benytter boder som ikke ligger i nærheten til deres bygg, og dermed ikke allerede har fått tilsendt koder, så gi beskjed så blir dette oversendt.

  Mvh

  UBS

 • Innbrudd i sameiet

  Publisert 19. nov. 2020

  Natt til torsdag 19 november ble det begått et større innbrudd i bygg 1, Ullernkammen 17-23, så langt ser det ut til at det "kun" er i garasjen med tilhørende boder, både for sameiere og UBS sine lagre, i tillegg er det rapportert om en stjålet bil og innbrudd i en annen.

  Politiet har vært på stedet og anmelder saken.

  Alle bes sjekke status på sine boder og rapportere inn her på hjemmesiden om eventuelle saker som er stjålet, merk e-posten med saksnummer: 15297588.

  Fint om alle er litt ekstra oppmerksomme, og samtidig unngår å la dyrbare eiendeler ligge åpent i bilen.

  Med beste hilsen

  Thomas Parr

  Styreleder

  UBS

 • Velkommen til tenning av julegranen

  Publisert 19. nov. 2020

  Hei alle gode naboer,

  I år, kanskje mer enn noen gang, trenger vi å lys i mørketiden. Styret ønsker derfor ekstra varmt velkommen til tradisjonsrik julegrantenning (i smittevennlig innpakning) første søndag i advent kl 15.30 utenfor vaktmesterboden.

  Håper vi sees.

 • KORT OPPDATERING OM HØYSPENTLINJEN!

  Publisert 27. okt. 2020

  Som kjent har sameiet nedsatt en arbeidsgruppe (Ragnvald Nærø er leder av denne gruppen) som følger med på Statnetts planer for oppgradering av høyspentnettet til Oslo.

  Det foreligger to alternativer som begge krever konsesjon: Alternativ 1. Oppgradert høyspentlinjen gjennom vårt sameie, Alternativ 2. Nedgravd kabel eller tunnel til Smestad. Sameiet ved styret har avgitt høringsuttalelse til fordel for alternativ 2.

  Det er NVE som gir konsesjon, og det er forventet avklaring fra NVE på nyåret - i beste fall.

  I forbindelse med behandling av høringsuttalelsene har NVE kalt inn Oslo og Bærum kommuner til innsigelsesmøter, som er vanlig i kompliserte saksprosesser som dette. Både Oslo og Bærum er mot luftledning, altså alternativ 1.

  NVEs referat fra dette møtet er vedlagt her. Oppsummert forteller referatet at begge kommuner står på sitt opprinnelig ønske om nedgrav kabel eller tunnel, og at denne saken mest sannsynlig vil ende i Olje og energidepartement, som er ankeinstans - om NVE gir konsesjon til Statnetts anbefalte alternativ som er luftspenn, alternativ 1.

  VURDERINGEN ER AT DETTE GÅR VÅR VEI, MEN AT DET KAN TA TID FØR ENDELIG OG RIKTIG BESLUTNING BLIR TATT.

  Se disse linkene for mer detaljer:

  https://www.baerum.kommune.no/.../postliste/wfinnsyn.ashx...&

  Anbefaler å lese referatet, som gir best oversikt: https://www.baerum.kommune.no/.../post.../wfdocument.ashx...&

 • KANDIDATER TIL STYRET?

  Publisert 27. okt. 2020

  Til våren skal sameiet velge nytt styre. Dette skjer på sameiermøtet som normalt avvikles i mars/april. Flere styremedlemmer står på valg i år, og valgkomitéen har begynt sitt arbeid med å sette sammen forslag til neste års styre i Ullernåsen boligsameie. 

   

  Dersom du har innspill til hvem du mener bør sitte i styret, eller om du selv kunne tenke deg å være kandidat, bes du ta kontakt med valgkomitéens leder, Ragnvald Nærø, på telefon 9008 03 03 eller på e-post: ragnvaldnaero@gmail.com

   

  Valgkomiteen i inneværende periode består av Ragnvald Nærø, Hallvard Bragge og Heidi Gjerde Lester. 

   

  Det er styret som foreslår medlemmer til valgkomitéen, som også skal velges av årsmøtet. Dersom du har forslag til medlemmer i valgkomitéen, bes du ta kontakt med styrets leder.

 • Ringetablå - Ringeklokker

  Publisert 20. okt. 2020

  Ved oppgradering av inngangspartier og dermed nye ringetablåer, ble det i sin tid avgjort at navn skulle legges inn pr boenhet, flere leiligheter har flere navn oppført.

  Praksisen har vært at daglig leder har utført dette én gang pr måned. Vi ser nå at dette er meget tidkrevende, samt at ringetablåene får stor slitasje ved re og demontering hver gang dette skal gjøres, dermed blir kostnaden for stor for at denne praksisen kan fortsette.

  Vi har diskutert denne problemstillingen med leverandøren, og den normale måten å drifte og vedlikeholde dette på, er ved å legge inn et nummer pr boenhet, da med en navneliste som henger innrammet på innsiden av vinduet ved inngangsdørene, en endring kan da gjøres på få minutter, og beboere vil oppleve dette som en raskere og bedre oppfølgning.

  Styret har vedtatt at dette endres så snart det lar seg gjøre, og en varsel om dato for dette blir sendt ut i forkant.

  Med vennlig hilsen

  Styret

  UBS

 • INFOSKRIV FRA STYRET

  Publisert 19. sep. 2020

  Kjære alle naboer,

  Det har vært en underlig vår og sommer for oss alle, og den nye normalen vi lever i tilsier at godt naboskap om mulig har blitt enda viktigere.

  La oss fortsette med å ta vare på hverandre, vær rause og bry oss om hverandre. Det er spesielt viktig i disse dager når mange er både mer ensomme og mer engstelige enn vanlig. 

   

  Nyhetsoppdateringer fra styret vil i fremtiden fortrinnsvis distribueres digitalt her på Lettstyrt, men dette skrivet leverte styret også ut i alle postkassene. Vi vil oppfordre alle sameiere til å bruke sameiets nettside på Lettstyrt: https://ullernaasen.no Her finner dere stort sett all informasjon dere trenger om sameiet vårt og der er det også mulig å kontakte styret og daglig leder direkte. 

   

  Vi bor i et stort sameie med over 400 leiligheter, og det kommer en hel del henvendelser til styret. Vi jobber kontinuerlig med å svare ut, og vi beklager om det noen ganger oppleves at det tar tid før man får svar. Med ny styreleder og flere nye styremedlemmer har det vært en hel del å sette seg inn i, men vi håper at vi skal få ned responstiden vår. Jørgen Faksvåg, som har vært ansatt i stillingen som daglig leder for sameiet, sa også opp sin stilling i juni, noe som ytterligere økte presset på styret. Vi er klar over at det er noen eldre uløste saker, dersom du er en av de som kanskje føler seg oversett så ville styret være takknemlig om du vil sende inn saken din på nytt på Lettstyrt. Skriv gjerne inn litt om historikken, ettersom Jørgen har sluttet så er det noen ganger vrient å, på kort tid, sette seg inn i alle enkeltsaker. 

  TFU- (Totalplan for Uteområdet)

  Sameiet gjennomfører både større prosjekter og daglig vedlikehold, driften er også preget av at det er større og mindre ting som tar opp tid. TFU har vært et slikt større prosjekt, det har vært driftet av daglig leder, i samarbeid med styret, Skaaret har vært entreprenør. TFU er nå (nesten) ferdig, og jammen har det blitt fint rundt oss! Asfaltering, beplantning, lekeplasser og ballplass, kantsteiner, ny belysning og opprydding i kratt og skog. Noen få ting gjenstår, blant annet bygging av nytt anlegg for avfallshåndtering på Ullernkammen siden og beplantning ved parkeringsplassen på oversiden av barnehagen. De fleste av dere som ferdes på denne siden av sameiet vårt vil også se at det gjenstår noe asfaltering på parkeringsplassen. Dette er ikke glemt, men vi har, i samråd med entreprenør, valgt å vente med å legge dette til alt arbeidet er ferdig. Slik unngår vi at den nye asfalten blir ødelagt av lastebiler og anleggsmaskiner. Den siste asfalten vil bli lagt neste sommer, og oppmerking av parkeringsplasser vil bli gjort når asfalten er lagt. 

   

  Avfallshåndtering Ullernkammen

  I påvente av ny søppelhåndtering på UK-siden så vil renovasjonsetaten sette ut midlertidige containere (foreløpig 3 stk) ved siden av der det i dag står papircontainere. Det vil da være noen færre gjesteparkeringsplasser tilgjengelig, skiltet som indikerer privat parkering skal settes opp igjen, og styret ser på muligheter for å opprette noen flere parkeringsplasser mellom bygg 1 og 2.

   

  Fra uke 36 vil søppelsjaktene i Ullernkammen bli låst av. Tiden for å kaste søppel på sokkelesten er definitivt forbi - vi får heller sørge for å ta på oss skritt-telleren når vi skal ut med søppelet. Det permanente avfallsanlegget er forhåpentlig klart på nyåret. Det blir hengt opp lapper i oppgangene om at søppelsjakten ikke må brukes, og det er viktig at dere følger dette. Dersom søppel kastes etter dette vil det bli liggende, og vi vet alle hvor utrivelig det blir med søppel som ikke blir tømt. Sjaktene skal vaskes grundig før de låses helt av. 

   

  Lekkasje på takene

  Siden fase 1 av rehabiliteringen ble ferdigstilt har det oppstått mange lekkasjer, på flere tak, inn til flere beboere. Det har utvilsomt vært en stor påkjenning for de berørte eierne av disse leilighetene. Fokuset for styret har vært å få dette ordnet sammen med vår entreprenør, men det har vist seg å være et meget komplekst og sammensatt problem. Per august 2020 er vi nå forhåpentligvis i sluttfasen med de siste utbedringene, og dermed forhåpentligvis også et nært forestående sluttoppgjør. Arbeidet med disse lekkasjene har tatt mye tid og energi fra både styret og daglig leder. Målet er nå at dette vil være et avsluttet kapitel i løpet av høsten. 

   

  Reparasjon/oppgradering tak over inngangspartier

  Det er de siste årene utført bytte av panel og tak ved inngangspartiene, dette vil vi fortsette med fremover, det vil samtidig bygges nye eller oppgradere og reparere tak over inngangsdører. Det vil i løpet av nær framtid bli utarbeidet en tilstandsrapport på de gjenstående arbeidene.

  Vaktmester

  Sameiet har i den siste tiden hatt en fast vaktmester som har vært hos oss 3 dager per uke. Styret har besluttet å øke hans tilstedeværelse til 4 dager hver uke. Jan Ove Kvernberg er utdannet taktekker og kan bistå med tekkingen av bodtak og reparasjon av inngangspartier. Han skal også hjelpe til med å utføre reparasjoner og bytte av sluk/rør som avhjelper overvann på terrassene.

   

  Ny daglig leder

  Styret jobber med å finne en permanent løsning for å erstatte Jørgen som daglig leder. Styret har satt sammen en arbeidsgruppe som utarbeider en stillingsbeskrivelse for å utlyse stillingen. Styreleder Thomas Parr har tatt på seg daglig leder sine oppgaver ut oktober. 

   

  Styrearbeid

  Styret har brukt de siste månedene godt. Vi har hatt flere møter, både digitale møter og fysiske møter. Vi begynner å få en bedre oversikt over det arbeidet som må gjøres, hvor fokus må ligge i den nærmeste fremtid og også hvilke prosjekter vi bør vente med. Det er mye prosjekter og arbeid som pågår i sameiet kontinuerlig og det dukker stadig opp nye ting. Styret jobber etter en visjon om å være tilgjengelige, involverte og oppdaterte og målet er at vi sammen med den nye daglig lederen skal skjøtte/drifte sameiet på best mulig måte.  

   

  Styret har åpent hus i vaktmesterboden med jevne mellomrom. Her er alle sameiere velkomne for å få informasjon og stille spørsmål til styret. 

   

  Denne høsten er det åpent hus: 

  Torsdag 8.oktober fra kl 18

  Tirsdag 10.november fra kl 18

  Tirsdag 15.desember fra kl 18

   

  VELKOMMEN!