Oppslagstavle for Ullernåsen Boligsameie

 • Informasjon om feiing, utevann, dugnad, Isekk, søppel og utsatt oppgangskontaktmøte

  Publisert 17. apr. 2020

  FEIING GARASJE
  Garasjene feies med feiebil mellom kl. 08.00 og 17.00 på oppsatte datoer.
  For at feiingen skal bli effektiv, er det viktig at alle kjøretøy parkeres ute, og at gjenstander er fjernet fra garasjebåsen. NB! Det kan komme vann inn i bodene.

  TIRSDAG 21 APRIL BYGG 2, 3 OG 4
  Ullernkammen 25 og 27.
  Ostadalsveien 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70 og 72.

  ONSDAG 22 APRIL BYGG 1, 7 OG 8
  Ullernkammen 17, 19, 21 og 23.
  Ostadalsveien 48, 50, 52, 54 og 56.

  TORSDAG 23 APRIL BYGG 5, 6 OG 9
  Ullernkammen 18, 20, 22, 24, 26 og 28.
  Ostadalsveien 75, 77, 79 og 81.

  FEIING PARKERINGSPLASSER UTE FREDAG 24 APRIL.

  ----------------------------
  UTEVANN
  Kranene til utevannet blir satt på innen neste fredag 24 april. Om det er lekkasje må uken etter benyttes til utbedring slik at alle kraner skal ha vann innen 1 mai.
  Oppgangskontakter bes om å ut og koble til slangetrommel som er utlevert og skal stå i søppelrommet i oppganger. De som ikke har søppelrom har egen plassering for slangetrommel, sammen med gardintrapp og spade.

  ----------------------------
  DUGNAD
  Dessverre kan sameiet ikke gjennomføre dugnad i år som følge av smittefaren fra alle hjelpemidler som er tilgjengelig under dugnaden.
  De som ønsker å bidra til egen dugnad kan benytte eget utstyr som raker og spader mm.

  Sykkelboder blir ikke ryddet i vår, sykler som ikke benyttes bes lagret i egen bod slik at det ikke blir fult.

  Skaaret Landskap som har sommer skjøtsel vil yte ekstra slik at sameiet fremstår presentabelt til 17 mai og sommeren.

  ----------------------------
  ISEKK OG SØPPEL
  Styret vil minne på alle sameiere om regler for Isekk eller liknende. Se https://ullernasen.lettstyrt.no/info_pages/2525

  Vaktmester må til stadighet rydde opp søppel som er hensatt ved de nedgravde containerne på Ostadalsveisiden. Det minnes på at større avfall må leveres på gjenvinningsstasjon av hver enkelt sameier.

  ----------------------------
  OPPGANGSKONTAKTMØTE UTGÅR
  Vårens møte som er satt til 21 april må dessverre utgå som følge av forbud mot å samles i et slikt møte. Oppgangskontakter bes sende inn saker via hjemmesiden om det ikke kan vente til høstens møte.
  Styret vil fortløpende informere om sameiets tiltak som iverksettes og viser utover dette til årsmøteinnkallingen.

  ----------------------------
  UTLEVERING AV NYE PORT ÅPNERE HOS JOKER
  HUSK! Ta med legitimasjon.
  Utlevering av port åpnere for de som bestilte før 29 mars og har fått tilgang til telefon åpning av port. Det vil bli sendt ut sms byggvis kvelden før port åpner kan hentes.
  Mandag 20 april Bygg 1 og 2
  Tirsdag 21 april Bygg 3 og 4
  Onsdag 22 april Bygg 5 og 6
  Torsdag 23 april Bygg 7 og 8
  Fredag 24 april Bygg 9

  ----------------------------
  Informasjon om oppstart og fremdrift på uteområdene iht TFU-plan (totalplan for uteområdene) vil komme når dette er utarbeidet og klart.
 • Digital gjennomføring av sameiets ordinære årsmøte 2020 

  Publisert 14. apr. 2020

  For å redusere risiko for ytterligere smitte av koronavirus vil det ordinære årsmøte i Ullernåsen Boligsameie bli avholdt digitalt ved hjelp av OBOS sin årsmøtemodul på Vibbo.no.
  I den ekstraordinære situasjonen Norge og verden for øvrig er i, mener styret og OBOS at dette er en god og trygg løsning for å få gjennomført årsmøtet denne våren. 
  Vi må begrense behandling til de lovpålagte sakene; godkjenning av årsregnskap og årsrapport, valg av tillitsvalgte og honorar til tillitsvalgte. Behandling av andre saker og innsendte forslag blir utsatt til
  et senere møte, forhåpentligvis til høsten., da disse fortjener en mer levende formidling og diskusjon.
  Vårt årsmøte åpnes 17.04.2020, og er åpent for avstemming i 10 dager, slik at siste dato for avstemming er 27.04.2020.

  Hvordan deltar du?
  Digital deltakelse:
  • Gå inn på Vibbo.no for å delta. Dersom vi har registrert ditt mobiltelefonnummer, vil du
  motta en SMS med lenke til møtet.
  • Trykk på lenken og delta i møtet. Der finner du årsrapporten og eventuelle andre vedlegg.
  • Du kan se gjennom sakene som skal behandles, komme med spørsmål og avgi din stemme.

  Analog deltagelse:
  • Kan du ikke delta på det digitale årsmøtet, anbefaler vi at du leverer vedlagte stemmeseddel
  til styret innen årsmøtet avsluttes.

  Velkommen til vårt første digitale årsmøte!
 • Ullernåsen Boligssameie har bestilt økt renhold i oppgangene

  Publisert 31. mar. 2020

  Bentes Rengjøring AS, som gjør rent i oppgangene våre, har takket ja til vår forespørsel om å doble sitt oppmøte i våre oppganger ukentlig. Den ene gang som idag for å gjøre rent alt, og den andre runden for å rengjøre håndløpere i trappen, dørhåndtak inn og ut av garasjen, og inngangsdøren. Dette for å redusere mulighet for smitte i våre fellesarealer. Tiltaket gjelder fra denne uken og inntil videre. Det vil koste sameiet ca 10000 ekstra pr mnd.

  Med vennlig hilsen
  Daglig leder og styret
 • Aktivering av telefon åpning av port, utlevering av fjernkontroller og ny registrering

  Publisert 31. mar. 2020

  Nesten 250 beboere benyttet anledningen å registrere seg i vårt nye system og nå oppfordres de som ikke har registrert seg å gjøre dette innen 30 april, selv om du ikke skal ha fjernkontroll. Det koster ingenting å være registrert eller å ringe for å åpne.

  Link til registreringsskjema frem til 30 april: https://bit.ly/2QXjRkJ
  Aktivering og utlevering av fjernkontroller vil bli utført i mai på registreringer i april.

  Registrering og endringer vil etter 30 april bli utført en gang pr mnd.

  TELEFON ÅPNING AV PORT
  De som er registrert vil få en sms med telefon nummer som porten kan åpnes med.
  NB! Husk +47 foran nummeret når du lagrer dette.

  UTLEVERING AV FJERNKONTROLLER
  Sameiet vil sende ut sms bygg for bygg når utlevering av fjernkontroller er klar til utlevering om ca 2-3 uker. Fjernkontroller vil være tilgjengelig for henting tom 30 april hos Bikkar på Joker i Ostadalsveien 75.
  Etter den tid vil fjernkontroller bli sendt i posten med ekstra gebyr for fraktkostnad.

  Nummer for hver port er som følger:
  UK17 +47 5800 0087 6249 (gjelder for bygg 1 og 2)
  UK18, 1 etg +47 5800 0087 6045 (gjelder for bygg 5 og 6)
  UK18, U etg +47 5800 0087 6046 (gjelder for de som leier garasjeplass i bygg 5 nederste etg)
  UK23 +47 5800 0087 6425 (gjelder for bygg 1 og 2)
  UK25 +47 5800 0087 6251 (gjelder for bygg 2)
  OV48 +47 5800 0087 6300 (gjelder for bygg 7 og 8)
  OV58 +47 5800 0087 6306 (gjelder for bygg 3 og 4)
  OV64 +47 5800 0087 6307 (gjelder for bygg 3 og 4)
  OV66 +47 5800 0087 6310 (gjelder for bygg 4)
  OV75 +47 5800 0087 6311 (gjelder for bygg 9)

  Du vil ikke ha mulighet å åpne port uten å sent inn registreringsskjema over hvilke telefon nummer som skal ha tilgang.
 • Åpning av lekeplasser og uteområder

  Publisert 30. mar. 2020

  Etter «føre-var prinsippet» og i påvente av konkret råd fra FHI besluttet styret 24. mars å stenge lekeplassene i sameiet. Vi har nå vært i kontakt med FHI og fått svar vedr retningslinjer for våre uteområder og lekeplasser. FHI sier i sitt svar at lekeplasser og områder for barn kan være åpne og styret gjenåpner derfor disse med umiddelbar virkning.

  FHI skriver videre at det er foreldres ansvar å passe på at barn holder avstand og gjennomfører håndhygiene etter å ha vært på lekeplassen. Da er risikoen veldig liten for at det overføres smitte på lekeplasser.

  Når det gjelder større barn/ungdom og bruk av f.eks. basketbanen så gjelder samme prinsipp her som for alle andre i samfunnet. Det skal ikke samles større grupper på mer enn fem personer (som ikke er i nærmeste familie) og prinsippet om avstand, hånd- og hostehygiene gjelder. Vi minner også om at ballspill etter kl 21 ikke er tillatt. Det er også foreldres ansvar å informere større barn og ungdom om gjeldende retningslinjer for smittevern, og vi minner om FHIs anbefalinger:

  • Begrense antall barn og ungdom som er sammen. Det er en fordel om det er de samme barna eller ungdommene som treffes.
  • Begrense varighet av lek/samvær (få timer).
  • Fortrinnsvis holde lek og samvær utendørs.
  • Vaske hender ofte, både før, under og etter lek, og ha god hostehygiene.
  • Barn og ungdommer med symptomer på luftveisinfeksjon holdes hjemme og bør ikke omgås med andre barn og ungdommer utenfor familien. Dette gjelder også ved milde symptomer.
  • For barn og ungdom som er i hjemmeisolasjon eller hjemmekarantene, gjelder egne anbefalinger. Se FHI.no.

  Vi håper med dette at hverdager og helger skal bli litt enklere for alle som skal kombinere hjemmekontor, hjemmeskole og hjemmebarnehage fremover.

  Med vennlig hilsen
  Styret
 • Raushet og hensyn i en krevende tid

  Publisert 25. mar. 2020

  Kjære sameier og nabo!
  Det er en krevende tid for mange i sameiet nå, av ulike grunner. Det er mange som er ufrivillig i hjemmekontor i sin bolig, som har sine barn hjemme fra skole og barnehage og som enten alene eller sammen med en partner skal få jobb, skole og hjem til å henge sammen. Andre sitter alene og er engstelige for alle nyhetene om smitte, sykdom og død. Det er ingen som får lov til å reise bort til hytta i helgen, eller andre steder, så vi er mange som bare er hjemme - hver dag, hele uken.

  Styret får mange henvendelser om at det foregår støyende oppussing flere steder som nå forstyrrer flere, og langt mer enn det normalt gjør. Til dere som pusser opp hjemme nå, så henstiller på det sterkeste vi kan om at dere utsetter støyende arbeider i leiligheten inntil videre.

  Til dere som fester og spiller musikk til langt på natt - det er fortsatt ikke i tråd med våre beboerregler, og vil bli påtalt i forhold til disse, men det er faktisk enda verre enn vanlig i denne perioden.

  Til dere som er bekymret i forhold til at for mange er på fellesarealene - styret kan ikke ta ansvar for å opprettholde reglene utendørs med patruljering og telling, så vårt eneste svar på de bekymringene er å stenge av lekeplasser og ballplass. Dette rammer igjen mulighet for lek og avveksling for de som er på hjemmekontor med barna hjemme fra skole og barnehage. Og forsterker utfordringene deres.

  Kort sagt: vis ekstra mye forståelse og raushet i denne krevende tiden. Gjør ditt for at det skal være mulig å holde ut i en krevende periode for alle, og gjør det du kan for at dine naboer skal ha det bra.

  Denne henstillingen ledsages av et bilde av Bikkar.
  Han er et forbilde på både raushet, velvilje og hjelpsomhet. Vær en Bikkar du også!

  Med vennlig hilsen
  Styret og daglig leder


 • Ang. bruk av fellesareal i Ullernåsen boligsameiet,

  Publisert 24. mar. 2020

  Vi i styret her i UBS følger med på FHI sine anbefalinger, og da vi ser at anbefalinger ikke blir overholdt av brukere av våre fellesareal må vi se oss nødt til å stenge av deler av fellesarealer hvor vi ser det samler seg mange på dag og ettermiddag, dette vil gjelde i denne perioden hvor vi alle må ta ansvar og begrense smitte.
  Det vil bli hengt opp plakater på begge de stedene vi har sett som nødvendig å stenge. Dvs at fra og med idag er basketballbanen og lekeplassene stengt. Vi har ingen mulighet til å følge opp dette, og håper at alle vil ha forståelse for dette strenge tiltaket.

  Vi i styrtet oppfordrer alle til å gjøre sitt for å begrense smitte og forholde seg til myndighetenes anbefalinger med å holde seg hjemme
 • Joker - levering av varer gratis til de som er i karantene

  Publisert 23. mar. 2020

  Kjære naboer og kunder,

  Først og fremst håper vi at dere alle holder dere friske.

  For å bidra til etterlevelse av folkehelseinsituttets retningslinjer for å begrense og forsinke utbrudd av covid-19, har vi nå innført en rekke tiltak og huskeregler for at både dere og de ansatte i butikken skal føle seg trygge:

  Det er kun lov til å være 8 stykker i butikken om gangen. Det er hovedsakelig for å unngå nærkontakt
  Vi innfører ekstraordinære renholdstiltak av typiske overlater kundene tar på; handlevogner, handlekurver, håndtak til kjøleskap og frys, bankterminaler, vareskillere på kassabåndet, brødskjærermaskin og panteautomat
  Betal med kort hvis du har mulighet til det
  Ta kun på varer som du skal kjøpe

  Er du syk eller sitter i karantene?

  Dersom du er syk eller sitter i karantene ber vi deg om å holde deg hjemme og ikke komme på butikken, slik FHI anbefaler. Dette er dels fordi det er mange barnefamilier og eldre kunder som kommer innom, og dels fordi vi ønsker å beskytte våre ansatte.

  For å gjøre det lettere for de som ikke har mulighet til å handle, leverer vi nå matvarer gratis til våre kunder på Ullerntoppen som enten er syke eller sitter i hjemmekarantene. Vi kan sette fra oss varene på utenfor døren og vi tar imot både betaling på Vipps og på bankterminal (som rengjøres etter hver bruk).

  Ring oss gjerne en dag i forveien på 91158593 / 90476262 eller send en e-post med en handleliste, navn, adresse og mobilnummer til joker.rustad-ullern@joker.no for å bestille varer.

  Vi håper dette kan bidra til å begrense spredningen av covid-19 og at våre kunder holder seg friske.

  Vennlig hilsen,

  Bikkar
 • Sameiet går over til nytt system for port åpnere - frist for registrering 29/3-20.

  Publisert 19. mar. 2020

  Link til registreringsskjema:
  http://bit.ly/38Vs6UE

  Sameiet går over til et nytt port åpner system som er likt for alle bygg med mulighet å åpne ved å ringe et telefonnummer eller kjøpe ny fjernkontroll. Det er gratis ringe for å åpne port, samt å registrere telefonnummer, men ny fjernkontroll koster kr. 550,- frem til 29/3-20.
  Deretter er ordiner pris kr. 650,-

  En fra hver seksjon kan bestille tilgang til inntil 4 personer som benytter garasjeplassen. For å spare sameiet for mye administrasjon bes det ikke legges inn andre enn personer en de som er fastboende i boenheten.
  De som har telefontilgang kan åpne porten ved å ringe fra eks. solsengen i Spania eller andre steder.

  Ved bestilling innen fristen vil du motta i perioden 30 mars til 10 april en sms som aktiverer muligheten å ringe for å åpne porten som står oppført i sms. Nummeret må lagres med +47 foran og er gratis å ringe.

  I dag har sameiet 2 system for portåpning og innføre et tredje som skal vedlikeholdes er ikke økonomisk forsvarlig, når det nye systemet kan brukes gratis uten fjernkontroll.
  Dagens port åpner vil fungere så lenge systemet ikke trenger vedlikehold, dvs om det blir feil på det gamle systemet vil det gamle systemet bli fjernet og kun det nye systemet vil fungere.
  Viktig! Feil som går på de gamle fjernkontrollene skal ikke varsles til daglig leder, kun ved feil på telefon åpning eller ny type fjernkontroll for de som bestiller dette.

  For ytterligere info: https://ullernaasen.lettstyrt.no/info_pages/164
 • Databehandleravtale for Ullernåsen Boligsameie

  Publisert 19. mar. 2020

  Alle virksomheter som benytter seg av en underleverandør har plikt til å ha en databehandleravtale. Databehandleravtalen skal sikre at personopplysninger blir behandlet i samsvar med regelverket og setter en klar ramme for hvordan databehandleren kan behandle opplysninger.

  Ullernåsen Boligsameie har utarbeidet en prosedyre og en dataavtalemal som ivaretar personopplysningen for sameierne. Denne prosedyren og avtalen ivaretar kravene til dokumentasjon og prosesser.

  Sameierne i Ullernåsen Boligsameie har allerede ved kjøp av enhet samtykket til innsamling av personopplysning som skal brukes til legalt formål for å ivareta sameiernes interesse og oppfølging. Videre skal styret på vegne av sameierne sikre at personopplysninger er sikret i henhold til lov ved oppstart av prosjekter som krever utlevering av personopplysning på sameiere.

  Ullernåsen Boligsameie har i dag flere databehandeleravtaler som er inngått med sameiet, et eksempel på det er en data avtale med OBOS.

  Videre skal vi etter databehandlerprosedyre ha til enhver tid oversikt over langtidskontrakter og prosjekter hvor en har gitt tilgang på personopplysning. Dette for å ivare ta personopplysningen ang sameierne ikke kommer på avveie. (ROPA ,records of presessers activies)

  Det er i prosedyren lagt inn et eget punkt som beskriver tiltak om det oppstår brudd. Dvs om Databehandler ikke forholder seg til avtalen som er signert.

  Om du har spørsmål rundt databehandlingsavtalene til sameiet ta kontakt med Styreleder.

  Se ytterligere info under praktisk info:
  https://ullernaasen.no/info_pages/3478