Oppslagstavle for Ullernåsen Boligsameie

 • Varmtvannet blir borte tirsdag og onsdag i uke 47

  Publisert 09. nov. 2021

  Tid: 08:30 - 16:00, Alle bygg

  Hei alle sammen,

  Nå er det ny runde med rens av varmtvannsberedere. Tirsdag 23 november tar vi bygg; 1, 2, 3, 4, 5 og 6. Onsdag 24 november tar vi bygg; 7, 8, og 9.

  Martinsen og Brodal jobber parallelt med elektriker som slår av strømmen til berederne under arbeidet. De begynner med det bereder rommet der dem finner avvik.

  Derfor ber jeg dere beregne at varmtvannet blir borte fra klokka 08.30, på den aktuelle dagen der du bor.

  Hvor lang tid det tar før varmtvannet er tilbake er vanskelig å anslå. Berederne er gamle og trege, så det tar lang tid å varme opp vannet etter en rens. Vær tålmodige!

  Med vennlig hilsen

  Arne Jensen

  daglig leder

  48 48 11 70

 • Varsling om inspeksjon i utvalgte oppganger og med tilhørende seksjoner

  Publisert 05. nov. 2021

  Tid: 08:00 - 14:00, Ov - 66, 68, 70 og 72 dagen etter i Uk -21, 23, 25 og 27

  Som alle har fått med seg så sprenges det i området, Oslo kommune forbedrer vannforsyningen til byen. Akkurat nå lager de et tverrslag fra Husby ned til Sollerudstranda, og de kommer stadig nærmere vårt sameie. I den forbindelse vil Multiconsult AS inspisere de byggene med tilhørende seksjoner som ligger nærmest tunellen. De aktuelle oppgangene er: Ostadalsveien 66, 68, 70 og 72 samt Ullernkammen 21, 23 25 og 27. Inspiseringen vil foregå onsdag og torsdag i neste uke (uke 45). Dette er frivillig, men jeg vil anbefale alle å la sin seksjon inspisere. Dersom det blir setningsskader i bygningsmassen, vil en eventuell erstatnings prosess gå svært mye lettere.

  Har du ikke mulighet til å være hjemme, så kanskje du har en nabo som du stoler på,og som kan slippe folk inn i seksjonen din? Dersom du ikke kan være hjemme på det aktuelle tidspunktet, så kan det være en mulighet til at man setter av en dag på et senere tidspunkt. Dette vil Multiconsult i så fall komme tilbake til.

   

  I tabellen finner du de aktuelle tidspunktene opp mot oppgangene de ønsker å inspisere.

  Har du spørsmål, kan disse rettes til:

  postmottak@vav.oslo.kommune.no.

  Alle henvendelser må merkes med saksnummer 19/16114-1.

   

  Se også vedlagt infoskriv fra Oslo Kommune.

  Vennlig hilsen

  Arne Jensen

  48 48 11 70

 • BEBOERINFORMASJON - BEDRE INFORMASJON TIL ALLE

  Publisert 01. nov. 2021

  For å forbedre informasjonen om stort og smått i sameiet, har styret besluttet av vi vil lage en Beboerinformasjon som dette (les vedlegg) én gang i kvartalet. Vår primære informasjonskanal til beboerne er websiden: www.ullernaasen.no. I tillegg brukes Facebooksiden «Vi som bor i Ullernåsen Boligsameie» aktivt. 

   

  Denne Beboerinformasjonen blir publisert digital på begge disse kanalene. Men for dem som ikke er på internett, tas det utskrift av denne Beboerinformasjonen, som vil være tilgjengelig i Jokerbutikken ved siden av informasjonstavlen der.

 • Åpent hus

  Publisert 31. okt. 2021

  Tid: 18:00 - 19:00, Styrerommet i Ostadalsveien 83

  Hei

  Styret i UBS inviterer til åpent hus på styrerommet/kontoret i Ostadalsveien 83, fra klokken 18.00 til 19.00.

  Her hare du mulighet til å spørre styret, om alt det du lurer på i sameiet.

  Mvh

  Styret i UBS

 • Skadedyr

  Publisert 30. okt. 2021

  Hei

  Pelias som er vår avtalepartner på skadedyr har vært på inspeksjon, de forteller:

  Det er lav-middels aktivitet av gnager i kontrollpunktene i sameiet. Åten i kontrollpunktene er halvspist.

  Det betyr at det er skadedyr i sameiet, men at situasjonen er under kontroll.

  Viktig: Dere som har boder i garasjen, ikke oppbevar noe spiselig der! Og om dere ser gnager aktivitet, meld fra.

  Fortsatt god høst!

  Arne Jensen

 • Savner du din sykkel?

  Publisert 06. okt. 2021

  Hei

  Hvert år varsler vi dere at vi tar inn sykkelstativene, og de syklene som ikke er fjernet, blir plassert på et "karantenelager". Nå er dette lageret fullt. Savner du en sykkel, gi oss en kort beskrivelse, så kanskje vi finner sykkelen din igjen. Ellers vil syklene bli gitt bort til en veldedig organisasjon innen utgangen av oktober, så vær rask.

  Sykkelhilsen fra

  Arne Jensen

  48 48 11 70

  post@ullernaasen.no

 • NVEs vedtak om ny høyspentlinje. STYRET VIL KLAGE, MEN DET KAN OGSÅ DU

  Publisert 06. okt. 2021

  Som alle beboerne (eierne) i sameiet har fått informasjonsbrev om, har NVE besluttet å gi konsesjon til nye 38 meter høye høyspentlinjer gjennom sameiet vårt. Styret i Ullernåsen boligsameie har besluttet å stille seg bak og dermed gi fullmakt til vedlagte fellesklage. Fellesklagen er utarbeidet av en arbeidsgruppe bestående av beboere i Oslo og Bærum. Vi har to representanter i denne gruppen, inkludert undertegnede.

  Hvis noen av sameiets beboere ønsker det, er det full anledning til å sende inn en egen klage til Olje og Energidepartementet. Klagefristen er 11.10.2021. Informasjon om hvordan du klager finner du i vedlegget "Hvordan klage på vedtak".

  Vedlagt også utkastet til klage. Denne skal ferdigstilles innen fristen, men kanskje finner du poenger her, som du vil legge vekt på i din personlige klage.

  Med vennlig hilsen

  Ragnvald Nærø

  Styreleder

  ULLERNÅSEN BOLIGSAMEIE
  +47 900 80 303
  ragnvaldnaero@gmail.com

 • Bli med i Hagelaget til UBS

  Publisert 04. okt. 2021

  Tid: 11:00 - 15:00, Ballplassen

  Hagelaget ble etablert i forbindelse med rehabiliteringen av uteområdene, og med et ønske om at beboerne i UBS selv kunne bidra i selve planarbeidet. I tillegg er målet til Hagelaget å gi sameierne muligheter til selv å utvikle uteområdene til beste for alle som bor her.  På grunn av pandemien har Hagelagets arbeid ikke kommet skikkelig i gang. Nå ønsker vi å restarte dette, og etterlyser beboere som kunne tenke seg å bruke litt av sin tid på Hagelaget. Arbeidet til Hagelaget blir ikke bedre enn det beboerne selv legger inn i det, men dette gir alle en mulighet til å gjøre det finere rundt sin egen blokk og på området vårt som helhet. Tidsbruk varierer med sesong, og kontakten medlemmene imellom foregår som regel på e-post.  Vi ønsker oss aktive folk i Hagelaget, og vår ambisjon er å ha medlemmer fra alle sameiets 9 blokker. Alt arbeid er frivillig, og det skal i første rekke handle om å gjøre mindre oppgaver som planting, rydding, tilrettelegging for barns lek, etc. I tillegg skal Hagelaget være et rådgivende organ for styret i saker som gjelder uteområdet.Vi diskuterer også muligheten for at beboerne gjennom Hagelaget kan få etablere plantekasser på dedikerte områder, til dyrking av egne blomster og grønnsaker. 

   

  Vi inviterer derfor alle interesserte beboere til et møte om Hagelagets virke. Det er også anledning til å melde interesse for å delta i styringsgruppen i Hagelaget. Dette vil bli nærmere forklart på møtet. Møtet finner sted på ballplassen LØRDAG 16.OKTOBER KL.11.00.


 • Åpent hus

  Publisert 29. sep. 2021

  Tid: 18:00 - 19:00, Ostadalsveien 83

  Hei

  Minner om åpent hus tirsdag 12 oktober kl. 18.00. Her kan dere spørre styret om alt mulig. Det dere ikke får svar på med en gang, svarer vi ut straks vi får oversikt over problemstillingen.

  Vel Møtt!

  På veiene av styret i UBS

  Arne Jensen

  48 48 11 70

 • Møte med oppgangskontaktene.

  Publisert 29. sep. 2021

  Tid: 17:00 - 19:00, Ostadalsveien 83

  Hei

  Jeg har innkalt alle oppgangskontaktene til et møte onsdag 13 oktober. Her vil vi snakke litt om strøm til oppgangene, brannsikkerhet/brannvarsling og litt om skjøtsel av områdene våre. Målet er å bli bedre rustet til å løse oppgaver i oppgangene.

  Med vennlig hilsen

  Arne Jensen

  DL

  48 48 11 70