Oppslagstavle for Ullernåsen Boligsameie

 • Vårens vakreste eventyr - garasjerengjøring og dugnad - 2021

  Publisert 20. apr. 2021

  Garasjerengjøring 27. – 29. april

   

  TIRSDAG 27. APRIL

  BYGG 2, 3 OG 4. Ullernkammen 25 og 27. Ostadalsveien 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70 og 72. 

  ONSDAG 28. APRIL

  BYGG 1, 7 OG 8. Ullernkammen 17, 19, 21 og 23. Ostadalsveien 48, 50, 52, 54 og 56. 

  TORSDAG 29. APRIL

  BYGG 5, 6 OG 9. Ullernkammen 18, 20, 22, 24, 26 og 28. Ostadalsveien 75, 77, 79 og 81. 

  Det er svært viktig at alle plasser ryddes for løsøre, og at alle finner en parkeringsplass ute. Det vil bli brukt en del vann og på noen plasser der underlaget heller inn mot bodene vil vann kunne trenge inn i den enkeltes garasjebod. Entreprenør vil selvfølgelig gjøre sitt ytterste for at så lite vann som mulig kommer inn i bodene i garasjeanlegget, men kan ikke garantere for dette – så ikke la arvegodset stå på gulvet i boden :)

  FEIING PARKERINGSPLASSER UTE FREDAG 30 APRIL – Denne dagen må alle må ha satt sine biler inn på plass i garasjen. Vaktmester vil skilte og sperre slik at dere får en påminnelse dagene før om at plassene ute ikke kan benyttes denne dagen.

   

  Vårdugnad 3. – 6. mai

  Mandag 3. mai - Bygg 1 og 2. 

  Tirsdag 4. mai - Bygg 3 og 4. 

  Onsdag 5. mai -  Bygg 5 og 6. 

  Torsdag 6. mai -  Bygg 7, 8 og 9.

   

  Oppmøte fra klokken 17.00. Vi tar forbehold om endringer i de nasjonale og lokale smittevernregler og ber folk følge disse.


 • Det nye styret er på plass

  Publisert 17. apr. 2021

  Her har du bilder av det nye styret i Ullernåsen boligsameie. Sameiermøtet ble avsluttet torsdag kl. 12, protokollen er nå signert og det nye styret har trådt i funksjon. Vi takker for tilliten og vil konstituere oss så raskt dette lar seg gjennomføre.

   

  Den daglig drift ivaretas av daglig leder Arne Jensen, som til vanlig er til stede på kontoret ved lekeplassen. Likevel er raskeste vei til daglig leder via denne e-posten: post@ullernaasen.no

   

  Ellers finner du mye informasjon på sameiets nettside, www.ullernaasen.no. Her er også søkefunksjon om du vil ha svar på noe du lurer på. Og du kan via kontaktfanen registrere større eller mindre saker, alt fra spørsmål om el-billading til leie av ekstra bodplass. Her kan du også gi ris og ros, og komme med forslag til forbedringer.

   

  For øvrig vil vi gjøre oppmerksom på Beboermanualen. Her finner du all informasjon om sameiet, og hva du som eier bør gjøre for å ta godt vare på din egen leilighet. Det er mye enklere å lese den, enn å spørre på Facebook-siden  Du finner beboermanualen her: https://ullernaasen.no/info_pages?query=beboermanual

   

  Styret er valgt av dere, og vi er opptatt av å gjøre en så god jobb vi kan for sameiet. Vi gleder oss til å ta fatt på denne oppgaven.

   

  Ragnvald Nærø

  Styreleder 

 • Støy og bråk!

  Publisert 09. feb. 2021

  Hei, 

  I den senere tid har det foregått en del oppussing i flere seksjoner. Det er fint at folk gjør det trivelig for seg selv, det gagner dem selv og oss. Ulempene er at det støyer, og lyden sprer seg i betong konstruksjoner. Dette er et problem.  

  I disse dager hvor landet vårt står litt på halvtolv, der mange har hjemmekontor, følger undervisning over nett og har møter på Teams, blir bygg støy et ekstra irritasjonsmoment. 

  Derfor er det ekstra viktig at vi kommuniserer godt med hverandre. Dere som har støyende arbeide må fortelle det til dem andre i bygget, hvor og når dere skal borre, pigge eller drive annet støyende arbeide som dere vet er til sjenanse for naboene. 

  Denne informasjon kan dere henge opp på oppslagstavla som hver oppgang er utstyrt med. Ellers kan vi jo minne om at i vedtektene står det: 

   

  2. Ro og orden 

  2.1 Av sameiets vedtekter fremgår det at seksjonseierne plikter å overholde ordensreglene fastsatt av sameiet. Generelt gjelder at en seksjon bare kan benyttes til boligformål (se imidlertid pkt 2.2).  

  2.2 Seksjonseierne plikter å sørge for ro og orden i og utenfor egen seksjon. Seksjonene må ikke brukes på en måte som er til sjenanse for andre. I tidsrommet kl.23.00 -07.00 må det vises særlighensynsfullhet. Musikk og sangundervisning, dagmammavirksomhet eller annen næringsvirksomhet som kan være til sjenanse for naboer, tillates kun etter skriftlig samtykke fra naboene og styrets godkjennelse. Alminnelig hjemmekontor og lignende er tillatt. 

  2.3 Det må utvises hensynsfullhet ved boring, banking og bruk av annen støyende redskap. Slik aktivitet skal ikke forekomme i tidsrommet 23.00 -07.00 alle dager. 

  Slik som situasjonen er i dag, oppfordres alle til å holde alle “røde” dager i kalenderen fri for byggebråk. Fortell alle hva du har tenkt til å gjøre og hvor lenge. Da opprettholder vi det gode naboskapet som vi alle er så glad i, og som er nødvendig for vår trivsel.  

  Hilsen

  Arne Jensen

  daglig leder

   

 • Årsmøte 2020

  Publisert 29. jan. 2021

  Til seksjonseierne i Ullernåsen Boligsameie,

  Ordinært årsmøte 2020

  Det vises til eierseksjonslovens § 41: ”Ordinært årsmøte skal holdes hvert år innen utgangen av juni. Styret skal på forhånd varsle seksjonseierne om dato for møtet og om siste frist for å innlevere saker som ønskes behandlet.”

   

  Ullernåsen Boligsameie vil avholde ordinært årsmøte

   

  07. april 2021.

  I forkant av møtet vil du motta en formell innkalling med informasjon om tidspunkt og hvor møtet skal avholdes. Med utgangspunkt i dagens smittesituasjon og usikkerhet så planlegger styret for en digital gjennomføring. Avstemmingen vil da holdes åpent 10 dager fra 07. april.

  Alle forslag som seksjonseier ønsker behandlet av årsmøtet må være mottatt av styret senest

  25. februar 2021.

  For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes behandlet av årsmøtet må det:

  -       gå klart frem at saken ønskes behandlet av årsmøtet

  -       formuleres et konkret forslag til vedtak som det kan stemmes over

   

  Forslagsstiller anbefales å oppgi kontaktinformasjon (mobil/e-post) for eventuelle avklaringer/spørsmål knyttet til forslaget. Navnet på forslagsstiller vil fremkomme i saksfremstillingen.

   

   

  Forslag sendes til:

  post@ullernaasen.no eller digital via Vibbo.no.

   

   

   

   

  Hilsen

  Ullernåsen Boligsameie

  Styret

  20.01.2021

 • Ny daglig leder fra 1.januar 2021

  Publisert 22. nov. 2020

  Hei alle,

  Styret har gjennomført en omfattende ansettelsesprosess, med bistand fra et rekrutteringsselskap, for å finne en ny daglig leder til sameiet vårt. Det har vært flere intervjurunder og etter siste runde satt vi igjen med flere gode kandidater.

  På bakgrunn av det har Styret gleden av å informere om at vi har ansatt Arne Jensen som ny daglig leder i sameiet. Arne har bakgrunn som grafiker og ingeniør, men har de siste 10 årene jobbet med eiendomsdrift. Han har bred erfaring fra drift av bygningsmasse, prosjektledelse og koordinering av personell. Arne er en "handy ingeniør" som liker tekniske utfordringer og kundebehandling. Styret opplever Arne som en kompetent, driftig og veldig trivelig mann. Vi gleder oss til han skal begynne. Tiltredelse er 1.januar 2021.

 • sykkelboder - Bytte av hengelåser

  Publisert 02. des. 2020

  Det har vært mye problemer med defekte hengelåser på sykkelboder, disse ble derfor erstattet med kodelåser, koder er sendt ut til de respektive byggene som ligger i nærheten, skulle det være slik at noen benytter boder som ikke ligger i nærheten til deres bygg, og dermed ikke allerede har fått tilsendt koder, så gi beskjed så blir dette oversendt.

  Mvh

  UBS

 • Innbrudd i sameiet

  Publisert 19. nov. 2020

  Natt til torsdag 19 november ble det begått et større innbrudd i bygg 1, Ullernkammen 17-23, så langt ser det ut til at det "kun" er i garasjen med tilhørende boder, både for sameiere og UBS sine lagre, i tillegg er det rapportert om en stjålet bil og innbrudd i en annen.

  Politiet har vært på stedet og anmelder saken.

  Alle bes sjekke status på sine boder og rapportere inn her på hjemmesiden om eventuelle saker som er stjålet, merk e-posten med saksnummer: 15297588.

  Fint om alle er litt ekstra oppmerksomme, og samtidig unngår å la dyrbare eiendeler ligge åpent i bilen.

  Med beste hilsen

  Thomas Parr

  Styreleder

  UBS

 • Velkommen til tenning av julegranen

  Publisert 19. nov. 2020

  Hei alle gode naboer,

  I år, kanskje mer enn noen gang, trenger vi å lys i mørketiden. Styret ønsker derfor ekstra varmt velkommen til tradisjonsrik julegrantenning (i smittevennlig innpakning) første søndag i advent kl 15.30 utenfor vaktmesterboden.

  Håper vi sees.

 • KORT OPPDATERING OM HØYSPENTLINJEN!

  Publisert 27. okt. 2020

  Som kjent har sameiet nedsatt en arbeidsgruppe (Ragnvald Nærø er leder av denne gruppen) som følger med på Statnetts planer for oppgradering av høyspentnettet til Oslo.

  Det foreligger to alternativer som begge krever konsesjon: Alternativ 1. Oppgradert høyspentlinjen gjennom vårt sameie, Alternativ 2. Nedgravd kabel eller tunnel til Smestad. Sameiet ved styret har avgitt høringsuttalelse til fordel for alternativ 2.

  Det er NVE som gir konsesjon, og det er forventet avklaring fra NVE på nyåret - i beste fall.

  I forbindelse med behandling av høringsuttalelsene har NVE kalt inn Oslo og Bærum kommuner til innsigelsesmøter, som er vanlig i kompliserte saksprosesser som dette. Både Oslo og Bærum er mot luftledning, altså alternativ 1.

  NVEs referat fra dette møtet er vedlagt her. Oppsummert forteller referatet at begge kommuner står på sitt opprinnelig ønske om nedgrav kabel eller tunnel, og at denne saken mest sannsynlig vil ende i Olje og energidepartement, som er ankeinstans - om NVE gir konsesjon til Statnetts anbefalte alternativ som er luftspenn, alternativ 1.

  VURDERINGEN ER AT DETTE GÅR VÅR VEI, MEN AT DET KAN TA TID FØR ENDELIG OG RIKTIG BESLUTNING BLIR TATT.

  Se disse linkene for mer detaljer:

  https://www.baerum.kommune.no/.../postliste/wfinnsyn.ashx...&

  Anbefaler å lese referatet, som gir best oversikt: https://www.baerum.kommune.no/.../post.../wfdocument.ashx...&

 • KANDIDATER TIL STYRET?

  Publisert 27. okt. 2020

  Til våren skal sameiet velge nytt styre. Dette skjer på sameiermøtet som normalt avvikles i mars/april. Flere styremedlemmer står på valg i år, og valgkomitéen har begynt sitt arbeid med å sette sammen forslag til neste års styre i Ullernåsen boligsameie. 

   

  Dersom du har innspill til hvem du mener bør sitte i styret, eller om du selv kunne tenke deg å være kandidat, bes du ta kontakt med valgkomitéens leder, Ragnvald Nærø, på telefon 9008 03 03 eller på e-post: ragnvaldnaero@gmail.com

   

  Valgkomiteen i inneværende periode består av Ragnvald Nærø, Hallvard Bragge og Heidi Gjerde Lester. 

   

  Det er styret som foreslår medlemmer til valgkomitéen, som også skal velges av årsmøtet. Dersom du har forslag til medlemmer i valgkomitéen, bes du ta kontakt med styrets leder.