Oppslagstavle for Ullernåsen Boligsameie

  • Ny avfallshåndtering for beboere med adresse Ostadalsveien innføres 1.oktober

    Publisert 06. sep. 2019

    Ostadalsveien

    1. oktober i år innføres ny rutine for avfallshåndtering for alle seksjonseiere med adresse Ostadalsveien. Dagens søppelluker stenges i forbindelse med etableringen av nedgravde søppelcontainere for plast-, mat-, og restavfall ved innkjøringen til Ostadalsveien. . Eksisterende søppelsjakter i hver oppgang vil som følge bli rengjort og forseglet. Seksjonseiere i OV58, 60, 62, 64, 66, 68, 70 og 72 med bevegelseshemning, fysisk handicap eller andre bevegelsesbesvær grunnet alder eller sykdom kan søke styret om tilgang til en alternativ plass for avfallshåndtering. Denne er plassert på snuplassen under kraftlinjen nedenfor Ostadalsveien 54. Avfallet kastes i avfallsbeholdere som står i et søppelskur med lås og gjelder kun for plast-, mat og restavfall. NB. Papp, glass og metall må bringes til plassen ved innkjøringen til Ostadalsveien. Søknad sendes via kontaktfanen til Styret. https://ullernaasen.no/contact_board Merk søknaden med Navn, adresse og begrunnelse. ULLERNKAMMEN Arbeidet pågår med tillatelse til å etablere nedgravde containere ved innkjøringen til Ullernkammen på Oslo Kommunes eiendom. REN har gitt sameiet frist til uke 35 i 2020 på å etablere nytt avfall system for beboere på Ullernkammen, etter dette vil søppelsjakter stenges.

Vis alle oppslag