Oppslagstavle for Ullernåsen Boligsameie

  • NY HØYSPENTLINJE, ELLER…

    Publisert 04. sep. 2019

    Tid: 19:00 - 21:00, Persbråten Videregående skole

    Statnett har i flere år arbeidet med å sikre og oppgradere strømforsyningen til Oslo. Dette arbeidet er omtalt som Nettplan Stor-Oslo, og nå foreligger et forslag som angår vårt sameie. Kort fortalt er der to alternativer; tunnel under Ullernåsen fra Øvrevoll til Smestad, eller ny høyspentlinje over Ullerntoppen i dagens trase. Det siste vil innebære at kraftlinjen blir oppgradert til 420 Kv, og mastene vil få en høyde på 39 meter, altså høyere enn dagens. Hvis det blir ny luftlinje, blir mastene malt røde/hvite og det blir markører på 60 cm i diameter for å varsle lufttrafikk som ambulansehelikopter til byens sykehus. Statnett har søkt NVE om konsesjon for begge alternativer der tunnel naturlig nok er dyrest. Høringsfristen er 1. november, og det er innkalt til orienteringsmøte på Persbråten skole den 19. september kl 19.00. Alle i sameiet skal ha fått brev om dette, og det er også i brevet redegjort for hvordan man kan gi innspill innen høringsfristen. Styret nedsatt for flere år siden en arbeidsgruppe med mandat å følge med på Statnetts arbeid, men også for sørge for at sameiets interesserer blir ivaretatt på best mulig måte. Vi har tidligere gitt uttalelse om vi vil anbefale tunnel. Arbeidsgruppen har hatt møter med Statnetts prosjektledelse, og arbeider nå med et forslag til høringsuttalelse. Dette forslaget blir presentert styret, som vil oversende den endelige kommentar fra Ullernåsen boligsameie. I denne fase er det en naturlig for arbeidsgruppen å søke mest mulig informasjon, men også avklare hvordan andre interessenter som andre sameier og bydeler stiller seg. Alle opplysninger om konsesjonssaken finner du her: https://www.nve.no/konsesjonssaker/konsesjonssak?id=5158&type=A-1 Alle oppfordres for øvrig til å stille på informasjonsmøtene som NVE har invitert til. Videre informasjon blir gitt her på nettsiden og/eller på Åpent hus. Arbeidsgruppen leders av Ragnvald Nærø, UK26, Carl Petter Svensson, OV52, Mathias Gellein, OV58 og Helge Kleivane, UK25. Om du har kommentarer, ta gjerne kontakt med en av disse eller send epost til: ragnvaldnaero@gmail.com

Vis alle oppslag