Oppslagstavle for Ullernåsen Boligsameie

  • Oppstart fk mandag med nedgravde avfallscontainere og fortau ved innkjøring til Ostadalsveien.

    Publisert 02. aug. 2019

    Innkjøring Ostadalsveien

    I løpet av sommerferien fikk sameiet den siste godkjenningen fra Oslo Kommune på tiltakene som er planlagt i området ved innkjøringen til Ostadalsveien med etablering av fortau fra krysset til Aslakveien. Arbeidet vil påvirke trafikkbildet og parkering med avsperringer tilpasset best mulig for myke trafikanter og kjøretøy, samt maskiner og utstyr til utførelse av tiltakene. Det vil forekomme støyende arbeider mellom kl. 08.00-16.00 i perioder med bla sprenging/ pigging av fjell. Dagens containere for papir og glass/ metall er flyttet til parkeringsplassen foran Joker butikken og korttidsparkering ved butikk blir flyttet ned til parkeringsplassen ved Ostadalsveien 48. Fremdrift: Fra 5 august til 13 september pågår arbeid med nedgravde søppelcontainere. Se tegning L101. Fra 16 september til 4 oktober pågår arbeid med fortau langs kollen fra Aslakveien. Se tegning L107. Arbeidet avsluttes med kompletterende asfaltarbeid i hele området. Områdene vil bli avsperret fortløpende. Spesielle avsperringer eller endringer vil bli varslet via hjemmesiden/SMS og merket på stedet. Innvendige sjakter med adresse Ostadalsveien stenges etter nærmere avtale når arbeidene er ferdigstilt.

Vis alle oppslag