Oppslagstavle for Ullernåsen Boligsameie

 • Sekker med skrot.

  Publisert 17. sep. 2021

  Hei dere!

  Nå står det mange avfall sekker av type "isekk" rundt i sameiet. Minner på at i § 6.2 i ordensreglene står det at: Sekker skal fjernes etter maks. 5 dager og ikke stå over helgen. Her må alle sammen bli flinkere, ikke minst oss selv. Rydd opp!!

  Høsthilsen fra

  Arne Jensen

  48 48 11 70

 • Kodar Nordic AS starter arbeidet i Ov-75-81, i morgen onsdag 15.09.21

  Publisert 14. sep. 2021

  Hei igjen,

  Kodar Nordic AS starter arbeidet med å montere 5G antenner i morgen kl. 08.00. Det vil komme en lastebil med kran/kranbil kl. 12.00, området vil bli sperret av. Utover dette tror jeg ikke arbeidet vil by på noen praktiske problemer for oss. Arbeidets omfang blir som før beskrevet.

  Mvh

  Arne Jensen

  48 48 11 70

 • Kodar Nordic AS melder om utsettelse av arbeider i Ov-75-81

  Publisert 10. sep. 2021

  Fikk nettopp inn melding om art Kodar Nordic AS har fått tekniske problemer, og må utsette oppstart til tidligst onsdag 15.09.2021. Mer info. kommer i løpet av mandagen.

  Mvh

  Arne Jensen

  dl

 • Telenor oppgraderer til 5G

  Publisert 07. sep. 2021

  Mandag den 13.09.21 starter Kodar Nordic AS med oppgradering av Telenor sitt 5G anlegg i Ostadalsveien 75 – 81, oppdraget skal ta ca. 8-9 arbeidsdager.

   

  Firmaet kommer også til å ha behov for en kranbil, i to omganger. Først for å heise utstyret opp på taket, og så for å ta de demonterte deler ned etterpå. Den første heisingen skal mest sannsynlig være på mandag, senest tirsdag i neste uke.

   

  I denne perioden vil vi oppleve at det er litt trangt om plassen ved Jokerbutikken til Bikkar. Muligens vi må ta noen av p-plassene for å få plass til kran, og samtidig slippe nyttetrafikk forbi. For å forsere arbeidet vil det bli arbeidet ut over kl. 16.00, og muligens på lørdager. Dette arbeidet er ikke støyende.

   

  Bytte av basestasjonen skal utføres på tirsdag 21.09. Den dagen kommer vi til å ha svekket mobildekning, siden gamle basestasjonen skal være ute av drift i noen få timer, under utbyttingen.

   

  Vi beklager alle ulempene dette vil medføre for beboere i UBS. Men den som venter på noe godt, venter ikke forgjeves. Vi håper at tilgangen til 5G vil være til nytte for store og små.

   

  Bildet viser hvor kranbilen skal stå, markert med gult.

 • Åpent hus

  Publisert 07. sep. 2021

  Tid: 18:00 - 19:00, Ostadalsveien 83

  Minner om at styret i UBS har åpent hus her i Ostadalsveien 83, i kveld tirsdag 07.09.21 fra kl. 18.00 til 19.00

  Her kan du spørre om smått og stort som angår sameiet.

 • NVE GIR KONSESJON TIL NY OG HØYERE HØYSPENTLINJE

  Publisert 31. aug. 2021

  NVE har bestemt seg for å gi Statnett konsesjon til å bygge en ny og høyere høyspentlinje gjennom vårt sameie. Begrunnelsen er at dette er billigst og i samsvar med retningslinjer Stortinget har bestemt. NVEs orientering er vedlagt. Denne konklusjonen er ikke den vi har ønsket. Styrets hørigsuttalelse argumenterer for kabel eller tunell gjennom Ullerntoppen. Denne er også vedlagt. Dette er imidlertid ikke siste ord. Saken vil bli anket til Olje og energidepartementet, og det antas at ankebehandlingen kan ta minst ett år. En aksjonsgruppe der styreleder og Helge Kleivane fra vår egen arbeidsgruppe er med, kommer til å sende inn en anke.

  Budskapene vi vil legge vekt på og begrunne er følgende:

  • Det er urimelig å påføre naboer og nærmiljø så store ulemper.

  • De foreslåtte mastene blir like høye som 12-etasjers bygninger (40 meter) og plasseres mindre enn 20 meter fra folks inngangsdører. Strømkabler med 420kV spenning og elektromagnetisk stråling vil gå 15-20 meter fra soveromsvindu. 

  • Aldri før er slike monstermaster og spenningsnivå ført gjennom boligområder. Det er en menneskefiendtlig løsning som vil svekke livskvalitet, hinder utvikling av sykehus, skoler, boliger, og rekreasjonsområder i Bærum og Oslo i minst 100 år.

  • Statnett har også konsesjonssøkt et alternativ der kablene legges i bakken. Det er en fremtidsrettet løsning som frigjør arealer og bedrer livskvalitet for tusenvis av direkte berørte mennesker.  Merkostnaden ved denne løsningen utgjør mellom 0,07 – 0,1 øre per kWh i økt nettleie (mindre enn 2 promiller). Det er i tråd med Stortingets føringer at merkostnadene ved kabling i tettbygde strøk kan forsvares når det gir «en vesentlig bedre totalløsning, alle hensyn tatt i betraktning

  • Vi stoler på at våre nasjonale politikere vil sørge for at den endelig beslutningen blir en fremtidsrettet løsning med kabel i bakken.

  Det er viktig at hver og en av oss gjør seg opp en mening om denne høyspentlinjen, og samtidig bruker de kanaler og kontakter man har for å fremme sitt syn, herunder inngår å benytte seg av den individuelle og formelle klagemuligheten vi alle har. God argumentasjon og sterk press håper vi vil ende med en fremtidsrettet løsning - til slutt.

 • HVA GJØR JEG, NÅR BRANNALARMEN GÅR?

  Publisert 24. aug. 2021

  Brannsikkerhet er viktig for oss alle. De siste årene har sameiet lagt ned store ressurser i å forbedre denne, med brannvarsling i garasjene direkte til Oslo brannvesen og ved å bygge forskriftsmessige brannoppstillingsplasser til alle blokkene. I alle fellesarealene er det digitale røykvarslere, og de beboerne som ønsker det, har også fått installert brannvarslere i egen seksjon.

  Dessverre har vi opplevd at brannalarmen går – i garasjen eller at røykdetektoren går av i egen seksjon uten at det brenner. Falsk alarm er selvsagt bedre enn brann, men hyppigheten av falske varsler er så stor at styret nå har tatt tak i dette, for å finne ut hva vi kan gjøre for at vårt samlede brannvarslingssystem skal fungere bedre. Dette er en prioritert sak for styret, og vi vil komme tilbake med mer informasjon senere, men allerede nå noen råd og veiledning.

  Vennligst lest vedlegget for mer informasjon om brannsikkerhet + instruksen som henger i oppgangen.

   

 • MØT OPP PÅ ÅPENT HUS

  Publisert 17. aug. 2021

  Hei

  Styret inviterer til åpent hus her på kontoret i Ostadalsveien 83. Her vil det være anledning til å spørre om stort og smått av styrets arbeid og framtidsplaner.

  Vi avholder åpent hus fra klokken 18.00 til 19.00, på følgende dager i høst:

  Tirsdag 7 september

  Tirsdag 12 oktober

  Tirsdag 2 november

  Tirsdag 7 desember

  Med vennlig hilsen

  Arne Jensen

  dl

  48 48 11 70

 • El-bil ladere.

  Publisert 17. aug. 2021

  Hei

  Vi har fått melding fra vår leverandør, at dem opplever lang leveringstid på el-bil ladere. Dette er det lite vi får gjort noe med, men ber alle som har bestilt, om å være tolmodige.

  Mvh

  Arne Jensen

  dl

  48 48 11 70

 • El-SPARKESYKLER, VIS HENSYN OG PARKER RYDDIG

  Publisert 09. jul. 2021

  Vi som driver med drift av sameiet, ser på med forundring, en ny type forsøpling. El-sparkesykler ligger strødd flere steder, og det ser ikke pent ut. Vi er i dialog med flere av utleiefirmaene om å opprette samlestasjoner for sparkesykler. Men fram til da, parker syklene slik at dem ikke er til hinder for øvrig trafikk (HC og gående) og slettes ikke i blomsterbedd.