Oppslagstavle for Ullernåsen Boligsameie

 • Årets siste Åpent hus

  Publisert 30. nov. 2021

  Tid: 18:00 - 19:00, Styrerommet i Ostadalsveien 83

  Styret inviterer beboere i UBS til åpent hus, onsdag 8 desember klokken 18.00.

  Her kan du komme med det du har på hjerte, med store og små spørsmål om UBS.

  Velkommen!

  Styret i UBS

 • VELKOMMEN TIL JULEARRANGEMENT 1. ADVENT KL 15.30

  Publisert 22. nov. 2021

  Førstkommende søndag på ballplassen, klikk på vedlegget for detaljer. Det blir korpsmusikk, gløgg og julestemning for store og små :)

 • Brune partikler i drikkevannet

  Publisert 15. nov. 2021

  Hei

  Det er meldt inn av noen beboere at det er oppdaget brune partikler i drikkevannet. Det foregår lekkasjesøk nede i Ostadalsveien i regi av Oslo Vann og Avløp. Det kan muligens være årsaken.

  Med hilsen

  Arne Jensen

 • OPPDATERT INFO OM BRANNVARSLING

  Publisert 13. nov. 2021

  Det er nå hengt opp reviderte branninstrukser for sameiet i oppgangene, og disse ligger også tilgjengelige på nettsiden vår www.ullernaasen.no. Det er avholdt møte med oppgangskontakter og orientert om hvordan røykvarslerne fungerer, hvordan disse kan avstilles og hvordan man kan kontakte vaktsentralen (Safe4).  Falske alarmer er fulgt opp for å finne årsakene og redusere risikoen for slike igjen. Det har vært skiftet filtre, renset sniffere (detektorer) og justert følsomhet på apparater. Det har også vært en gjennomgang av alle brannvarslere og beboere har blitt kontaktet der varslerne har vært registrert med feilmeldinger. Her gjenstår det fortsatt en del, så vi fortsetter å kontakte beboerne der det er feilmeldinger på anlegget.

   

  Informasjon om brannvarsling blir oppdatert i Beboermanualen, som samler all viktig informasjon om sameiet. Men her er det viktigste du må vite om brann.

   

  Brannvarsling

  Sameiet har felles varsling via CO-, optisk- og termiske røykvarslere i fellesareal og i boenheter som varsler alle registrerte beboere med SMS. Samtidig varsles det til Safe 4, som igjen kontakter brannvesen ved manglende kontakt med beboer eller ved utløst alarm i fellesareal. Beboere har 2 minutter på å stoppe felles varsling. Enten ved å trykke på blinkende knapp på egen brannvarsler eller ved å svare alarmsentralen ved oppringning.

  Alarmsentralen til Safe4 kan nås på tlf. 815 69 049, og for generelle spørsmål ta kontakt med Telia Safe kundeservice på tlf. 23 50 68 47 eller support@futurehome.no. Vi er blitt lovet en brukermanual for røykvarslerne, denne kommer.

  Garasjen har brannvarsling med direkte oppkobling mot varsling til brannvesen for utrykning og varsel via røykvarslere til seksjoner i tilhørende bygg.

   

  Seksjonseiers ansvarsområde

  ·       Slukkingsutstyr

  ·       Pulverapparat

  ·       Røykvarsler

   

  Det er påbudt med manuelt slokkeutstyr som kan brukes i alle rom. Påbudt slokkeutstyr skal være:

  ·       Pulverapparat – bærbart og minst 6 kg

   

  Rømning og samlingsområder

  Primær rømning er via trappeoppgang, sekundært via balkong, kun ved røyk eller brann i trappeoppgang. Ved røyk eller brann i trapp vil brannmannskap med stigebil eller manuell stige, hente ned beboere i bygg 4, 6, 7, 8 og 9 fra tilhørende brannoppstillingsplass. Beboer må gjøre seg kjent med ut fellbare stiger for egen rømning i bygg 1, 2, 3 og 5.

  Samlingsområder

  Bygg 1 og 2       Ved parkeringsplass UK

  Bygg 3 og 4       På lekeplass ved flaggstang

  Bygg 5 og 6       På parkeringsplass UK

  Bygg 7, 8 og 9   På parkeringsplass OV

   

  Viktige telefonnumre

  ·       Brannvesenet: 110

  ·       Alarmsentralen Safe4: 815 69 049

   

  Sjekkliste for beboere

  1.     Byttet batteri i egne brannvarslere 1. desember

  2.     Kontrollert brannslukker

  3.     Frie rømningsveier

  4.     Ingen ovner er tildekt av f.eks. gardiner.

  5.     Kontroll av det elektriske anlegget http://hafslundnett.elsikkerhetsportalen.no

  6.     Service på gassovn for de som har det

  7.     En egen branninstruks hjemme

   

  Styret 13. november 2021

   

 • Varmtvannet blir borte tirsdag og onsdag i uke 47

  Publisert 09. nov. 2021

  Tid: 08:30 - 16:00, Alle bygg

  Hei alle sammen,

  Nå er det ny runde med rens av varmtvannsberedere. Tirsdag 23 november tar vi bygg; 1, 2, 3, 4, 5 og 6. Onsdag 24 november tar vi bygg; 7, 8, og 9.

  Martinsen og Brodal jobber parallelt med elektriker som slår av strømmen til berederne under arbeidet. De begynner med det bereder rommet der dem finner avvik.

  Derfor ber jeg dere beregne at varmtvannet blir borte fra klokka 08.30, på den aktuelle dagen der du bor.

  Hvor lang tid det tar før varmtvannet er tilbake er vanskelig å anslå. Berederne er gamle og trege, så det tar lang tid å varme opp vannet etter en rens. Vær tålmodige!

  Med vennlig hilsen

  Arne Jensen

  daglig leder

  48 48 11 70

 • Varsling om inspeksjon i utvalgte oppganger og med tilhørende seksjoner

  Publisert 05. nov. 2021

  Tid: 08:00 - 14:00, Ov - 66, 68, 70 og 72 dagen etter i Uk -21, 23, 25 og 27

  Som alle har fått med seg så sprenges det i området, Oslo kommune forbedrer vannforsyningen til byen. Akkurat nå lager de et tverrslag fra Husby ned til Sollerudstranda, og de kommer stadig nærmere vårt sameie. I den forbindelse vil Multiconsult AS inspisere de byggene med tilhørende seksjoner som ligger nærmest tunellen. De aktuelle oppgangene er: Ostadalsveien 66, 68, 70 og 72 samt Ullernkammen 21, 23 25 og 27. Inspiseringen vil foregå onsdag og torsdag i neste uke (uke 45). Dette er frivillig, men jeg vil anbefale alle å la sin seksjon inspisere. Dersom det blir setningsskader i bygningsmassen, vil en eventuell erstatnings prosess gå svært mye lettere.

  Har du ikke mulighet til å være hjemme, så kanskje du har en nabo som du stoler på,og som kan slippe folk inn i seksjonen din? Dersom du ikke kan være hjemme på det aktuelle tidspunktet, så kan det være en mulighet til at man setter av en dag på et senere tidspunkt. Dette vil Multiconsult i så fall komme tilbake til.

   

  I tabellen finner du de aktuelle tidspunktene opp mot oppgangene de ønsker å inspisere.

  Har du spørsmål, kan disse rettes til:

  postmottak@vav.oslo.kommune.no.

  Alle henvendelser må merkes med saksnummer 19/16114-1.

   

  Se også vedlagt infoskriv fra Oslo Kommune.

  Vennlig hilsen

  Arne Jensen

  48 48 11 70

 • BEBOERINFORMASJON - BEDRE INFORMASJON TIL ALLE

  Publisert 01. nov. 2021

  For å forbedre informasjonen om stort og smått i sameiet, har styret besluttet av vi vil lage en Beboerinformasjon som dette (les vedlegg) én gang i kvartalet. Vår primære informasjonskanal til beboerne er websiden: www.ullernaasen.no. I tillegg brukes Facebooksiden «Vi som bor i Ullernåsen Boligsameie» aktivt. 

   

  Denne Beboerinformasjonen blir publisert digital på begge disse kanalene. Men for dem som ikke er på internett, tas det utskrift av denne Beboerinformasjonen, som vil være tilgjengelig i Jokerbutikken ved siden av informasjonstavlen der.

 • Åpent hus

  Publisert 31. okt. 2021

  Tid: 18:00 - 19:00, Styrerommet i Ostadalsveien 83

  Hei

  Styret i UBS inviterer til åpent hus på styrerommet/kontoret i Ostadalsveien 83, fra klokken 18.00 til 19.00.

  Her hare du mulighet til å spørre styret, om alt det du lurer på i sameiet.

  Mvh

  Styret i UBS

 • Skadedyr

  Publisert 30. okt. 2021

  Hei

  Pelias som er vår avtalepartner på skadedyr har vært på inspeksjon, de forteller:

  Det er lav-middels aktivitet av gnager i kontrollpunktene i sameiet. Åten i kontrollpunktene er halvspist.

  Det betyr at det er skadedyr i sameiet, men at situasjonen er under kontroll.

  Viktig: Dere som har boder i garasjen, ikke oppbevar noe spiselig der! Og om dere ser gnager aktivitet, meld fra.

  Fortsatt god høst!

  Arne Jensen

 • Savner du din sykkel?

  Publisert 06. okt. 2021

  Hei

  Hvert år varsler vi dere at vi tar inn sykkelstativene, og de syklene som ikke er fjernet, blir plassert på et "karantenelager". Nå er dette lageret fullt. Savner du en sykkel, gi oss en kort beskrivelse, så kanskje vi finner sykkelen din igjen. Ellers vil syklene bli gitt bort til en veldedig organisasjon innen utgangen av oktober, så vær rask.

  Sykkelhilsen fra

  Arne Jensen

  48 48 11 70

  post@ullernaasen.no