Oppslagstavle for Ullernåsen Boligsameie

 • Kost, spade og gardintrapp i alle oppganger

  Publisert 12. nov. 2018

  Convert?rotate=exif&w=200

  Sameiet har gått til innkjøp av noen praktiske hjelpemidler til alle oppganger for å begrense henvendelser om oppgaver beboere selv er ansvarlige for. Disse er merket med inngravert nummer for hvilken oppgang de tilhører. Kost og spade Kost er plassert ved inngangsdøren slik at beboere kan rengjøre inngangspartiet for smuss og snø. Spade er plassert i søppelrom eller under trapp i nederste etasje. Dette utstyret kan også benyttes på egen balkong for å rense vannrenner, sluk (husk slurist), eller fjerne snø på egen terrasse, samt bodtak. Snømåking blir utført foran gangbruer frem til der snøsmelteanlegget starter. Gangbroene må derfor både sommer og vinter holdes i orden av beboerne selv. Gardintrapp Gardintrapp er plassert i søppelrom eller under trapp i nederste etasje. Denne kan benyttes ved måking av bodtak, samt ved bytting av lyspærer mm. Lånetid maks 2 timer. NB! Stigen er kun til bruk for lettere vedlikeholdsarbeid, ikke eget oppussingsarbeid. Sameiet vil fornye manglende elementer hvert tredje år, slik at beboerne selv må skaffe nye elementer ved tap innen den tid.

 • Økning i felleskostnadene

  Publisert 12. nov. 2018

  01jan 19 Ullernåsen Boligsameie

  Convert?rotate=exif&w=200

  Styret har vedtatt å endre felleskostnadene med 4 % fra 01.01.2019. Bakgrunnen for endringen er - Konsumprisindeksen. - økning i kommunale avgifter. - FDVU/ forvalting, drift, vedlikehold og utvikling, samt rehabilitering.

 • Sjekk sluk og avløp

  Publisert 11. nov. 2018

  Det er meldt mye regn både i dag og utover kvelden og natten. Bruk søndagen til å sjekke at avløp fra både terrasser og bodtak er åpne slik at vannet renner greit unna. Vannskader koster mye penger for vårt fellesskap, og ikke minst mye ergrelser for den som blir rammet.

 • Vintervedlikehold - snøbrøyting, strøing og salting

  Publisert 07. nov. 2018

  15apr 19 Hele sameiet

  Convert?rotate=exif&w=200

  Sameiet har inngått avtale med Skaaret Landskap på vintervedlikehold fra 15 oktober til 15 april. Vakthavende brøyter kontaktes på: post@skaaret.no 1. Snøbrøyting. Maskinell og manuell snøbrøyting per sesong. Inkludert i ovenstående er all snømåking gjennom vinteren (også manuell snørydding hvor det er behov mot inngangsdører og porter). • Maskinell snøbrøyting kan foregå mellom kl. 06.00 og 23.00. • Alle bilveier skal være måket innen kl. 07.00 ved mer enn 5 cm snø. • Gangveier, gangbroer og trapper skal måkes så raskt som mulig etter at bilveier er ryddet, senest kl. 08.00. • Parkeringsplasser ryddes når de er ledige, evt. setter vaktmester opp skilt med varsel om snørydding etter avtale med brøyter. • Utplassering av nødvendige veistikker. • Deponi på avtalte områder. Bortkjøring ved store mengder etter nærmere avtale. 2. Strøing, salt og sand. Maskinell og manuell strøing pr. sesong inkludert grus/salt ut fra løpende behov. • Alle bilveier skal være strødd og evt. saltet ved behov innen kl. 07.00. • Gangveier strøs evt. saltes etter bilveier er ferdigstilt. • Trapper skal strøs og evt. saltet fortløpende.

 • Tilbud fra Hayk - prøv bilene gratis

  Publisert 01. nov. 2018

  Alle som enda ikke har registrert seg hos Hayk, og gjør dette innen søndag 4. november kl 2200 får 3 timer GRATIS leie. Tilbudet må bookes og brukes før 17.11.2018 Send epost til kunde@hayk.no med: Navn, adresse og tlf.nummer

 • Lukt i oppgang

  Publisert 01. nov. 2018

  Vi minner om at det er viktig at alle pakker inn avfall som lukter, på en ordentlig måte. Spesielt gjelder dette avfall fra fisk og skalldyr som skal pakkes inn i dobbel plastikkpose hvor hver pose knytes for seg. Det er lite trivelig når oppgangen stinker av gamle fisk- og skalldyrrester.

 • Innsamling av utendørs sykkelstativ 1 november

  Publisert 30. okt. 2018

  01nov 18 Uteområde Ullernåsen Boligsameie

  Convert?rotate=exif&w=200

  Vinteren er på vei og det er på tide å samle inn sykkelstativ som står utendørs før det blir for store snømengder. Alle som har sykler utendørs må sette disse inn i egen bod eller i sykkelbod som er tildelt deres bygg slik at sykkelstativene kan bli tatt inn før vinteren. Sykler som ikke er fjernet blir tatt vare på i 6 mnd og deretter donert til et veldedig formål. Se info om sykkelboder og sykkelstativ: https://ullernaasen.no/info_pages/1039

 • Nabovarsel Røakollen

  Publisert 31. okt. 2018

  Se vedlagte skriv fra utbygger

 • Ulovlig plassering av avfall

  Publisert 25. okt. 2018

  Vi ser stadig ulovlig plassering av avfall på sameiets tomt. Dette bidrar til og forsterker inntrykket av at det er greit bare å sette ting fra seg. Det er det ikke. Styret minner om at alt avfall skal plasseres i egnede Isekker eller annen oppbevaring som er merket med hvem som er ansvarlig.. DET ER IKKE ANLEDNING TIL Å LEGGE FRA SEG AVFALL RETT PÅ BAKKEN. Vi ber sameierne om hjelp til å bli kvitt dette problemet ved å melde fra om ulovlig plassert avfall og hvem som har lagt dette fra seg.

 • Nabovarsel Røakollen

  Publisert 25. okt. 2018

  Vedlagt nytt nabovarsel fra utbygger.