Oppslagstavle for Ullernåsen Boligsameie

 • Oppdatering vedrørende julegrantenningen

  Publisert 02. des. 2018

  Kjære beboere. Vi fikk akkurat beskjed fra Lysejordet skoles korpsleder om at de dessverre avlyser å spille på årets julegranstenning. Det er meldt et fryktelig regnvær i ettermiddag og med et tett program av kommende julekonserter ønsker de ikke risikere massesykdom blant musikantene. Styret sørger for å tenne lysene på julegranen kl 1530, men øvrig servering utgår også da dessverre. Med vennlig hilsen Styret

 • Utbedring av vannlekkasjer på tak over inngangsparti OV62, 70 og 72

  Publisert 30. nov. 2018

  Det er i løpet av sommer/ høst blitt lekkasje i tak som er i trappingen over inngangspartiene. I våre forsikringsvilkår dekkes ikke lekkasje på utett bygning som er over 40år. Derfor gjennomføres det nå oppgradering av både tak og vegg for en rasjonell og god utbedring og samtidig vil sameiet kunne få dekket eventuelle vannskader på de deler av bygning som er oppgradert til dagens standard. Dette er utført på yttertaket og gavlvegger i fase 1. Tidligere lekkasjer er tidligere blitt utbedret av Br. Nilsen på Bygg 1, 5, 7 og 9, pluss noen tak i bygg 3 og 4, og dette er arbeid som dermed ikke er utført i Fase 1 av Selvaag Prosjekt. Det ble kun byttet skadet/ ødelagt panel. Styret har lagt inn budsjett for utbedring av tak og vegger over oppgangene iht forsikringskrav som vil bli gjennomført over flere år. Det blir utbedring bygg for bygg dersom det ikke oppstår lekkasjer som må utbedres. Berørte oppganger får informasjon før oppstart.

 • VELKOMMEN TIL VÅR ÅRLIGE JULEGRANSTENNING

  Publisert 26. nov. 2018

  02des 18 Tid: 15:30 - 17:30, Vaktmesterboden

  Lysejordet skoles musikkorps spiller julesanger. Gløgg og pepperkaker til alle. Velkommen til en hyggelig adventstund.

 • Nytt tilbud fra Hayk

  Publisert 22. nov. 2018

  Hayk har kommet med et nytt fint tilbud for leie av deres biler i sameiet. Nå introduserer de både dagsleie og helgeleie til svært konkurransedyktige priser. Husk også at leieprisen er den totale prisen du betaler, ingen tillegg hverken for km eller bompenger. UKEDAGER: 06:00 - 24:00 - kr 699 (+ kr 100 for lør/søn) 16:00 - 24:00 . kr 499 (+ kr 100 for lør/søn) FULL WEEKEND Fredag 16:00 - søndag 24:00 kr 1 499

 • Rutine ved ønske om felling av trær

  Publisert 21. nov. 2018

  15des 18 Trær i sameiet

  Styret får jevnlige henvendelser om trær som ønskes fjernet fra fellesarealene. Styret er satt til å ivareta hensynet til alle sameierne, og det er vanskelig å ta stilling til spørsmålet om trær uten å ha kjennskap til hvor mange som tiltrer slike henvendelser av de som blir direkte berørt. Styret har ved en rekke anledninger erfart at det ofte er sterke ønsker om å beholde og om å felle samme tre. Styret har på bakgrunn av dette utarbeidet en rutine som tar sikte på å ivareta flest mulig berørtes interesser ved eventuell fjerning av trær. I medhold av dette skal trefelling heretter være en årlig prosess som kan initieres hver høst. Styret har forståelse for at også sameiere som ikke er direkte berørt av trefelling (gjennom å ha utsikt til eller bo i nærheten av de aktuelle trærne) kan ha oppfatninger om spørsmålet om felling. Det er imidlertid ansett at oppfatningen til de som er direkte berørt må være mer tungtveiende for styrets vurdering. Mærradalen - Landskapsvernområde Sameiet kan ikke felle eller beskjære trær som befinner seg i vernesonen, uavhengig av om disse er på sameiets grunn. Oslo kommune er kontaktet, og vil p.t. ikke gi noen form for dispensasjon fra reguleringsplanen for Mærradalen. Ved ønske om felling av trær over 3 meter på sameiets grunn skal følgende prosedyre følges: 1. Vedlagte skjema for signatur henges opp i berørte byggs oppganger av oppgangskontakt/-er, med minimum 1 måneds frist for signatur. NB! Årets siste frist for å henge opp blir 15/12-18. 2. Signerte skjemaer sendes via Lettstyrt til kontakt ”Hagelagets leder” innen 15. Januar 2019. 3. Hagelaget gjennomgår innkomne forslag. 4. Hagelaget avgir sin innstilling til styret, som fatter endelig beslutning om felling etter nyttår. 5. Styret orienterer om sin beslutning i innkallingsskriv til årsmøtet.

 • Kost, spade og gardintrapp i alle oppganger

  Publisert 12. nov. 2018

  Sameiet har gått til innkjøp av noen praktiske hjelpemidler til alle oppganger for å begrense henvendelser om oppgaver beboere selv er ansvarlige for. Disse er merket med inngravert nummer for hvilken oppgang de tilhører. Kost og spade Kost er plassert ved inngangsdøren slik at beboere kan rengjøre inngangspartiet for smuss og snø. Spade er plassert i søppelrom eller under trapp i nederste etasje. Dette utstyret kan også benyttes på egen balkong for å rense vannrenner, sluk (husk slurist), eller fjerne snø på egen terrasse, samt bodtak. Snømåking blir utført foran gangbruer frem til der snøsmelteanlegget starter. Gangbroene må derfor både sommer og vinter holdes i orden av beboerne selv. Gardintrapp Gardintrapp er plassert i søppelrom eller under trapp i nederste etasje. Denne kan benyttes ved måking av bodtak, samt ved bytting av lyspærer mm. Lånetid maks 2 timer. NB! Stigen er kun til bruk for lettere vedlikeholdsarbeid, ikke eget oppussingsarbeid. Sameiet vil fornye manglende elementer hvert tredje år, slik at beboerne selv må skaffe nye elementer ved tap innen den tid.

 • Økning i fellesutgiftene

  Publisert 12. nov. 2018

  01jan 19 Ullernåsen Boligsameie

  Styret har vedtatt å endre fellesutgiftene med 4 % fra 01.01.2019. Bakgrunnen for endringen er - Konsumprisindeksen - økning i kommunale avgifter. - FDVU (forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling), samt rehabilitering.

 • Sjekk sluk og avløp

  Publisert 11. nov. 2018

  Det er meldt mye regn både i dag og utover kvelden og natten. Bruk søndagen til å sjekke at avløp fra både terrasser og bodtak er åpne slik at vannet renner greit unna. Vannskader koster mye penger for vårt fellesskap, og ikke minst mye ergrelser for den som blir rammet.

 • Vintervedlikehold - snøbrøyting, strøing og salting

  Publisert 07. nov. 2018

  15apr 19 Hele sameiet

  Sameiet har inngått avtale med Skaaret Landskap på vintervedlikehold fra 15 oktober til 15 april. Vakthavende brøyter kontaktes på: post@skaaret.no 1. Snøbrøyting. Maskinell og manuell snøbrøyting per sesong. Inkludert i ovenstående er all snømåking gjennom vinteren (også manuell snørydding hvor det er behov mot inngangsdører og porter). • Maskinell snøbrøyting kan foregå mellom kl. 06.00 og 23.00. • Alle bilveier skal være måket innen kl. 07.00 ved mer enn 5 cm snø. • Gangveier, gangbroer og trapper skal måkes så raskt som mulig etter at bilveier er ryddet, senest kl. 08.00. • Parkeringsplasser ryddes når de er ledige, evt. setter vaktmester opp skilt med varsel om snørydding etter avtale med brøyter. • Utplassering av nødvendige veistikker. • Deponi på avtalte områder. Bortkjøring ved store mengder etter nærmere avtale. 2. Strøing, salt og sand. Maskinell og manuell strøing pr. sesong inkludert grus/salt ut fra løpende behov. • Alle bilveier skal være strødd og evt. saltet ved behov innen kl. 07.00. • Gangveier strøs evt. saltes etter bilveier er ferdigstilt. • Trapper skal strøs og evt. saltet fortløpende.

 • Tilbud fra Hayk - prøv bilene gratis

  Publisert 01. nov. 2018

  Alle som enda ikke har registrert seg hos Hayk, og gjør dette innen søndag 4. november kl 2200 får 3 timer GRATIS leie. Tilbudet må bookes og brukes før 17.11.2018 Send epost til kunde@hayk.no med: Navn, adresse og tlf.nummer