Oppslagstavle for Ullernåsen Boligsameie

 • Savner du din sykkel?

  Publisert 06. okt. 2021

  Hei

  Hvert år varsler vi dere at vi tar inn sykkelstativene, og de syklene som ikke er fjernet, blir plassert på et "karantenelager". Nå er dette lageret fullt. Savner du en sykkel, gi oss en kort beskrivelse, så kanskje vi finner sykkelen din igjen. Ellers vil syklene bli gitt bort til en veldedig organisasjon innen utgangen av oktober, så vær rask.

  Sykkelhilsen fra

  Arne Jensen

  48 48 11 70

  post@ullernaasen.no

 • NVEs vedtak om ny høyspentlinje. STYRET VIL KLAGE, MEN DET KAN OGSÅ DU

  Publisert 06. okt. 2021

  Som alle beboerne (eierne) i sameiet har fått informasjonsbrev om, har NVE besluttet å gi konsesjon til nye 38 meter høye høyspentlinjer gjennom sameiet vårt. Styret i Ullernåsen boligsameie har besluttet å stille seg bak og dermed gi fullmakt til vedlagte fellesklage. Fellesklagen er utarbeidet av en arbeidsgruppe bestående av beboere i Oslo og Bærum. Vi har to representanter i denne gruppen, inkludert undertegnede.

  Hvis noen av sameiets beboere ønsker det, er det full anledning til å sende inn en egen klage til Olje og Energidepartementet. Klagefristen er 11.10.2021. Informasjon om hvordan du klager finner du i vedlegget "Hvordan klage på vedtak".

  Vedlagt også utkastet til klage. Denne skal ferdigstilles innen fristen, men kanskje finner du poenger her, som du vil legge vekt på i din personlige klage.

  Med vennlig hilsen

  Ragnvald Nærø

  Styreleder

  ULLERNÅSEN BOLIGSAMEIE
  +47 900 80 303
  ragnvaldnaero@gmail.com

 • Bli med i Hagelaget til UBS

  Publisert 04. okt. 2021

  Tid: 11:00 - 15:00, Ballplassen

  Hagelaget ble etablert i forbindelse med rehabiliteringen av uteområdene, og med et ønske om at beboerne i UBS selv kunne bidra i selve planarbeidet. I tillegg er målet til Hagelaget å gi sameierne muligheter til selv å utvikle uteområdene til beste for alle som bor her.  På grunn av pandemien har Hagelagets arbeid ikke kommet skikkelig i gang. Nå ønsker vi å restarte dette, og etterlyser beboere som kunne tenke seg å bruke litt av sin tid på Hagelaget. Arbeidet til Hagelaget blir ikke bedre enn det beboerne selv legger inn i det, men dette gir alle en mulighet til å gjøre det finere rundt sin egen blokk og på området vårt som helhet. Tidsbruk varierer med sesong, og kontakten medlemmene imellom foregår som regel på e-post.  Vi ønsker oss aktive folk i Hagelaget, og vår ambisjon er å ha medlemmer fra alle sameiets 9 blokker. Alt arbeid er frivillig, og det skal i første rekke handle om å gjøre mindre oppgaver som planting, rydding, tilrettelegging for barns lek, etc. I tillegg skal Hagelaget være et rådgivende organ for styret i saker som gjelder uteområdet.Vi diskuterer også muligheten for at beboerne gjennom Hagelaget kan få etablere plantekasser på dedikerte områder, til dyrking av egne blomster og grønnsaker. 

   

  Vi inviterer derfor alle interesserte beboere til et møte om Hagelagets virke. Det er også anledning til å melde interesse for å delta i styringsgruppen i Hagelaget. Dette vil bli nærmere forklart på møtet. Møtet finner sted på ballplassen LØRDAG 16.OKTOBER KL.11.00.


 • Åpent hus

  Publisert 29. sep. 2021

  Tid: 18:00 - 19:00, Ostadalsveien 83

  Hei

  Minner om åpent hus tirsdag 12 oktober kl. 18.00. Her kan dere spørre styret om alt mulig. Det dere ikke får svar på med en gang, svarer vi ut straks vi får oversikt over problemstillingen.

  Vel Møtt!

  På veiene av styret i UBS

  Arne Jensen

  48 48 11 70

 • Møte med oppgangskontaktene.

  Publisert 29. sep. 2021

  Tid: 17:00 - 19:00, Ostadalsveien 83

  Hei

  Jeg har innkalt alle oppgangskontaktene til et møte onsdag 13 oktober. Her vil vi snakke litt om strøm til oppgangene, brannsikkerhet/brannvarsling og litt om skjøtsel av områdene våre. Målet er å bli bedre rustet til å løse oppgaver i oppgangene.

  Med vennlig hilsen

  Arne Jensen

  DL

  48 48 11 70

 • Service på brannalarm anlegget i garasjen.

  Publisert 29. sep. 2021

  Tid: 09:00 - 16:00, Alle bygg i sameiet.

  Elotec AS skal ha service på brannalarm anlegget i garasjene, mandag 4 oktober. I den forbindelse vil det bli utløst alarmer.

 • Sekker med skrot

  Publisert 17. sep. 2021

  Hei dere!

  Nå står det mange avfall sekker av type "isekk" rundt i sameiet. Minner på at i § 6.2 i ordensreglene står det at: Sekker skal fjernes etter maks. 5 dager og ikke stå over helgen. Her må alle sammen bli flinkere, ikke minst oss selv. Rydd opp!!

  Høsthilsen fra

  Arne Jensen

  48 48 11 70

 • Kodar Nordic AS starter arbeidet i Ov-75-81, i morgen onsdag 15.09.21

  Publisert 14. sep. 2021

  Hei igjen,

  Kodar Nordic AS starter arbeidet med å montere 5G antenner i morgen kl. 08.00. Det vil komme en lastebil med kran/kranbil kl. 12.00, området vil bli sperret av. Utover dette tror jeg ikke arbeidet vil by på noen praktiske problemer for oss. Arbeidets omfang blir som før beskrevet.

  Mvh

  Arne Jensen

  48 48 11 70

 • Kodar Nordic AS melder om utsettelse av arbeider i Ov-75-81

  Publisert 10. sep. 2021

  Fikk nettopp inn melding om art Kodar Nordic AS har fått tekniske problemer, og må utsette oppstart til tidligst onsdag 15.09.2021. Mer info. kommer i løpet av mandagen.

  Mvh

  Arne Jensen

  dl

 • Telenor oppgraderer til 5G

  Publisert 07. sep. 2021

  Mandag den 13.09.21 starter Kodar Nordic AS med oppgradering av Telenor sitt 5G anlegg i Ostadalsveien 75 – 81, oppdraget skal ta ca. 8-9 arbeidsdager.

   

  Firmaet kommer også til å ha behov for en kranbil, i to omganger. Først for å heise utstyret opp på taket, og så for å ta de demonterte deler ned etterpå. Den første heisingen skal mest sannsynlig være på mandag, senest tirsdag i neste uke.

   

  I denne perioden vil vi oppleve at det er litt trangt om plassen ved Jokerbutikken til Bikkar. Muligens vi må ta noen av p-plassene for å få plass til kran, og samtidig slippe nyttetrafikk forbi. For å forsere arbeidet vil det bli arbeidet ut over kl. 16.00, og muligens på lørdager. Dette arbeidet er ikke støyende.

   

  Bytte av basestasjonen skal utføres på tirsdag 21.09. Den dagen kommer vi til å ha svekket mobildekning, siden gamle basestasjonen skal være ute av drift i noen få timer, under utbyttingen.

   

  Vi beklager alle ulempene dette vil medføre for beboere i UBS. Men den som venter på noe godt, venter ikke forgjeves. Vi håper at tilgangen til 5G vil være til nytte for store og små.

   

  Bildet viser hvor kranbilen skal stå, markert med gult.