Oppslagstavle for Ullernåsen Boligsameie

 • VI HAR EL-BILER TIL LEIE I SAMEIET

  Publisert 01. jun. 2021

  Ullernåsen boligsameie var tidlig ute og har gjort avtale med bildelingsselskapet Hayk som tilbyr el-biler for utleie i vårt sameie. Vi har én bil i garasjen i bygg 8 og én bil i underetasjen i bygg 5. Det er enkelt å bestille og bruke disse bilene, se bruksanvisningen vedlagt her. Eller gå inn i App Store/Google Play og last ned Hayk sin app. Dersom du ikke har bil, eller trenger en ekstra bil/vil prøve en el-bil, er det bare å hive seg rundt :)

 • Flaggheising 17. mai kl. 08.00

  Publisert 05. mai. 2021

  På grunn av Oslo kommunes corona-restriksjoner er vi dessverre nødt til å avlyse det planlagte 17. mai arrangementet i år. Men flagget blir heist kl 08.00. Så følg med fra terrassene og syng gjerne nasjonalsangen da. Og hold terrassedøren åpen, i tilfelle Mærradalen Mannskor skulle komme forbi i løpet av dagen. Ikke en-meters sang i år, men kanskje pop-up sang :)

  Mærradalen Mannskor International, som har sunget ved flaggheisingen kl. 08.00 hver 17. mai i mer enn 40 år, svikter ikke. Også i år vil de markere årets nasjonaldag på en spesiell måte.

 • OVERSIKT OVER OPPGANGSKONTAKTER

  Publisert 04. mai. 2021

  Oppgangskontakten velges av den enkelt oppgang. Det er opp til den enkelt oppgang å velge hvem som skal representere oppgangen. Oppgangskontakten er bindeledd mellom styret og beboerne i sameiet og vil sørge for å ivareta de interesser beboerne har. Vanligvis arrangeres det to møter mellom styret og de tillitsvalgte hvert år, ett om våren og ett om høsten. Se vedlegget for detaljer

 • OPPDATERT INFORMASJON OM DUGNADEN

  Publisert 30. apr. 2021

  Da braker det løs med dugnader hele uka. Årets dugnad er fordelt på følgende datoer

  Mandag 3. mai:   Bygg 1 og 2

  Tirsdag 4. mai:    Bygg 3 og 4

  Onsdag 5. mai:    Bygg 5 og 6

  Torsdag 6. mai:  Bygg 7, 8 og 9.

   

  Oppmøte fra klokken 17.00 utenfor egen blokk. Vær oppmerksom på å holde avstand og følg smittevernsreglene.

  Den årlige dugnaden er vår alles anledning til å bidra til at sameiets fellesområder fremstår fra sin beste side. Hagekomiteen har gitt fine innspill til hva som bør gjøres i den store vårpussen.

  Daglig leder og vaktmester vil være til stede under dugnaden. Disse vil sørge for utstyr/redskap og gi råd og hjelp til hva som bør gjøres. For øvrig håper vi både oppgangskontaktene og Hagelagets representanter bistår slik at det blir en effektiv og hyggelig dugnad for alle. Bruk kontainerne til avfall og det som skal kastes. Vær obs på kildesorteringen.

  Under har vi listet opp noen generelle og spesifikke oppgaver for dugnaden:

  1.     Først og fremst dreier det seg om å rydde, plukke søppel, fjerne skrot og annet som ikke skal ligge slengt rundt omkring

  2.     Koste gangveier der det er nødvendig

  3.     Rake plener, fjerne løv og sjenerende småbusker

  4.     Fjerne ugress og vegetasjon som vokser på feil steder

  5.     Noen steder er det grønske på spiler og mur, spyl/vask bort dette

  6.     Bruk trykkspyler for å fjerne skitt og lort, særlig under blomsterkassene

  7.     Rydde i blomsterkassene, fylle på ny jord og se til at disse beplantes – og vannes – når det blir nødvendig. Lokalt initiativ fra oppgangskontaktene er fint her

  8.     Ikke bruk mye tid på de utslitte og gamle sittebenkene nå. Styret vil se på plassering og type i samarbeid med Hagelaget og skifte ut disse. Men dersom du irriterer deg over den gamle, rødmalte og utslitte benken – og ønsker å ta et tak, vil vaktmester finne frem skrape/slipemaskin og maling. Sokkelen skal være hvit, treverket ubehandlet.

  9.     Rydde og rengjøre sykkelbodene

  10.  Sjekke at alt er «ship shape» på lekeplassene og grillområdene. Er det noe som må utbedres? Hvis ikke det kan gjøres under dugnaden, gi beskjed til vaktmester/daglig leder

  11.  Legge bark under spiler på endevegger, samt etterfylle der det trengs

  12.  Vinterbrøyting tar på de store rullesteinene som er plassert rundt langs gangveiene, for at biler ikke skal kjøre på plenen. Disse rettes opp og flyttes ved behov

  13.  Langs noen bygg er det lagt ut rullesteiner som skal drenere og absorbere vann. Luk vekk ugress, og dander steinene på plass

  14.  Sørg for at vann som kommer ned renner og utløp får gå fritt ut i terreng. Grav opp og rens sluk som skal dreneres. Gi beskjed til vaktmester/daglig leder ved dreneringsproblemer som må spyles opp

  15.  Mange har «skrot» oppe på toppen av garasjebodene. Pga av brannsikkerhet er det ønskelig at denne lagerplassen tømmes

  16.  Ikke fjern trær eller busker, eller beskjær disse, uten etter avtale med daglig leder eller en av Hagelagets representanter.

  Noen spesifikke oppgaver for den enkelt blokk:

  Bygg 1: Fjerne søppel i skogen bak parkeringsplassen

  Bygg 3: Rydde i skråningen på oversiden, fjerne vegetasjon som ikke skal vokse der

  Bygg 4: Rydde mot Mærradalen. Her er det mye skrot som må bort. Rydde under høyspentlinjen

  Bygge 5: Se til at rullesteinene ligger fint og at skrot/malingsrester fjernes. Rydd i naturområdet på oversiden

  Bygg 6: Fyll på jord og så med plenfrø der den gamle lekeplassen lå (på toppen av akebakken)

  Bygg 7: Koste og rydde tribunen ved lekeplassen

  Bygg 8: Skråningen under gangveien, mot OBOS, er ikke pen. Men her må vår landskapsarkitekt Skaaret inn og rydde opp

  Bygg 9: Rydd i naturområdet på oversiden av gangveien.

  Vi setter pris på at du stiller opp på dugnaden. Og vi setter pris på lokalt initiativ, koordiner med oppgangskontakten. Vel møtt til dugnad :)

  Styret

 • PROTOKOLL FRA SAMEIERMØTET 2021

  Publisert 22. apr. 2021

  Vedlagt følger signert protokoll fra det digital sameiermøtet avsluttet 15. april kl 12.

 • Vårens vakreste eventyr - garasjerengjøring og dugnad - 2021

  Publisert 20. apr. 2021

  Garasjerengjøring 27. – 29. april

   

  TIRSDAG 27. APRIL

  BYGG 2, 3 OG 4. Ullernkammen 25 og 27. Ostadalsveien 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70 og 72. 

  ONSDAG 28. APRIL

  BYGG 1, 7 OG 8. Ullernkammen 17, 19, 21 og 23. Ostadalsveien 48, 50, 52, 54 og 56. 

  TORSDAG 29. APRIL

  BYGG 5, 6 OG 9. Ullernkammen 18, 20, 22, 24, 26 og 28. Ostadalsveien 75, 77, 79 og 81. 

  Det er svært viktig at alle plasser ryddes for løsøre, og at alle finner en parkeringsplass ute. Det vil bli brukt en del vann og på noen plasser der underlaget heller inn mot bodene vil vann kunne trenge inn i den enkeltes garasjebod. Entreprenør vil selvfølgelig gjøre sitt ytterste for at så lite vann som mulig kommer inn i bodene i garasjeanlegget, men kan ikke garantere for dette – så ikke la arvegodset stå på gulvet i boden :)

  FEIING PARKERINGSPLASSER UTE FREDAG 30 APRIL – Denne dagen må alle må ha satt sine biler inn på plass i garasjen. Vaktmester vil skilte og sperre slik at dere får en påminnelse dagene før om at plassene ute ikke kan benyttes denne dagen.

   

  Vårdugnad 3. – 6. mai

  Mandag 3. mai - Bygg 1 og 2. 

  Tirsdag 4. mai - Bygg 3 og 4. 

  Onsdag 5. mai -  Bygg 5 og 6. 

  Torsdag 6. mai -  Bygg 7, 8 og 9.

   

  Oppmøte fra klokken 17.00. Vi tar forbehold om endringer i de nasjonale og lokale smittevernregler og ber folk følge disse.


 • Det nye styret er på plass

  Publisert 17. apr. 2021

  Her har du bilder av det nye styret i Ullernåsen boligsameie. Sameiermøtet ble avsluttet torsdag kl. 12, protokollen er nå signert og det nye styret har trådt i funksjon. Vi takker for tilliten og vil konstituere oss så raskt dette lar seg gjennomføre.

   

  Den daglig drift ivaretas av daglig leder Arne Jensen, som til vanlig er til stede på kontoret ved lekeplassen. Likevel er raskeste vei til daglig leder via denne e-posten: post@ullernaasen.no

   

  Ellers finner du mye informasjon på sameiets nettside, www.ullernaasen.no. Her er også søkefunksjon om du vil ha svar på noe du lurer på. Og du kan via kontaktfanen registrere større eller mindre saker, alt fra spørsmål om el-billading til leie av ekstra bodplass. Her kan du også gi ris og ros, og komme med forslag til forbedringer.

   

  For øvrig vil vi gjøre oppmerksom på Beboermanualen. Her finner du all informasjon om sameiet, og hva du som eier bør gjøre for å ta godt vare på din egen leilighet. Det er mye enklere å lese den, enn å spørre på Facebook-siden  Du finner beboermanualen her: https://ullernaasen.no/info_pages?query=beboermanual

   

  Styret er valgt av dere, og vi er opptatt av å gjøre en så god jobb vi kan for sameiet. Vi gleder oss til å ta fatt på denne oppgaven.

   

  Ragnvald Nærø

  Styreleder 

 • Støy og bråk!

  Publisert 09. feb. 2021

  Hei, 

  I den senere tid har det foregått en del oppussing i flere seksjoner. Det er fint at folk gjør det trivelig for seg selv, det gagner dem selv og oss. Ulempene er at det støyer, og lyden sprer seg i betong konstruksjoner. Dette er et problem.  

  I disse dager hvor landet vårt står litt på halvtolv, der mange har hjemmekontor, følger undervisning over nett og har møter på Teams, blir bygg støy et ekstra irritasjonsmoment. 

  Derfor er det ekstra viktig at vi kommuniserer godt med hverandre. Dere som har støyende arbeide må fortelle det til dem andre i bygget, hvor og når dere skal borre, pigge eller drive annet støyende arbeide som dere vet er til sjenanse for naboene. 

  Denne informasjon kan dere henge opp på oppslagstavla som hver oppgang er utstyrt med. Ellers kan vi jo minne om at i vedtektene står det: 

   

  2. Ro og orden 

  2.1 Av sameiets vedtekter fremgår det at seksjonseierne plikter å overholde ordensreglene fastsatt av sameiet. Generelt gjelder at en seksjon bare kan benyttes til boligformål (se imidlertid pkt 2.2).  

  2.2 Seksjonseierne plikter å sørge for ro og orden i og utenfor egen seksjon. Seksjonene må ikke brukes på en måte som er til sjenanse for andre. I tidsrommet kl.23.00 -07.00 må det vises særlighensynsfullhet. Musikk og sangundervisning, dagmammavirksomhet eller annen næringsvirksomhet som kan være til sjenanse for naboer, tillates kun etter skriftlig samtykke fra naboene og styrets godkjennelse. Alminnelig hjemmekontor og lignende er tillatt. 

  2.3 Det må utvises hensynsfullhet ved boring, banking og bruk av annen støyende redskap. Slik aktivitet skal ikke forekomme i tidsrommet 23.00 -07.00 alle dager. 

  Slik som situasjonen er i dag, oppfordres alle til å holde alle “røde” dager i kalenderen fri for byggebråk. Fortell alle hva du har tenkt til å gjøre og hvor lenge. Da opprettholder vi det gode naboskapet som vi alle er så glad i, og som er nødvendig for vår trivsel.  

  Hilsen

  Arne Jensen

  daglig leder

   

 • Årsmøte 2020

  Publisert 29. jan. 2021

  Til seksjonseierne i Ullernåsen Boligsameie,

  Ordinært årsmøte 2020

  Det vises til eierseksjonslovens § 41: ”Ordinært årsmøte skal holdes hvert år innen utgangen av juni. Styret skal på forhånd varsle seksjonseierne om dato for møtet og om siste frist for å innlevere saker som ønskes behandlet.”

   

  Ullernåsen Boligsameie vil avholde ordinært årsmøte

   

  07. april 2021.

  I forkant av møtet vil du motta en formell innkalling med informasjon om tidspunkt og hvor møtet skal avholdes. Med utgangspunkt i dagens smittesituasjon og usikkerhet så planlegger styret for en digital gjennomføring. Avstemmingen vil da holdes åpent 10 dager fra 07. april.

  Alle forslag som seksjonseier ønsker behandlet av årsmøtet må være mottatt av styret senest

  25. februar 2021.

  For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes behandlet av årsmøtet må det:

  -       gå klart frem at saken ønskes behandlet av årsmøtet

  -       formuleres et konkret forslag til vedtak som det kan stemmes over

   

  Forslagsstiller anbefales å oppgi kontaktinformasjon (mobil/e-post) for eventuelle avklaringer/spørsmål knyttet til forslaget. Navnet på forslagsstiller vil fremkomme i saksfremstillingen.

   

   

  Forslag sendes til:

  post@ullernaasen.no eller digital via Vibbo.no.

   

   

   

   

  Hilsen

  Ullernåsen Boligsameie

  Styret

  20.01.2021

 • Ny daglig leder fra 1.januar 2021

  Publisert 22. nov. 2020

  Hei alle,

  Styret har gjennomført en omfattende ansettelsesprosess, med bistand fra et rekrutteringsselskap, for å finne en ny daglig leder til sameiet vårt. Det har vært flere intervjurunder og etter siste runde satt vi igjen med flere gode kandidater.

  På bakgrunn av det har Styret gleden av å informere om at vi har ansatt Arne Jensen som ny daglig leder i sameiet. Arne har bakgrunn som grafiker og ingeniør, men har de siste 10 årene jobbet med eiendomsdrift. Han har bred erfaring fra drift av bygningsmasse, prosjektledelse og koordinering av personell. Arne er en "handy ingeniør" som liker tekniske utfordringer og kundebehandling. Styret opplever Arne som en kompetent, driftig og veldig trivelig mann. Vi gleder oss til han skal begynne. Tiltredelse er 1.januar 2021.